Mistrovské ovládání strojů

Moderní stroje v sobě zpravidla spojují fyzické produkty a digitální služby. Stroje například mohou nezávisle analyzovat a optimalizovat svoji činnost, a tak zlepšovat svůj výkon a šetřit energii. To ovšem znamená řešení zasahující do mnoha oborů včetně pokročilého strojírenství, například mechaniky, technologie materiálů, analýzy materiálů, elektroniky a softwaru.

Příklady našich zkušeností:

  • průmyslová zařízení,
  • důlní zařízení, drtičky kamenů,
  • stroje pro čisté technologie a procesy,
  • mechatronika a elektrické motory,
  • výrobní nástroje, přípravky a zkušební zařízení.

Svět vozidel

Představte si harvester nebo těžební vozidlo, které je schopno pracovat elektricky a autonomně na základě dat shromážděných senzory v reálném čase. Přidejte moderní materiálové a energetické technologie a výsledkem budou vozidla, která jsou bezpečnější a produktivnější, a přitom produkují méně emisí.

Naše designérské a strojařské týmy vám právě taková vozidla připravená na budoucnost pomohou vytvořit. A to pro mnoho různých oborů od malých pomocných vozidel až po těžké mobilní stroje: terénní vozidla, harvestery, traktory a zemědělská vozidla nebo třeba těžební stroje.

Elektrifikace a elektrický pohon

Moderní stroje a zařízení pracují na elektřinu. Naše řešení podporují veškerá její využití. Elektřina umožňuje vytvářet environmentálně udržitelná řešení od zdrojů energie až po provozní prostředí. Navrhujeme inteligentní, efektivní a k přírodě přátelské elektrické technologie a vozidlové či strojní systémy pro budoucnost. Patří mezi ně i bateriové sestavy, nabíjecí systémy a elektrické pohony.

Inteligentní řízení

Systémy řízení v reálném čase jsou součástí mnoha řešení. Jejich návrh tak, aby splňovaly požadavky na fungování v reálném čase, je náročný. Řešení od společnosti Huld však najdete všude od satelitů až po průmyslová měřicí zařízení. Protože v mnoha případech je podstatným faktorem i cena zařízení, je nezbytné navrhovat taková řešení, která využívají co nejmenší množství prostředků. Toho dosahujeme z části i díky spolupráci s technologickými partnery, například Arm® Mbed™.