Zpracování informací pro obchodní potřeby

Intelektuální kapitál je jedním z nejdůležitějších, a přitom nejhůře využívaných prostředků mnoha organizací. Organizace totiž mají mnoho informací, ty ale bývají roztroušené po firmě a nepomáhají jejímu rozvoji. Naši odborníci vám pomohou nalézt řešení přizpůsobená vám na míru, která vaší organizaci pomohou lépe spravovat intelektuální kapitál a využívat informace v provozních a rozhodovacích procesech. Používáme například řešení pro vizualizaci dat, která napomohou při rozhodování zejména ve složitých prostředích, kde jsou informace rozptýlené v různých systémech. Také vytváříme zcela nové zdroje dat prostřednictvím návrhu a realizace řešení v oblasti internetu věcí a vestavěných systémů.

Na špičce díky informacím

Kvalitní rozhodování by vždy mělo být založeno na kvalitních informacích. Realizovali jsme již mnoho vývojových projektů v oblasti správy dat, technické dokumentace a vizualizace dat, díky nimž organizace našich zákazníků začaly efektivněji využívat informace a díky začlenění znalostí do svého podnikání získaly vedoucí postavení ve svém oboru. Prostřednictvím námi realizovaných projektů zlepšují organizace svoji schopnost zaznamenávat, analyzovat a využívat informace na podporu rozhodování.

Správa informací

Aby bylo možné tento intelektuální kapitál zpřesňovat a využívat, je potřeba informace spravovat. Naši odborníci se již podíleli na celé řadě vývojových projektů v oblasti správy dat v různých oborech. Našim zákazníkům pomáháme efektivně získávat, využívat, spravovat a zabezpečit informace. Kromě správy dat se zaměřujeme na správu dokumentů, správu životního cyklu informací a akvizice systémů pro správu informací. Dále se věnujeme změnám ve správě dat, které si vynucuje zavádění inteligentních zařízení a řešení internetu věcí.

 

Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Tuomas Martin

Business Unit Director
Business Digitalization Services
+358 40 711 6935
tuomas.martin@huld.io

Tuomas Martin