Pomocí nástrojů technické analýzy můžeme zkoumat sílu, tuhost a vibrační vlastnosti konstrukcí, mechanické pohyby a zatížení působící na součásti a spoje v mechanismech. Dále můžeme analyzovat přenos a šíření tepla v konstrukci, tok tekutin a plynů a jejich tlak a změny těchto veličin.

Technická analýza má mnoho výhod, přináší například úspory a lepší porozumění produktu a výrazně pomáhá při rozhodování.

Metoda konečných prvků, analýzy FEM

Analýza FEM se zabývá zátěžovými, pohybovými a vibračními vlastnostmi konstrukce. Taková analýza umožňuje konstrukci optimalizovat z hlediska bezpečnosti a schopnosti odolat potřebným zatížením a zároveň cenové dostupností její výroby.

Všechny mechanické testy (přetížení, ROPS, FOPS a pádové testy) jsme schopni provést virtuálně.

Výpočty dynamiky kapalin, analýzy CFD

Analyzujeme pohyby tekutin a plynů a zkoumáme jejich chování během toku. Jsme také schopni prověřit pohyb a změny tlaku způsobené teplotními rozdíly. Dále pro vás můžeme zpracovat aerodynamické a hydrodynamické analýzy (například vozidel) a analýzy jevů souvisejících s hořením nebo pěněním.

Například analýzou toku můžeme optimalizovat množství energie potřebné k přesunu chladicího vzduchu a pomocí vhodných řešení zmenšit ztráty tlaku.

Analýzu toku dále využíváme v našich tepelných analýzách, takže jsme schopni přesněji vyhodnotit pohyb tepla a zohlednit i vedení, proudění a sálání.

Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Ville Westerlund

Manager, Mechanical Engineering
+358 40 573 4795
ville.westerlund@huld.io

Ville Westerlund