Aktia mobiilipalvelut

”Yhteistyömme on ollut erittäin luontevaa. Huldin asiantuntijoiden tekemisessä on aina näkynyt vahvasti se, että he haluavat tuottaa parhaita mahdollisia palveluita asiakkailleen ja loppukäyttäjille.” sanoo Alexhander Törnqvist, Head of Digital Services, Aktia.

Jatka lukemista

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Aktia on paras kumppani ihmisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka arvostavat sydämen sivistystä ja vastuullista vaurastumista. 

Modernit mobiilipankkipalvelut asiakkaiden tarpeisiin 

Aktia on varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan digitaaliset palvelut ja sijoituspalvelut. Olemme työskennelleet vuosien ajan Aktian kumppanina, kehittäen Aktian mobiilipalveluita ja digitaalista liiketoimintaa palvelemaan heidän asiakkaitaan entistä paremmin. Yhteistyömme aikana olemme saaneet vahvaa kokemusta ja syvällistä ymmärrystä finanssialaan liittyvistä asioista, kuten finanssivalvonnasta ja -sääntelystä, riskianalyyseistä, maksuliikenteestä ja henkilötietojen hallinnasta. 

Sujuvat ja turvalliset käyttöliittymät Aktian asiakkaille 

Mobiilipalveluiden suunnittelu ja tekninen toteutus kulkevat käsi kädessä. Kumppanuutemme alkoi, kun Aktia kaipasi apua mobiilipalveluiden kehittämisessä. Asiakkaamme tavoitteena oli luoda helppokäyttöiset ja turvalliset mobiilipalvelut asiakkailleen. Aktia koki meidät juuri sopivaksi yhteiskumppaniksi tukemaan kehitystyötä. 

Mobiilipalvelun rakentaminen oli kokonaisuudessaan monivaiheinen projekti. Aktian asiakkaan tuli pystyä mobiilipalvelun avulla esimerkiksi seuraamaan oman kokonaistaloutensa näkymiä ja luomaan maksuja. 

Tärkeinä reunaehtoina mobiilipalvelun kehittämisessä olivat erityisesti finanssivalvontaan ja henkilötietojen hallintaan liittyvät seikat. Palvelun tuli noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä ja taata turvallinen raha-asioiden hoitaminen käyttäjälleen. Käyttäjäkokemuksen tuli olla myös sujuva ja ainutlaatuinen alustasta riippumatta. 

Enemmän kuin sovelluskehitystä – aidosti asiakkaita palvelevat mobiilipankkipalvelut 

Nykyään, suurin osa Aktian asiakkaista käyttää mobiilipankkia päivittäin niin iOS- kuin Android-laitteillakin. Tärkein hyöty mobiilipalveluiden kehittämisessä onkin ollut Aktian asiakkaiden arjen helpottuminen. Käyttäjälähtöisten mobiilipalveluiden avulla he voivat hoitaa pankkiasiansa juuri silloin, kun heille itselleen sopii. Samalla, asiakaskontaktien vähentyessä myös Aktian palvelukustannukset ovat madaltuneet. 

Aktia Wallet ja vahva biometrinen tunnistautuminen 

Aktian digitaaliset palvelut ovat osa kestävää ja asiakkaita paremmin palvelevaa liiketoimintaa. Pitkän yhteistyömme aikana olemme jatkokehittäneet myös muita Aktian mobiilipalveluita, kuten mobiilimaksamisen mahdollistavaa Aktia Walletia, sekä vahvaa, sormenjäljellä toimivaa biometristä tunnuslukusovellusta. 

Yhteistyössä Aktian kanssa olemme olleet mukana edesauttamassa muutosta kohti ketterämpiä toimintamalleja ja -tapoja. Yhteistyön tuloksena olemme kehittäneet digitaalisia palveluita, jotka kulkevat Aktian asiakkaiden arjessa mukana.