Mitä teemme

Liiketoiminnan ja strategian muotoilu

Liiketoimintamuotoilun avulla varmistamme, että lopputuote tai -palvelu on yrityksesi liiketoiminnan mukainen. Vielä sitäkin tärkeämpää on kuitenkin tarkastella loppukäyttäjien tarpeita, sillä viime kädessä juuri he päättävät, onko suunniteltu uutuus menestys vai ei.

Selkeys ennen kaikkea – miksi suunnitella ja kehittää uusia palveluja ja tuotteita?

Maailman jatkuvasti muuttuessa kyky reagoida muutoksiin on entistäkin suurempi etu. Kaikki haluavat tietenkin voittaa kisan, joten kaupallisten teknologisten ratkaisujen ja tuotekehityksen yhteydessä nopeus on valttia.

Me kuuntelemme sinun ideoitasi, selkiytämme tarpeesi ja haastamme sinut laajentamaan ajattelutapaasi. Tehtävämme on kysyä myös ne hankalat kysymykset. Asetamme käyttöösi omat käsityksemme, asiantuntijuutemme ja kokemuksemme, ja tarjoamme sinulle uusia näkökulmia liiketoimintasi kehittämiseen.

Huldin Business Design -toimintamallien avulla reagoit nopeasti ja saat käyttöösi asiakkaidemme kanssa yhteistyössä kehitetyt ja hyväksi havaitut työkalut ja metodit. Käyttämämme toimintamallit perustuvat Design thinking -suunnitteluajatteluun.

Liiketoimintamuotoilulla menestykseen

Liiketoiminnan menestystarinoiden taustalla on usein tarve kehittää uusia ideoita ja ottaa käyttöön niitä konkretisoivia digitaalisia palveluita ja fyysisiä tuotteita. Liiketoimintamuotoilulla tarkoitetaankin liiketoiminnan menestystarinoiden luomista Design thinking -ajattelun avulla.

Business Design -toimintamallissamme suunnittelu perustuu loppukäyttäjän vaatimuksiin. Sen avulla luomme tarkoituksenmukaisia ja haluttuja innovaatioita eli tuotteita ja palveluja, joita ihmiset todella haluavat käyttää. Huldin Business Design -toimintamallissa nostamme keskiöön yrityksesi liiketoiminnan ja juuri sinut asiakkaana. Yrityksesi toiminnan ymmärtäminen edesauttaa tuotteiden ja palveluiden nopeaa markkinoille tuloa. Asiakkaiden tarpeet ja niiden mahdolliset ratkaisut voivat olla hyvinkin vaativia ja monimutkaisia. Business Design -toimintamallin avulla varmistamme, että palveluiden ja tuotekonseptin suunnittelun jokaiseen vaiheeseen varataan riittävät ja oikeat resurssit.

Huld Business Design -toimintamalli varmistaa:

 • Innovatiiviset ja kustannustehokkaat tuote- ja palveluratkaisut
 • Suunnittelun tulokset vastaavat tavoitteita
 • Lyhyt aika suunnittelusta tuotemarkkinointiin
 • Hankkeet aikataulussa ja budjetissa
 • Resurssit monimutkaisten ratkaisujen suunnitteluun ja suunnitteluun

Huldin Design Puzzle – helposti alkuun

Innovatiivisen suunnitteluprosessin ydinosat ovat Eläytyminen, Määrittely, Ideointi, Prototyypit ja Testaus. Huldin Design Puzzle on toimintamalli, jonka avulla innovoimme uusia tuotteita ja palveluja. Kehitystyö etenee yllä mainittujen osa-alueiden mukaisesti yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

Design Puzzlea voidaan käyttää sekä konkreettisten tuotteiden että digitaalisten sovellusten, prosessien ja palveluiden suunnitteluun. Me pidämme huolen, että suunnittelussa otetaan huomioon fyysisen ja digitaalisen maailman sulautuminen toisiinsa. Pohdimme myös, miten tämä yhdistyminen vaikuttaa uusien ratkaisujen tarpeeseen. Tuloksena on selkeä ja kattava kokonaiskuva liiketoimintatarpeen ratkaisuksi. Esitellyt ideat myös testataan.

Huld Puzzle -palveluun kuuluvat:

 • Alkutilan kartoitus, jossa selvitetään kaikki tiedossamme olevat seikat
 • Kattava listaus aikaisemmista käyttökohteista
 • Tavoitteen ja mahdollisten toteutusvaihtoehtojen selostus ja havainnollistavat kuvat
 • Tavoitteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien jalostaminen
 • Idean funktionaalisten ja teknisten yksityiskohtien sekä toteutustavan kirjaus
 • Idean vastaanoton ja käyttäjäkokemusten testaus

Huld Puzzle -mallin jälkeen kehitystyötä voidaan jatkaa Huld Garage -metodilla.

Aiheeseen liittyvät menestystarinat

Cimcorpille tehoa liiketoiminnan prosesseihin räätälöidyn suunnittelu­automaation avulla

“Yhteistyö Huldin kanssa sujui mutkattomasti ja joustavasti. Workshopeissa nousi hyvää vuoropuhelua sekä yhteistyötä. Kokonaisuus oli hyvin rakennettu ja meille toimiva,” kertoo Juuso Jusi, Director, Engineering, Cimcorp Group.

 • Digitaaliset palvelut ja ohjelmistot
 • Liiketoiminnan ja strategian muotoilu

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Design Tomorrow -muotoiluseminaari 19.5.2022

Design Tomorrow -muotoiluseminaari 19.5.2022

Pitkä etätyöskentelykausi tulee viimein päätökseensä, kun järjestämme Espoon pääkonttorimme viralliset avajaiset! Juhlan kunniaksi järjestämme samassa yhteydessä Design Tomorrow -muotoiluseminaarin.

Data-analytiikasta tiedolla johtamiseen

Data-analytiikasta tiedolla johtamiseen

Data-analytiikka kulkee käsi kädessä tiedolla johtamisen kanssa. Kehitimme asiakkaamme VR FleetCaren kanssa raideinfran ennakoivaa huoltoa data-analytiikan keinoin, mikä avaa ovia täysin uudenlaisille liiketoimintamahdollisuuksille.

Data-analytiikka ja ennakoiminen

Data-analytiikka ja ennakoiminen

Datan keräämisestä on tullut helpompaa ja vaivattomampaa kuin aiemmin. Datan hyödyt ovat moninaiset: sen avulla voidaan löytää tehokkaampia ratkaisuja ja tehdä älykkäämpiä valintoja. Data-analytiikan avulla kehitimme ratkaisua ratainfran ennakoivaan huoltoon yhdessä asiakkaamme VR FleetCaren kanssa.

Palvelumme

Digitaaliset palvelut ja ohjelmistot

Digitaaliset palvelut ja ohjelmistot

Digitaaliset palvelut ja innovaatiot syntyvät, kun teknologia, liiketoimintamahdollisuudet sekä käyttäjien toiveet kohtaavat.

Tuotemuotoilu ja -kehitys

Tuotemuotoilu ja -kehitys

Tarjoamme saman katon alta palkittuja tuotekehitys­palveluita ideasta toteukseen.

Sulautetut ratkaisut

Sulautetut ratkaisut

Meillä on kokemusta toimintakriittisistä järjestelmistä kestäviin kulutustuotteisiin.

Turvallisuus

Turvallisuus

Meidän mielestämme turvallisuus on keskeinen osa digitalisaatiota.