Muotoilua tehdään yhdessä

Muotoilu ymmärretään suurimmaksi osaksi väärin. Muotoilu ei tarkoita sitä, että muotoilija muokkaa muotoiltavan kohteen oman näkemyksensä mukaisesti esteettisesti miellyttäväksi. Muotoilussa pyritään aina ottamaan huomioon käyttäjät, teknologia ja liiketoiminta. Muotoilun tavoitteena on tuottaa käyttäjille paras mahdollinen ratkaisu siten, että ratkaisua tuottava yritys saa siitä myös parhaan mahdollisen hyödyn. Muotoilijan pelikentällä tulosta syntyy, kun näiden kolmen alueen rajoitteet ja mahdollisuudet otetaan huomioon. Muotoilun toimintatapaa ja prosessia kutsutaan muotoiluajatteluksi.

Muotoiluajattelun prosessin viisi vaihetta

Muotoiluajattelua kuvataan viisivaiheisella prosessilla, joista jokainen vaihe pitää sisällään ajattelun lisäksi tekemistä ja suorittamista. Muotoiluajattelu on suurimmaksi osaksi konkreettista tekemistä.

Muotoiluajattelu ei ole akateemista kikkailua. Muotoiluajattelu on hyvin käytännönläheinen menetelmä, jota voidaan soveltaa mihin tahansa ongelman ratkaisuun ja uuden keksimiseen. Lähtökohtana on ymmärtää haaste, johon uusia ratkaisuja haetaan. Epäselvässä tilanteessa lähtökohta selvitetään. Kysellään ja mennään paikalle selvittämään asioita. Kun ymmärrystä saadaan, voidaan lähtökohta kiteyttää ja pukea sanoiksi.

Tavoitteen selvittyä lähdetään ideoimaan ratkaisuja. Ideoiden toimivuutta kokeillaan nopeasti. Mitä nopeammin voidaan varmistaa, että kehitelty konsepti on järkevästi toteutettavissa ja sille löytyy asiakkaita, sitä riskittömämmin ja vähemmillä kustannuksilla päästään varsinaiseen toteutusvaiheeseen.

Mitä asioita tarvitaan muotoiluajattelussa?

Muotoiluajattelun mukaisessa toiminnassa tarvitaan luovuttaa ja epävarmuuden sietämistä. Siinä tarvitaan myös monipuolista osaamista ja tekemistä. Kestävän kasvun edellytyksenä on kehittää kilpailijoita parempia ratkaisuja eli innovaatiota, joilla erotutaan markkinoilla. Muotoiluajattelun mukaan toimittaessa voidaan innovaatioita tuottaa varmimmin. Jopa kansainvälinen innovaatiojohtamisen standardisointityö perustuu muotoiluajattelun malliin.

Mihin muotoiluajattelu sopii?

Muotoiluajattelun malli sopii hyvin haasteellisiin monimutkaisiin ongelmiin. Tällaisia ratkaistavia haasteita ovat hankkeet, joiden vaikutus kohdistuu moniin eri tahoihin. Hyvänä esimerkkinä on sote-alueen hankkeiden suunnittelu. Muotoiluajattelu ja sen menetelmät sopivat näiden hankkeiden jäsentämiseen ja selvittelyyn.

Muotoiluajattelu tuottaa tuloksia ja sen menetelmät ovat toimivia ja testattuja.

Hannu Havusto