Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset edellyttävät organisaation tietojärjestelmäarkkitehtuurin kartoitusta, tietojärjestelmien integrointia, uusia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä uusien älylaitteiden suunnittelua.

Meillä on kattava kokemus johtavista digitaalisista muutosprojekteista ja asiantuntemuksemme kattaa tietojärjestelmät ja niihin liittyvät ohjelmistot, erilaiset teknologiset ratkaisut ja automaatiosuunnittelun. Tunnemme myös IoT-järjestelmien ja sulautettujen järjestelmien mahdollisuudet. Näkökulmamme on siis laaja, minkä vuoksi pystymme tarjoamaan kullekin tuotannonalalle juuri sille parhaiten soveltuvat digitaaliset innovaatiot.

Pelkkä teknologia ei kuitenkaan tuo toivottuja muutoksia, jos uusia järjestelmiä ei oteta onnistuneesti käyttöön. Tämä edellyttää toimintamallien päivittämistä ja oikeaa asennetta.

Digitaalisten muutoshankkeiden onnistunut toteutus

Digitalisaatio edellyttää useiden haastavien muutosprojektien läpivientiä. Yrityksillä ei kuitenkaan aina ole osoittaa muutosprojektille tarvittavia resursseja. Ulkopuolinen apu digitalisaation asettamien haasteiden käsittelyssä auttaa yritystäsi näkemään koko projektin uudesta näkökulmasta ja viemään muutosprojektit onnistuneesti läpi. Teknologisten valintojen lisäksi on ratkaisevan tärkeää panostaa muutosprojektin hallinnointiin, uuden teknologian käyttöönottoon, tietotaidon kehittämiseen ja toimintoihin tehtyjen muutosten seurantaan. Toimimme projektissa ulkopuolisena ja puolueettomana asiantuntijana, palvelusuunnittelijana ja projektijohtajana. Kun digitalisaatioprojekti on meidän hallinnassamme, muutosten hyödyt näkyvät organisaation liiketoiminnassa mahdollisimman nopeasti.

Meidän avullamme organisaatiot voivat:

  • varmistaa, että tehdyt muutokset ovat järkeviä ja tuottavia liiketoiminnan kannalta
  • tunnistaa liiketoiminnalleen oikeat ratkaisut
  • hankkia ja toteuttaa itselleen soveltuvat tietojärjestelmät ja -ratkaisut sekä älylaitteet
  • yhdistää uudet tietojärjestelmät jo käytössä oleviin
  • ottaa käyttöön täysin uusia tietojärjestelmiä ja -ratkaisuja sekä älylaitteita
  • ratkaista uuden teknologian mukanaan tuomat tietoturvahaasteet
  • varmistaa, että tehdyillä toimenpiteillä saadaan aikaan halutut muutokset

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Juhana Suurnäkki

Senior Consultant
+358 44 223 1530
juhana.suurnakki@huld.io

Juhana Suurnäkki

Ajankohtaista

Katso kaikki

Älä säästä käyttäjäkokemuksesta

Käytäjäkokemuksesta puhuttaessa eilisen säästö voi maksaa tänään tuhansia. Erilaisia tietojärjestelmiä on otettu käyttöön viimeisten vuosikymmenten…

Lue lisää

Käyttäjäkokemus on kingi

Olipa kyse sitten kivikirveistä tai monimutkaisista tietojärjestelmistä, käyttäjäkokemusta tulisi aina pitää tärkeänä osana suunnittelua. Käyttäjäkokemus…

Lue lisää

Kyberturvallisuusstrategia osana älykästä kaupunginosaa

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke ja älykäs kaupunginosa. Älykkäät ratkaisut ja turvallisuus on otettu…

Lue lisää

Keski-Suomen Sairaala Nova – Tulevaisuuden älykäs sairaala

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Kukkumäkeen valmistuu täysin uusi sairaala vuoden 2020 aikana. Suunnittelun lähtökohta kiteytyy potilaan…

Lue lisää