1

Huld tarjoaa parhaita teknologioita ja varmistaa niiden soveltuvuuden asiakkaan tarpeisiin.

Huldin arvolupaus asiakkaille perustuu asiantuntijatiimiemme käytännön kokemukseen parhaista teknologioista ja niiden soveltuvuudesta eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeisiin. Meillä on valtavasti kokemusta teknologioista (esim. sulautetut käyttöjärjestelmät, langattomat radiot, prosessorit ja oheislaitteet).

Oikean teknologian valitseminen ei riitä. Asiakkaalla on aina budjetti käytetyille materiaaleille ja kehitys- ja tutkimuskustannuksille. Kun asiakas valitsee Huldin teknologiakumppanikseen, hän saa käyttöönsä kaikkein kustannustehokkaimmat ratkaisut.

2

Ohjelmistosuunnittelu

Huld tarjoaa kattavan sulautettujen ohjelmistopalvelujen portfolion:

  • Ohjelmistokehitys (esim. projektinhallinta, arkkitehtuuri, toimeenpano)
  • Laadunvalvonta (esim. oma laatuprosessi, erilaiset metodit ja työkalut, CI/CD)
  • Konsultointi (esim. vaatimusanalyysi, toteutettavuustutkimukset, konseptin oikeaksi todistaminen (PoC), järjestelmäsuunnittelu, teknologiatutkimukset)

Läheinen yhteistyö tärkeimpien teknologiatuottajien kanssa varmistaa, että meidän ja asiakkaidemme käytössä on aina viimeisin tieto ja työkalut. Yksi esimerkki sulautettujen järjestelmien alalla on yhteistyömme Mbedin kanssa.

Vähentääksemme riskejä ja parantaaksemme läpinäkyvyyttä, käytämme hankkeissamme ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. On tärkeää pitää asiakkaamme reaaliaikaisesti ajan tasalla hankkeen tilasta. Siksi sovimme yhteisesti hankkeessa noudatettavista käytänteistä (esim. raportointi, muutospyyntöjen hallinnointi, ohjauskäytänteet), mikä mahdollistaa näkyvyyden ja hankkeen täydellisen jäljitettävyyden.

Pystymme auttamaan asiakkaitamme pienemmissä toimeksiannoissa tai toimittamaan älylaitesovelluksen kokonaistoimituksena. Asiakkaan kannalta ohjelmiston sekä mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun saaminen yhdestä paikasta on merkittävä etu.

3

Elektroniikkasuunnittelu

Huld tarjoaa monipuolisia elektroniikkatuotteiden kehityspalveluita aina nopeista konseptin oikeaksi todistamishankkeista (proof of concept) kattaviin tuotekehityshankkeisiin, jotka kattavat tuotesuunnittelun ja määrittelyn, virtapiirikaavion ja piirikorttien suunnittelun, testauksen ja määräystenmukaisen hyväksynnän sekä tuotannon.

Huld voi suunnitella Rigid-, Flex-, Rigid-Flex-, HDI, RF- ja MCPCB-piirikortteja. Meillä on kattava kokemus lukuisista piirikorttien suunnitteluteknologioista ja vahvaa osaamista piirikorttien suunnitteluun liittyvistä materiaaleista, tuotantoteknologioista ja kustannustekijöistä.

Suhtaudumme sulautettujen järjestelmien turvallisuuteen vakavasti ja siksi filosofiamme on integroida turvallisuus laitteisto- ja ohjelmistokerroksiin heti hankkeen alusta saakka.

Teemme muutoksia ja prototyyppisarjojen testausta koko tuotekehitysprosessin ajan omissa tuotekehityslaboratorioissamme. Lisäksi suoritamme ympäristöön ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät testit kumppanuusverkostomme kautta.

4

Älylaitteiden toimitukset

Esimerkkejä Huldin sulautetuista asiakastoimituksista:

  • Mittauslaitteet, järjestelmän hallintalaitteet ja tuotannon testausyksiköt
  • Virtalähteet, latausratkaisut eri akkuteknologioille, mikroprosessorit ja mikroprosessoriympäristöt, mittausratkaisut, sekä langalliset ja langattomat käyttöratkaisut asiakkaillemme.
  • Digitaaliset hallintajärjestelmät teollisuuden, mobiililaite- ja autoteollisuuden sovelluksiin.
  • Digitaaliset mittausjärjestelmät
  • Erittäin pienitehoiset IoT-sensorit
5

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Timo Latvala

Business Unit Director
Intelligent Devices
+358 9 6132 86 50
timo.latvala@huld.io

Timo Latvala
6

Referenssit