1

Organisaatioiden on uudistettava toimintaansa pysyäkseen mukana toimialan digitaalisessa muutoksessa

Digitalisaatio muokkaa koko ajan ympärillämme olevaa maailmaa. Digitaalinen transformaatio vaatii organisaation tietojärjestelmien arkkitehtuurin kartoitusta,  tietojärjestelmien integraatioita, uusia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä uusien älykkäiden laitteiden suunnittelua.

Laaja kokemuksemme digitaalisten muutoshankkeiden vetämisestä sekä osaamisemme tietojärjestelmistä ja ohjelmistoista, moderneista teknologioista, suunnitteluautomaatiosta sekä IoT:n ja sulautettujen järjestelmien tuomista mahdollisuuksista on muodostanut meille laajan näkemyksen eri toimialoille sopivista digitaalisista uudistuksista. Teknologia ei kuitenkaan tuo toivottua muutosta ilman onnistunutta käyttöönottoa sekä uusia toimintamalleja ja uudenlaista asennetta.

2

Digitaalisten muutosprojektien onnistunut läpivienti

Digitaalinen muutos tai transformaatio vaatii useita haastavia muutosprojekteja, joihin ei aina löydy tarpeeksi resursseja sisäisesti. Ulkopuolinen apu digitalisaation tuomissa haasteissa auttaa hahmottamaan kokonaisuutta eri näkökulmista ja saattamaan muutosprojektit onnistuneesti maaliin. Teknologisten valintojen lisäksi on äärettömän tärkeää panostaa muutosprojektin johtamiseen, uusien teknologioiden käyttöönoton varmistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toiminnan muutoksen toteutumisen seurantaan. Toimimme ulkopuolisina ja puolueettomina asiantuntijoina, palvelumuotoilijoina sekä projektipäällikköinä digitaalisen muutoksen johtamisessa, jotta muutoksen hyödyt näkyisivät mahdollisimman pian organisaation liiketoiminnassa.

Autamme organisaatioita:

  • Varmistamaan, että muutokset ovat hyödyllisiä liiketoiminnan näkökulmasta
  • Tunnistamaan eri toimialoille sopivat ratkaisut
  • Hankkimaan tai toteuttamaan oikeat tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
  • Integroimaan uudet tietojärjestelmät osaksi muita tietojärjestelmiä
  • Käyttöönottamaan uudet tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
  • Huolehtimaan uusien teknologioiden tuomista tietoturvahaasteista
  • Seuraamaan, että muutoksilla on toivottu vaikutus
3

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Juhana Suurnäkki

Senior Consultant
+358 44 223 1530
juhana.suurnakki@huld.io

Juhana Suurnäkki
4

Referenssit

Ajankohtaista

Katso kaikki

Teknologian sokaisema kybertilannekuva, osa 3/3 – SIEM-käyttöönoton sudenkuopat

Kuten sanottua, on SIEM loistava työkalu kybertilannekuvan muodostamisessa. Suurin osa käyttöönottoon ja toimintaan liittyvistä haasteista…

Lue lisää

Teknologian sokaisema kybertilannekuva, osa 2/3 – Hyvä paha teknologia

SIEM-ratkaisun käyttöönotto voi johtaa myös ojasta allikkoon – toisenlaiseen herätetulvaan – ylläpidon tuskaan ja hintavaan…

Lue lisää

Teknologian sokaisema kybertilannekuva, osa 1/3 – Inhimillinen tekijä

Kyky ymmärtää ympäröivän toimintakentän tapahtumia ja niihin liittyviä elementtejä voidaan tiivistää sanaan tilannekuva. Yleisesti käytetty…

Lue lisää

Internet of Things vaatii tietojärjestelmän

Keskustelen paljon asiakkaiden kanssa esineiden internetistä, IoT:sta. Usein keskustelu käynnistyy siitä, millaisen mittauspurkki haluttaisiin johonkin kohteeseen mittaamaan jotain parametria.

Lue lisää