Tiedon jalostaminen liiketoiminnan tarpeisiin

Olemassa oleva tietopääoma on yksi organisaatioiden tärkeimmistä, mutta samalla myös heikosti hyödynnetyimmistä voimavaroista. Organisaatioilla on runsaasti tietoa, mutta se on usein hajallaan eikä siitä saada kaikkea hyötyä irti liiketoiminnan kehittämiseen. Asiantuntijoidemme opastuksella löydetään kullekin organisaatiolle toimivat ratkaisut, joiden avulla organisaatiot hallitsevat paremmin tietopääomaansa ja pystyvät jatkossa hyödyntämään tietoa osana organisaation toimintaa ja päätöksentekoa. Voimme hyödyntää mm. tiedon visualisointiratkaisuja, jotka parantavat päätöksenteon laatua erityisesti monimutkaisissa ympäristöissä, joissa tietoa on hajaantuneena useisiin järjestelmiin. Voimme myös luoda uusia tarpeellisia tietolähteitä suunnittelemalla ja toteuttamalla IoT -ratkaisuja ja sulautettuja järjestelmiä.

[rad more]

Tiedolla johtaminen

Laadukkaan päätöksen teon tulisi perustua aina laadukkaaseen tietoon. Olemme toteuttaneet useita tiedonhallinnan, teknisen dokumentoinnin ja tiedon visualisoinnin kehitysprojekteja, joiden myötä asiakasorganisaatiomme ovat pystyneet hyödyntämään tietoa enemmän sekä kehittämään tiedolla johtamista osana liiketoimintaa. Projektiemme myötä tiedon löydettävyys, havainnointi, analysointi ja tiedosta saadut tilannekuvat ovat tehostuneet ja parantaneet organisaatioiden kykyä hyödyntää tietoa tehokkaammin päätöksen teon tukena.

Tiedon hallinta

Jotta tietopääomaa päästään jalostamaan ja hyödyntämään, tarvitaan tiedonhallintaa. Asiantuntijamme ovat olleet mukana lukuisissa eri toimialojen tiedon hallinnan kehitysprojekteissa. Autamme löytämään, hyödyntämään, hallitsemaan ja turvaamaan tietoa tehokkaasti sekä tarkoituksenmukaisesti. Kiinnitämme huomiota tiedonhallinnan lisäksi dokumentin hallintaan, tiedon elinkaaren hallintaan, tiedonhallintajärjestelmien hankintaan sekä älykkäiden laitteiden ja IoT -ratkaisujen tuomiin tiedonhallinnan muutoksiin.

[/read]

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Tuomas Martin

Business Unit Director
Business Digitalization Services
+358 40 711 6935
tuomas.martin@huld.io

Tuomas Martin

Ajankohtaista

Katso kaikki

Luciad luottaa Huldin osaamiseen

Huldilla on useita kumppaneita, joiden avulla toimitettavat ratkaisut ovat monesti parempia kuin yksin tehdyt. Belgialainen…

Lue lisää

Internet of Things vaatii tietojärjestelmän

Keskustelen paljon asiakkaiden kanssa esineiden internetistä, IoT:sta. Usein keskustelu käynnistyy siitä, millaisen mittauspurkki haluttaisiin johonkin kohteeseen mittaamaan jotain parametria.

Lue lisää