1

Kehittynyt data-analytiikka

Tuotamme analytiikkapalveluita teollisille asiakkaille ja tuotekehitysorganisaatioille, joiden tavoitteena on hyödyntää ja löytää datastaan arvokkaita tietoja. Käytämme analyyseissämme tilastollisia menetelmiä, koneoppimistekniikoita sekä moderneja neuroverkkopohjaisia malleja.

Analyysipalveluita käytetään tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • Ennakoiva huolto
  • Laadunvalvonta
  • Prosessien optimointi
2

Algoritmien kehittäminen

Algoritmien kehittäminen on tärkeä osa mittaavien tuotteiden kehittämistä. Tyypillisesti mittauslaitteissa hyödynnetään lukuisia antureita luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Algoritmit tulee suunnitella niin, että ne kykenevät yhdistämään eri anturien tuottaman tiedon. Algoritmit tulee myös kalibroida niin, että ne pystyvät käsittelemään erilaisista mittausolosuhteista saatua tietoa.

Huld tarjoaa algoritmien kehitykseen liittyvää tukea organisaatioille, jotka tarvitsevat:

  • Algoritmin suorituskyvyn analysointia
  • Anturien fuusiota
  • Algoritmien kalibrointia
  • Laiteohjelmistoja ja laiteajureita
3

Konenäkö

Viimeaikaiset harppaukset syväoppimisessa ovat tuoneet konenäkömenetelmät huomattavasti lähemmäs kaupallisia sovelluksia. Avoimen lähdekoodin materiaalipankkien ansiosta prototyyppien luomisesta on tullut edullinen tapa tutkia konenäön hyötyjä tuotteissa ja palveluissa. Huld on erikoistunut neuroverkkopohjaiseen hahmontunnistukseen ja kuvien segmentointiin.

Tarjoamme tuotekehitystukea yrityksille, joiden tavoitteena on hyödyntää konenäkösovelluksia liiketoiminnassaan. Meillä on valmiudet kouluttaa, validoida ja toteuttaa erilaisia koneoppimismalleja ja myös ottaa käyttöön lähes valmiita malleja pienessä mittakaavassa.

4

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Jaakko Hujanen

Business Area Manager, Data Science
+358 50 384 8843
jaakko.hujanen@huld.io

Jaakko Hujanen