Service-Flow valitsi Huldin kumppanikseen palveluintegraatioiden salaustoimintojen kehittämiseen

Huldilla on useita yhteistyökumppaneita ja yksi niistä on palveluintegraatioita mullistava Service-Flow. Service-Flow tuottaa ja kehittää palvelu- ja liiketoimintaprosessien integroimiseen suunniteltua Saas-pohjaista ONEiO palvelua.

Huld on toteuttanut ONEiO palveluun tiedon salaustoiminnon, jolloin asiakkaan tieto salataan ennen palveluintegrointia ja salaus avataan asiakkaan toimesta integroinnin jälkeen. Näin asiakkaalle avautuu uusia mahdollisuuksia hyödyntää Service-Flown ratkaisua. ”Huld oli luonteva valinta kumppaniksemme, koska heidän kokemuksensa tietoturvasta, tietoturvallisesta ohjelmistokehityksestä ja kriittisen tiedon hallinnasta on hyvin korkeatasoista ja meille kelpaa vain paras”, sanoo Service-Flown kumppanuuksista vastaava johtaja Sanna Haapio. ”ONEiO on ainutlaatuinen ratkaisu ja vastaa osuvasti integraatiopalveluiden tarpeeseen”, kommentoi Huldin ohjelmistokehitysliiketoiminnasta vastaava Kimmo Kaario.

Huld oli luonteva valinta kumppaniksemme, koska heidän kokemuksensa tietoturvasta, tietoturvallisesta ohjelmistokehityksestä ja kriittisen tiedon hallinnasta on hyvin korkeatasoista ja meille kelpaa vain paras. – Sanna Haapio

Service-Flown ONEiO-ratkaisu ja valmis it-palveluekosysteemi mahdollistavat palvelunostajien, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden hallitun ja läpinäkyvän yhteistoiminnan yhdistämällä eri osapuolten palveluhallintatyökalut ja prosessit helposti ja nopeasti. Ekosysteemin perusajatus on, että jokainen osapuoli voi pitää omat työkalunsa ja prosessina ja kehittää niitä itsenäisesti. Lopputuloksena palveluhallinnan manuaalisia työtehtäviä voidaan automatisoida ja palveluita voidaan toimittaa entistä tehokkaammin, laadukkaammin ja joustavammin.

Service-Flown ensimmäinen ratkaisu on suunnattu it-palveluille, jossa ratkaisulla on jo lukemattomia käyttötapauksia. Seuraavat vertikaalit ovat jo suunnitteilla ja kasvavan markkinan myötä Service-Flow uskoo, että ratkaisua voidaan hyödyntää kaikenlaisissa olosuhteissa. Service-Flow haluaa tarjota asiakkailleen enemmän mahdollisuuksia tapauksissa, joissa integroitavat tietolähteet vaativat tiedon salausta.

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden integroida luottamuksellisia tietoja sisältäviä järjestelmiä ja prosesseja yhtä helposti palveluna kuin muitakin järjestelmiä. Perinteisesti organisaatiorajan ylittävät prosessit ja niissä liikkuva data ovat olleet erityisen haastavia ja on hienoa pystyä tarjoamaan siihenkin ratkaisu. – Sanna Haapio

ONEiO:n ja Huldin tarjoaman salausratkaisun avulla on mahdollista suojata liikesalaisuuksia sisältävää tietoa asiakkaan sisäisten järjestelmien välillä. Integroitaessa esimerkiksi ITSM-työkalu ja yrityksen ERP-järjestelmä, voidaan varmistaa, että mahdollisesti sensitiivinen tieto salataan jo ennen kuin se siirtyy integraatioon. Asiakas voi itse määritellä, miten salauksen avaamiseen tarvittavia avaimia annetaan integraation osapuolien käyttöön. Tässä tapauksessa ONEiO pilviratkaisu toimii vain kanavana salatun tiedon siirtämisessä. Toisin sanoen, kokonaisratkaisu mahdollistaa skaalautuvan pilvipalvelun käytön myös korkeaa tietoturvaa vaativissa integraatioissa.

Service-Flow on matkalla valloittamaan maailman integraatiopalveluiden markkinoita. ”On hienoa olla yhteistyömme kautta mukana tukemassa Service-Flown menestystarinaa”, kommentoi Kimmo Kaario.

Lisätietoja:

Sanna Haapio
Director, Partners & Alliances, Service-Flow
Sanna.haapio@service-flow.com, 0400 258 989

Kimmo Kaario
Head of Software Development
Kimmo.kaario@rdvelho.com, 044 386 5550