Produkt Ventica pro diagnostiku astmatu používá k identifikaci překážek v dýchacích cestách nový neinvazivní přístup

Společnost Huld pomohla společnosti Revenio Group s vývojem nového produktu Ventica pro diagnostiku astmatu. Ventica používá k identifikaci překážek v dýchacích cestách nový neinvazivní přístup, a to i u velmi mladých pacientů. Funguje na principu shromažďování údajů o dýchání od pacienta v době, kdy spí.

Měření, která Ventica provádí, jsou založena na kontaktních elektrodách připojených na pokožce, což znamená, že integrita signálu může být snadno narušena. Obvyklými příčinami je například otáčení pacienta na lůžku, kašel nebo hovor. Je také možné, že se elektroda během měření odpojí.

Všechna tato narušení musí algoritmus detekovat a odstranit je z analytických dat. Během vývoje společnost Huld také implementovala do MATLAB rychlý analyzátor nezpracovaných dat pro import nezpracovaných dat z měřicího hardwaru.

Revenio je úspěšná globální společnost vyrábějící zdravotnické technologie. Cílem screeningové technologie společnosti Revenio je včasné odhalení glaukomu, diabetické retinopatie a makulární degenerace a sledování těchto chorob v průběhu léčebného procesu. Společnost Revenio Research se zase zaměřuje na komercializaci systémů určených k diagnostice a plánování léčby rakoviny kůže a astmatu. Hlavním předmětem podnikání skupiny Revenio Group je vývoj a komercializace účinných a snadno osvojitelných zdravotnických zařízení, zejména pro detekci očních chorob, které jsou významné pro veřejné zdraví. Počet očních onemocnění v důsledku stárnutí populace rychle stoupá.