Valmet a potenciál aditivní výroby

Společnost Valmet správně pochopila obchodní příležitosti, které přináší aditivní výroba (AM). Společně se společností Huld investovala společnost Valmet do hledání nových aplikací a do rozvoje porozumění AM ze strany svých zaměstnanců. Výsledkem této spolupráce bylo nalezení mnoha nových aplikací na poli součástí a náhradních dílů pro papírenské a lepenkové stroje. V několika případech byl počet jednotlivých dílů v sestavách výrazně snížen, zatímco došlo ke zlepšení výkonu součástí vybraných pro 3D tisk.

Kompetence našich zaměstnanců v oblasti AM se výrazně zvýšila

Ve společnosti Valmet byly technologie AM úspěšně použity v prototypech, nástrojích, instalačním příslušenství a ve zmenšených modelech. Nyní nastal čas učinit začít využívání AM pro koncové produkty a náhradní díly. Tato spolupráce navíc vyústila v několik návrhů vhodných případů použití, které vytvořily základ pro další vývoj.

„Spolupráce se společností Huld byla snadná a odezva byla vždy rychlá. Společnost Huld sama aktivně přicházela s novými nápady a myšlenkami, na které jsme dřív ani nepomysleli. Společnost Huld mohu jen doporučit, zejména pro realizaci rozvojových projektů“, říká Sampo Immonen, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje.

„AM nabízí návrhářům velký potenciál, ale zároveň přináší nové výzvy. Funkčnost dílů je třeba kompletně přepracovat a vyžaduje významnou změnu v myšlení, k čemuž nedochází automaticky. Tato změna vyžaduje školení, příklady případů, diskuse s odborníky a úspěšné rozvojové projekty“, pokračuje Sampo Immonen.

Vylepšená funkčnost součástí díky AM

Plastové i kovové součásti byly přepracovány, vždy se snahou plně využít potenciál AM. Navrhování pro aditivní výrobu umožnilo výrobu dílů, které by jinými výrobními metodami vznikly jen obtížně. V průběhu projektu bylo navrženo mnoho nástrojů a součástí buď úplně od nuly, nebo se vycházelo z původní součásti.

V rámci projektu byly vyhledávány a vybírány vhodné položky z mokrého i suchého konce papírenského stroje i z produktů z oblasti náhradních dílů. K mapování položek vybraných pro další vývoj byly využiti výrobní experti společnosti Valmet ia numerické údaje. Kombinace numerických dat a odborných znalostí zaměstnanců společnosti Valmet poskytla dostatečné informace pro další rozvoj.

„Předpokladem úspěchu vývojového projektu nebylo přímé nahrazení existující součásti produkty vyrobenými 3D tiskem. Úspěch byl založen na myšlence prozkoumání možností, které 3D tisk nabízí. Tato hybridní výroba použitá projektu dokázala využít jak přesnost tradičních výrobních metod, tak schopnost 3D tisku produkovat volnější geometrii“, uzavírá Sampo Immonen.

Další informace

Jasperi Kuikka, specialista na mechanický design – AM

Společnost Valmet je předním světovým vývojářem a dodavatelem technologií, automatizace a služeb pro celulózový, papírenský a energetický průmysl. Vize společnosti Valmet je stát se globálním šampionem na poli poskytování služeb zákazníkům. Čistý obrat společnosti Valmet v roce 2019 činil přibližně 3,5 miliardy EUR. Více než 13 000 profesionálů z celého světa úzce spolupracuje se zákazníky a je odhodláno denně posouvat jejich výkonnost směrem vpřed. Společnosti Valmet sídlí ve finském městě Espoo a její akcie jsou kótovány na Nasdaq Helsinky.

Huld společnost zabývající se technologickým designem. Vnášíme více inteligence do podnikání našich zákazníků a do celého světa. Hladce přecházíme mezi fyzickým a digitálním světem a tvořivě je kombinujeme. Naším cílem je optimalizovat používání materiálů při výrobě strojů. Vidíme do budoucnosti.