Bezpečnost a zabezpečení

V digitalizaci, bezpečnost a zabezpečení pro nás hraje ústřední roli.

Bezpečnost a zabezpečení

Bezpečnost a zabezpečení jsou pro nás v procesu digitalizace zásadní. Naše služby pomáhají organizacím v oblastech digitální a funkční bezpečnosti. S naší pomocí dokážete ve všech nových řešeních zohlednit informační bezpečnost a zajistit, aby jejich používání bylo bezpečné.

Nabízíme jedinečné služby v oblasti zabezpečení digitálních i fyzických systémů. K řešení otázek bezpečnosti a zabezpečení přistupujeme komplexně. Ve vývojových projektech jsme také schopni využít potřebné know-how v oblasti digitální a funkční bezpečnosti.

Jsme důvěryhodným bezpečnostním partnerem organizací z několika odvětví. Realizovali jsme projekty v různých oborech a získané zkušenosti dokážeme využívat v projektech budoucích.

Díky našim systémům, postupům a úředně auditovaným úložištím pro důvěrná data můžeme realizovat projekty i pro klienty, u nichž je bezpečnost kriticky důležitá.

Digitální bezpečnost

Probíhající digitální revoluce výrazně ovlivňuje celou naši společnost. Firmám, státům i občanům přitom přináší nové možnosti i nové výzvy.

Kybernetická bezpečnost

Koncept CyberSafety od společnosti Huld jedinečně předefinuje způsob, jakým jsou kybernetická i funkční bezpečnost prováděna a formulována. Jak v projektech týkajících se bezpečnosti tak současně i u kritických úkolů.

Funkční bezpečnost

Systémy, u nichž je bezpečnost kritickým požadavkem, musí splňovat příslušné standardy a vyhovět přísným požadavkům regulačních orgánů. Pomůžeme vám tyto požadavky splnit cenově efektivním způsobem.