Turvallisuus

Turvallisuus – palvelumme

Meidän mielestämme turvallisuus on keskeinen osa digitalisaatiota. Palvelumme auttavat organisaatioita digitaalisessa ja toiminnallisessa turvallisuudessa, jotta uusissa ratkaisuissa on huomioitu tietoturvallisuus ja ratkaisut ovat turvallisia käyttää.

Tarjoamme ainutlaatuisen palvelutarjonnan digitalisoitujen kyberfyysisten järjestelmien suojaamiseksi. Lähestymme turvallisuuteen liittyvää kehittämistä holistisesti ja pystymme kytkemään kehittämishankkeisiin tarvittavan osaamisen digitaalisesta ja toiminnallisesta turvallisuudesta.

Olemme luotettu turvallisuuden kumppani usealla eri teollisuuden toimialalla ja pystymme hyödyntämään eri alojen kehityshankkeista saatuja oppeja kehityshankkeissa. Viranomaisten auditoimat turvatilamme, järjestelmämme ja käytäntömme mahdollistavat projektien toimituksen myös turvallisuuskriittisille asiakkaille.

Digitaalinen turvallisuus

Meneillään olevalla digitaalisella vallankumouksella on valtavia vaikutuksia yhteiskuntaan. Muutos luo sekä mahdollisuuksia että haasteita yrityksille, hallituksille ja kansalaisille. Digitaalinen turvallisuus nähdään usein haasteena digitaaliselle maailmalle, mutta me näemme sen mahdollisuutena. Autamme sinua turvaamaan yrityksesi ja sen teknologian, datan ja ihmiset – ymmärrettävällä ja asianmukaisella tavalla.

Kyberfyysinen turvallisuus (Cyber Safety)

Integroidulla kyberfyysisen turvallisuuden lähestymistavallamme organisaatiotasi tai järjestelmiäsi uhkaavia kyberuhkia sekä toiminnallisia turvallisuusriskejä voidaan tunnistaa ja lieventää samanaikaisesti.

Toiminnallinen turvallisuus

Turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien tulee täyttää standardien ja sääntelyviranomaisten asettamat tiukat vaatimukset. Autamme täyttämään nämä vaatimukset kustannustehokkaasti.

Osaamisalueet

Digitaalinen turvallisuus

Turvallisuus-
johtaminen

Autamme sovittamaan turvallisuusvaatimukset yrityksesi tarpeisiin riippumatta teollisuudenalasta tai yrityksesi koosta.

Lue lisää

Tekninen
turvallisuus­arviointi

Teknisen arvioinnin palvelumme auttavat ymmärtämään hyökkääjien toimintatapoja, mahdollistaen niiden huomioimisen turvallisuuden kehittämisessä.

Lue lisää

Pilvi- ja digitalisaatio­turvallisuus

Me tarjoamme toiminnallista ja teknistä asiantuntijapalvelua, jonka avulla varmistat digitalisaatiohankkeesi turvallisen toteutuksen noudattaen alan parhaita käytänteitä ja ohjeita.

Lue lisää

Teollisuus­järjestelmä- ja ohjelmisto­turvallisuus

Ammattitaitomme avulla pystymme auttamaan eri järjestelmien kyberturvallisuuden vaatimusten­mukaisuuden kehittämisessä tunnistamalla järjestelmien riskitasoja ja haavoittu­vuuksia sekä suunnittelemalla turvallisuus­ratkaisuja.

Lue lisää

Avaruusturvallisuus

Yhdistämällä osaamisemme avaruudesta / uudesta avaruudesta sekä turvallisuudesta, pystymme tarjoamaan turvallisuuteen liittyviä kehitys- ja testauspalveluita, jotka lisäävät avaruusjärjestelmien turvallisuutta.

Lue lisää

Lääkintä­laitteiden
turvallisuus

Me Huldilla ymmärrämme lääketieteellisen alan erityispiirteitä ja osaamme yhdistää ne asiantuntijatason osaamiseen niin kyberturvallisuuden kuin toiminnallisen turvallisuudenkin saralla.

Lue lisää

NIS2

Huldilla on käytössään valmis viitekehys, joka on kehitetty NIS2-vaatimusten arviointiin. Viitekehyksen avulla digitaalisen turvallisuuden asiantuntijamme voivat luoda tehokkaasti kattavan tilannekuvan siitä, täyttävätkö tuotteesi ja toimintasi direktiivin vaatimukset.

Lue lisää

Kyberfyysinen turvallisuus

CyberSafety
konsepti

CyberSafety-turvallisuuskonseptimme  uudelleenmäärittelee ainutlaatuisesti kyberturvallisuuden ja toiminnallisen turvallisuuden sekä niiden toteuttamisen samanaikaisesti turvallisuuskriittisissä projekteissa.

Lue lisää

Kyber­fyysinen
turvallisuus­johtaminen

Kyberfyysisen turvallisuuden johtamisen palvelumme tarjoavat tukea turvallisuuskriittisten järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuussisältöjen määrittelyyn ja dokumentointiin.

Lue lisää

Kyber­fyysisen turvallisuuden arviointi

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointipalvelumme avulla varmistetaan, että tiettyihin turvallisuuden elinkaaren vaiheisiin liittyvät toiminnot ja dokumentaatio on kokonaisuudessaan laadittu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Toiminnallinen turvallisuus

Turvallisuus-
periaatteet

Tiimimme ottaa tarvittaessa täyden vastuun järjestelmänne turvallisuusperiaatteiden suunnittelusta. Kokemuksemme erilaisista standardeista on kattava (esim. IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262).

Lue lisää

Turvallisuus-
johtaminen

Meidän avullamme varmistut, että tuotteesi on turvallinen ja sertifioitu. Autamme sinua suunnittelemaan toiminnallisen turvallisuuden kannalta tarvittavat toimet koko tuotteen kehityksen elinkaaren ajalle.

Lue lisää

Järjestelmäarviot

Turvallisuustiimimme tekee turvallisuusarviointeja teknisillä aloilla, joilla toiminnallisen turvallisuuden arviointi on tärkeää. Näitä ovat esimerkiksi autoteollisuus, ydinvoimalaitokset, rautatieteollisuus sekä lääketieteen tuotannonalat.

Lue lisää

Turvallisuuskehitys
ja V&V

Meillä on vuosien kokemus toiminnan ja turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien kehittämisestä. Siksi olemmekin luotettava kumppani aina, kun kehitettävänä on turvallisuuden kannalta kriittinen projekti.

Lue lisää

Riippumattomat
turvallisuus­asiointi-
palvelut (ISA)

Huld on FINASin akkreditoima, tyypin C tarkastuslaitos (ISA turvallisuusarviointi). Akkreditointinumeromme on I051. Teemme standardin mukaisia turvallisuusarviointeja tarkemmin määriteltynä seuraavilla erikoisaloilla: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät (OHM) sekä Liikkuvan kaluston osajärjestelmät (RST).

Lue lisää

Menestystarinat

Tornator

Tornator panostaa metsätalouden tietoturvaan

Nordic Drones

Nordic Drones ja Huld yhdessä kohti turvallisia drone-ratkaisuja

Swegon

Huldin arvioinnilla tietoturvaa Swegonin älykkääseen ilmanvaihtojärjestelmään

EKE-Electronics

EKE-Electronics valtasi uusia markkinoita yhdessä Huldin kanssa

Jyväskylän Kangas

Kyberturvallisuusstrategia osana älykästä kaupunginosaa

Keski-Suomen Sairaala Nova

Keski-Suomen Sairaala Nova – Tulevaisuuden älykäs sairaala

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Kyberkestävyys­asetus (CRA) – lataa ilmainen opas käyttöösi 

Kyberkestävyys­asetus (CRA) – lataa ilmainen opas käyttöösi 

EU:n kyberkestävyyssäädös (Cyber Resilience Act, CRA) on asetus, joka pyrkii parantamaan digitaalisten tuotteiden kyberturvallisuutta. Asetus asettaa pakolliset kyberturvallisuusvaatimukset digitaalisia elementtejä sisältäville laitteisto- ja ohjelmistotuotteille, niiden koko elinkaaren ajalle. Lataa opas, jossa tiivistetysti kaikki, mitä sinun tulee tietää uudesta säädöksestä.

Huld ja Cactos yhdistävät voimansa energia-alan kyberturvallisuuden kehittämiseksi

Huld ja Cactos yhdistävät voimansa energia-alan kyberturvallisuuden kehittämiseksi

Huld sekä älykkäitä sähkövarastojärjestelmiä valmistava Cactos aloittavat yhteistyön kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Digiturvallisuusmessut 18.4.2024 – Huld mukana!

Digiturvallisuusmessut 18.4.2024 – Huld mukana!

Huld osallistuu Digiturvallisuusmessuille 18.4.2024 klo 9–17. Tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa. Tule tapaamaan Huldin kyberturvallisuuden asiantuntijoita osastollemme B-37!