Rychlý a vysoce kvalitní vývoj pro společnost Valmet

Společně se svým partnerem vyvíjí Valmet nový ambiciózní 3D produkt na bázi dřeva. Na počátku procesu bylo zjištěno, že doba uvedení těchto produktů na trh bude kritická a vývoj požadovaného procesu a výrobní linky je třeba provést rychle.

Na základě odezvy ze strany našich zákazníků bylo zřejmé, že tradiční procesy vývoje produktů jsou příliš pomalé a drahé. Proto jsme ve společnosti Huld rozhodli přijmout kroky k zajištění požadovaného řešení. Procesy a nástroje rychlého vývoje produktů vyvíjíme tak, aby odpovídaly potřebám našich zákazníků. Rychlý vývoj se stal mnohem naléhavějším zejména díky pandemii nemoci covid-19, protože nyní jsou rychlá a odvážná rozhodnutí potřebná více než kdy předtím.

Model rychlého vývoje produktů společnosti Huld však vyžadoval pilotní projekt. Vzhledem k našemu silnému partnerství bylo přirozenou volbou implementovat naše nápady ve prospěch společnosti Valmet a jejích potřeb dosahovat rychlých výsledků na zcela novém druhu výrobní linky.

Výsledky

Při zahájení projektu měla společnost Valmet jasnou představu o tom, jak by měl celý proces od buničiny až po hotový produkt probíhat, neexistovaly však žádné konkrétní plány jak požadovanou výrobní linku rozvinout. Za pouhých 17 pracovních dnů v úzké spolupráci se společností Valmet přešla společnost Huld od pera a náčrtů několika konceptů k vysoce kvalitním výkresům mechanického konceptu. Zahrnuto bylo spuštění výrobní linky, optimální rozvržení továrny, studie zvukového pozadí průmyslového designu, modularita a design UX.

„Je velmi obtížné představit si, že by jakákoli jiná inženýrská agentura dokázala přinést rychlejší výsledky nebo vykázat podobnou flexibilitu a kapacitu absorbovat v průběhu procesu nové myšlenky a informace. Spolupráce s jakýmkoli jiným operátorem by vyžadovala mnohem větší podporu z naší strany“, zdůrazňuje Sampo Immonen, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti Valmet.

Nástroje pro rychlý vývoj produktů

Sada nástrojů a proces rychlého vývoje produktů společnosti Huld kombinují přemýšlení o návrhu, hromadný rámec s osvědčenými vzory a rozsáhlým seznamem vybraných osvědčených postupů, které jsme se jako jeden z předních designových domů ve Finsku naučili. Zatímco tento proces a vývoj nástrojů je stále v začátcích, myšlenky, které za nimi stojí, se podle společnosti Valmet osvědčily:

„Za krátkou dobu jsme dosáhli překvapivě mnoho. Společnost Huld k projektu přistupovala systematicky a s velkou motivací, nadšením a odhodláním svého vývojového týmu napříč celým procesem“, shrnuje Arto Haavanlammi, vedoucí projektu společnosti Valmet.

Další informace:

">Lassi Sutela, Chief Technology Officer

Společnost Valmet je předním světovým vývojářem a dodavatelem technologií, automatizace a služeb pro celulózový, papírenský a energetický průmysl. Vize společnosti Valmet je stát se globálním šampionem na poli poskytování služeb zákazníkům. Čistý obrat společnosti Valmet v roce 2019 činil přibližně 3,5 miliardy EUR. Více než 13 000 profesionálů z celého světa úzce spolupracuje se zákazníky a je odhodláno denně posouvat jejich výkonnost směrem vpřed. Společnosti Valmet sídlí ve finském městě Espoo a její akcie jsou kótovány na Nasdaq Helsinky.

Huld společnost zabývající se technologickým designem. Vnášíme více inteligence do podnikání našich zákazníků a do celého světa. Hladce přecházíme mezi fyzickým a digitálním světem a tvořivě je kombinujeme. Naším cílem je optimalizovat používání materiálů při výrobě strojů. Vidíme do budoucnosti.