1

Kone- ja ajoneuvoteollisuuden tuotekehityspalvelut

Huldilla on monipuolista kokemusta kone- ja ajoneuvoteollisuuden tarpeista. Palvelumme voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin:

Monitekniset älykkäät koneet

 • Hissit, teollisuuden koneet ja laitteet, elektromekaniikka
 • Modernit valmistusteknologiat, additive manufacturing
 • Koneiden turvallistaminen
 • Simulaatiot ja analyysit

Työkoneet ja ajoneuvot

 • Teollinen muotoilu ja ergonomiasuunnittelu
 • Teräsrakenteet, voimansiirrot, toimilaitteet, hydrauliikka
 • Ohjaamosuunnittelu
 • Ajoneuvosähkösuunnittelu
 • Mallisarjojen päivityshankkeet

Meriteollisuuden ratkaisut

 • Moottorisuunnittelu
 • Konttirakenteet
 • Autonomiset ratkaisut, etäohjaamot, älykäs merenkulku.
 • Varustelusuunnittelu

Nostoapuvälineet ja tuotantotyökalut

 • Kokonaistoimitukset
2

Kestävät ja autonomiset mittaus- ja hallintalaitteet

Kestävät ja autonomiset mittaus- ja hallintalaitteet ovat modernien teollisten sovellusten perusedellytys.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen mittauslaitteiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat monien eri näkökohtien huomioimista, kuten:

 • Mitä laitteita tarvitaan tehtävien suorittamiseen?
 • Miten ohjelmiston tulisi toimia, jotta säästetään energiaa?
 • Jos laite on kädessä pidettävä, miten se tulee muotoilla, jotta sen käyttö olisi ergonomista?
 • Missä tilanteissa mittaus saattaa olla käyttäjälle vaarallista?
 • Tai jos käyttäjää ei ole lainkaan, miten järjestelmän tulee reagoida, kun jokin sen osa pettää? Mitä päätöksiä järjestelmä saa tehdä itsenäisesti?

 

Tilanteesta riippuen jotkut yllä olevista näkökohdista ovat tärkeämpiä kuin toiset. Me varmistamme, että käytämme kaikissa hankkeissamme riittävästi aikaa olennaisten vaatimusten ymmärtämiseen. Esimerkiksi silloin, kun käyttäjän turvallisuus on erityisen tärkeää, noudatamme toiminnallisen turvallisuuden parhaita käytänteitä. Kun käyttökohdetta ei ole vielä täysin määritelty, liiketoiminnan suunnittelu ja prototyypit auttavat meitä määrittelemään olennaiset vaatimukset nopeasti.

Mittaus- ja hallintasovellusten kohdalla seuraavat ominaisuudet ovat mielestämme kaikkein tärkeimpiä:

 • Toimintavarmuus: sensorin rikkoutuminen tunnistetaan ja sensorin tietojen käsittelyyn käytetään algoritmeja, jotka ovat tarkkoja ja rikkoutuvat kontrolloidusti.
 • Autonomia: laitteen hallintaohjelmisto pystyy suorittamaan tehtäviä automaattisesti ja toipuu vikatilanteista itsenäisesti.

Palvelut

Asiakaskuntaamme kuuluu paljon erilaisia teollisuusyrityksiä ja meillä on kokemusta mittauslaitteiden ja hallintaohjelmistojen suunnittelusta aina isoista turvallisuuden kannalta kriittisistä koneista pieniin kädessä pidettäviin laitteisiin. Palveluitamme ovat muun muassa:

 • Liiketoiminnan suunnittelu ja prototyypit
 • Teollinen muotoilu ja ergonomia
 • Laite- ja ohjelmistosuunnittelu
 • Toiminnallinen turvallisuus ja digitaalinen turvallisuus
 • Algoritmien kehittäminen ja data-analyysi
3

Teollisia palveluita tarjoavien organisaatioiden digitalisaatiokumppani

Autamme teollisuuden asiakkaitamme uudistamaan toimintamallejaan ja luomaan uudenlaisia älykkäitä palveluita, jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä, tehostavat toimintaa ja parantavat asiakaskokemusta.

Lähdemme liikkeelle liiketoimintamallien konseptoinnista ja hyödynnämme palvelumuotoilumenetelmiä korkean asiakaskokemuksen palvelun kehittämiseen. Kykenemme toimittamaan asiakkaidemme valitsemilla teknologioilla kehitetyt tietoturvalliset ohjelmistoratkaisut, oli kyse sitten sulautetuista järjestelmistä, mobiilisovelluksista tai pilvipohjaisista ratkaisuista. Erilaisista lähteistä, kuten IoT-sensoreista saadusta datasta jalostamme liiketoimintatietoa, jota hyödyntämällä voimme luoda aidosti älykkäitä, asiakkaidemme suorituskykyä parantavia ratkaisuita.

Digitaalisen muutoksen johtaminen

Laaja kokemuksemme digitaalisten muutoshankkeiden vetämisestä sekä osaamisemme tietojärjestelmistä ja ohjelmistoista, moderneista teknologioista kuten koneoppimisesta,  suunnitteluautomaatiosta sekä IoT:n ja sulautettujen järjestelmien tuomista mahdollisuuksista on muodostanut meille laajan näkemyksen eri toimialoille sopivista digitaalisista uudistuksista. Teknologia ei kuitenkaan tuo toivottua muutosta ilman onnistunutta käyttöönottoa sekä uusia toimintamalleja ja uudenlaista asennetta.

Tiedon visualisointi ja analytiikka

Jalostamme älykkäiden laitteiden ja muiden tietolähteiden datasta liiketoimintatietoa. Eri toimialojen asiakkaamme ovat opettaneet meille laajaa liiketoimintaymmärrystä, jonka avulla saamme teknisestä osaamisestamme paljon irti. Ymmärrämme tiedon elinkaaren hallinnan ja tietoturvan merkityksen.

Erityisosaamisalueitamme tiedon jalostamisessa ja analysoinnissa ovat:

 • Paikkatietopohjainen visualisointi
 • Koneoppiminen (AI) ja analytiikka
 • Tiedonhallinnan ratkaisut
 • Tiedon elinkaaren hallinta ja tietoturva

Ohjelmistokehitys

Toteutamme erilaisia ohjelmistoprojekteja ja -ratkaisuja sulautetuista ohjelmistoista laajempiin tietojärjestelmähankkeisiin sekä nykyaikaisiin visualisointi- ja käyttöliittymäratkaisuihin asiakkaan haluamilla teknologioilla ja alustoilla

 • Sulautetut järjestelmät
 • Web-palvelut
 • Mobiilisovellukset
 • Tietojärjestelmät

IoT – läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta liiketoimintaan

Suunnittelemme ja toteutamme yrityksesi haastavatkin IoT-ratkaisut liiketoimintakonseptista kokonaisuuden toteutukseen. Laaja-alaisen laitekehitys- ja sensorointiosaamisen avulla toteutamme ratkaisut myös vaativiin ympäristöihin ja olosuhteisiin. Lisäksi toteutamme web- ja mobiilisovellukset käytettävyyssuunnittelusta asti tunnetuimmille alustoille.

Räätälöidyllä ja käytettävyydeltään optimoidulla IoT-ratkaisulla parannat yrityksesi liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

4

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Kosti Niemelä

Business Unit Director
Machines and Vehicles
+358 40 766 0654
kosti.niemela@huld.io

Kosti Niemelä
Yhteyshenkilösi

Timo Latvala

Business Unit Director
Intelligent Devices
+358 9 6132 86 50
timo.latvala@huld.io

Timo Latvala
Yhteyshenkilösi

Tuomas Martin

Business Unit Director
Business Digitalization Services
+358 40 711 6935
tuomas.martin@huld.io

Tuomas Martin
5

Referenssit