Toimialat

Avaruus

Innovatiivisia palveluita, jotka kantavat yli huomisen

Innovatiivisia palveluita, jotka kantavat yli huomisen

Satelliitit ovat tärkeä osa lukuisia nykypäivän palveluita. Esimerkiksi geoinformatiikka, karttojen valmistaminen, resurssien käyttö, paikannus, sään ennustaminen ja viestintä hyödyntävät satelliittipalveluita. Huld on osallistunut erilaisiin avaruushankkeisiin aina jääpeitteen kattavuusanalyysistä metsäpalojen havainnointiin ja parannetusta paikannuksesta levien seurantaan.

Arkielämä on nykyään täynnä satelliittien tuottamaa tietoa – navigointi, sade-ennusteet ja Internet-sovellukset ovat esimerkkejä satelliittitiedon hyödyntäjistä. Koska sovellukset ovat niin runsaslukuisia ja koskettavat lähes kaikkia, on erittäin tärkeää, että satelliitit toimivat moitteettomasti. Huldin tärkein oma osaaminen on juurikin näissä vaativissa avaruussovelluksissa, jotka liittyvät satelliittien hyötykuorman ja alustan reaaliaikaisiin ohjelmistoihin. Monimutkaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien, instrumenttitietosimulaattorien ja testauslaitteistojen suunnitteluprosessi muodostaa avaruusteollisen osaamisemme ytimen. Vuoden 1989 jälkeen olemme olleet mukana yli 150:ssä ESA:n hankkeessa nimellä Space Systems Finland (SSF) ja vuodesta 2020 lähtien nimellä Huld.

Sulautettu ohjelmistokehitys

Huld kiertää parhaillaan maata 15 eri satelliitin kyydissä ENVISAT ja kansainvälinen avaruusasema mukaan lukien. Toimitamme hankkeiden kannalta kriittisiä hallintajärjestelmiä satelliittialustoille sekä tieteellisiä tietojenkäsittelyratkaisuja ilmakehän luotaus- ja kuvantamishankkeisiin. Avainasemassa ovat turvallisuuden kannalta kriittiset, testatut ja validoidut ohjelmistot, jotka toimivat vuosia ankarissa avaruusolosuhteissa.

Huld on toimittanut avaruusinstrumentin ohjelmistoja aina ESAn Envisatista Kansainväliseen avaruusasemaan (ISS), ja alustaohjelmistoja GOCE-, Herschel-, Planck- ja Gaia-satelliitteihin. . Lisäksi ohjelmistomme on matkalla kohti Merkurius- ja Mars-planeettoja. Viimeisimmät sovellusohjelmistoalan referenssimme ovat MetOp-SG (ROIC, 3MI, SCA), ExoMars RSI, Euclid FGS, MTG FCI ICU ASW, Sentinel-4 ICU, Galileo ASW ja MetOp CFSW -satelliitit.

Tietojenkäsittelyn ja instrumenttien laadun työkalut

Olemme olleet mukana satelliittidatan käsittelyssä maan pinnalla vuodesta 1989 eli ENVISAT-hankkeen kehittämisestä saakka. Tämän jälkeen erilaisten satelliittidatatuotteiden luokittelu on johtanut siihen, että olemme erikoistuneet tiettyihin datatuotteiden vaiheisiin ja työkaluihin.

Huld on kehittänyt L1b-prototyypin tietojenkäsittelyohjelmiston eurooppalaiselle Copernicus-ohjelmalle osana Sentinel-4 ja Sentinel-5 -hankkeita. Lisäksi olemme olleen mukana työstämässä MTG-luotaimen ja kuvantimen L2-datan toiminnallista prosessoria. Instrumenttien laadun työkalu (Instrument Quality Tool, IQT) mahdollistaa MTG-luotain- ja -kuvantamissatelliittien kyydissä olevien instrumenttien geometrisen ja radiometrisen suorituskyvyn arvioimisen. Näin IQT toimii laadun ja suorituskyvyn työkaluna. Maaprosessorin prototyyppi (Ground Processor Prototype, GPP) toimii apuna toiminnallisen instrumenttiprosessorin kehittämisessä EUMETSAT:in maasegmentille. GPP:tä käytetään myös demonstroimaan instrumenttien ja 1b-tason algoritmien toimintaa maanpäällisissä ja kiertoratatesteissä.

Ohjelmistojen riippumaton varmennus ja validointi (ISVV)

Pitkä kokemuksemme erittäin luotettavien ohjelmistojen kehittämisessä tarjoaa pohjan toiminnallemme ulkopuolisena konsulttina. Autamme yrityksiä varmistamaan ohjelmistoalihankkijoiden kehittämien ohjelmistotuotteiden laadun. Tällä hetkellä ISVV (Independent Software Verification and Validation) on yksi Huldin tärkeimmistä erityisosaamisalueista. Olemme suorittaneet ohjelmistojen riippumattoman varmennuksen ja validoinnin lukuisille sisäänrakennetuille avaruusohjelmistoille, kuten Euroopan tiedonvälityssatelliitti (EDRS), Meteosat Third Generation (MTG) -satelliitti mukaan lukien MTG:n Strat Tracker -instrumentit, ESA:n Merkurius-hankkeen BepiColombo-alustaohjelmisto, SGEO (Small Geostationary Earth Orbit) -satelliitti, Integral-ohjelma sekä Euroopan satelliittipaikannusjärjestelmä Galileon lentosegmentin viisi tärkeintä yksikköä.

New Space

Huldin New Space -valmiudet pohjaavat yrityksemme 30-vuotiseen kokemukseen ESA-toiminnassa avaruudesta yhdistettynä teollisuuden ohjelmistokehityksen aikataulutarpeisiin ja ketteryyteen, jatkuvaan integraatioon/kehitykseen (CI/CD) sekä järjestelmätekniikkaan. Huld on ollut mukana useissa CubeSat, SmallSat ja Space-based-Service -hankkeissa, joissa se on osallistunut ohjelmiston/järjestelmän arviointiin tai teknologiaselvitykseen tai toiminut ulkoistettuna ohjelmisto- tai laitteistosuunnittelijana. Tätä tarjoamme myös yrityksellenne: asiakkaalla on taustateknologia ja palveluidea, meillä on teknologia ja kyky auttaa!

Avaruuteen sijoitettavat MIL-järjestelmät

Huld Defence rakentuu vuosikymmenten aikana kertyneeseen järjestelmätekniikkakokemukseemme, joka perustuu hankkeiden kannalta kriittisten avaruusratkaisujen toteuttamiseen. Yhdessä data-analytiikan ja koneoppimisen asiantuntemukseemme kanssa tämä mahdollistaa maa-, ilma- ja meripuolustusjärjestelmävalmiuksien kehittämisen, toimittamisen ja ylläpidon.

Ydinosaamisemme avaruusteknologian ja puolustusjärjestelmien yhdistämisessä:

  • Erilaisten maanpuolustussovellusten ohjelmisto- ja järjestelmätekniikka
  • Datafuusion ja algoritmien kehittäminen testijärjestelmiä ja mittausinstrumentteja varten
  • Data-analytiikka tunnistussensoreille
  • Koneoppimisavusteinen tilannetietoisuus ja kohdennus, mukaan lukien maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän ulkopuolinen navigointivalmius

Huld on ollut mukana maanpuolustushankkeissa vuodesta 2007 ja sille on tehty yhteisöturvallisuusselvitys (FSC).

Avaruusmekaniikka

Avaruuteen pääsy on nykyään entistä edullisempaa ja nanosatelliitit tarjoavat siihen kustannustehokkaita alustoja. Mekaanisten komponenttien innovatiivinen suunnittelu voi tarjota uusia ulottuvuuksia myös satelliittien rakenteisiin. Kevyemmät satelliittirungot vapauttavat hyötykuormakapasiteettia ja vähentävät laukaisukustannuksia. Avautuvat mekanismit tarjoavat paremmat mahdollisuudet pienimmillekin satelliiteille. Näillä voidaan tarkoittaa suurempia aurinkokennoja, ulkoisia kuvantamisominaisuuksia, herkkien instrumenttien siirtämistä pois häiriöiltä ja paljon muuta. Kaikki tämä tarkoittaa enemmän tiedettä pienemmässä muodosta. Huldin mekaniikkasuunnittelun asiantuntemus tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja hyödyntäen eri tekniikoita, kuten ainetta lisäävää valmistusta (AM). AM:n avulla tuotamme nopeasti komponentteja, joissa monimutkaisuus ei lisää kustannuksia, jäykkyys voidaan maksimoida, kun taas energian ja materiaalien käyttö on vähäistä.

Aiheeseen liittyvät menestystarinat

Huldin ohjelmistolla ohjataan elämälle suotuisia planeettoja etsivää PLATO-avaruusteleskooppia

Huldin kehittämän SCSW-ohjelmiston (Spacecraft Control Software) avulla ohjataan avaruusaluksen runkoa, joten se on tehtävän onnistumisen kannalta kriittisen tärkeä.

  • Avaruus
  • Digitaaliset palvelut ja ohjelmistot
  • Sulautetut ratkaisut

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Satelliittihavainnoista arjen työkaluiksi

Satelliittihavainnoista arjen työkaluiksi

Satelliittidatan parissa olemme tehneet töitä jo yli kolmekymmentä vuotta. Vuonna 1989 Euroopan Avaruusjärjestö ESA suunnitteli ympäristöä tutkivaa satelliittia. Tämä linja-auton kokoinen ENVISAT-satelliitti tutki muun muassa otsonikerrosta. Osallistuimme satelliitin otsoni-instrumentin ohjelmiston tekemiseen ja datan käsittelyyn maassa. Sittemmin elektroniikka ja satelliittien laukaisu avaruuteen ovat tulleet halvemmaksi, ja satelliittipohjaisten palvelujen tarve on noussut.

Levähavainnoista avaruustilannekuvaan – Satelliittihavainnot yhteiskunnan apuna 

Levähavainnoista avaruustilannekuvaan – Satelliittihavainnot yhteiskunnan apuna 

Ympäröivästä maailmasta voi saada tietoa monin eri tavoin. Tapa, joka harvemmin tulee mieleen, ovat maatamme kiertävät satelliitit. Voimme seurata ruokalähettiämme kännykän kartta-applikaatiosta ja säätietoja voidaan tarkistaa reaaliaikaisesti eri puolilla maapalloa – tiedon meille tuovat satelliitit.

Mitä tapahtui Seinäjoen satelliitille?

Mitä tapahtui Seinäjoen satelliitille?

Helmikuussa koimme avaruuden pääkaupungissa jännittäviä hetkiä. Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä lähetti maailman ensimmäisen puusatelliitin WISA Woodsatin koekappaleen testilennolle Seinäjoen Lakeudenpuistosta.