1

Innovatiivisia palveluita, jotka kantavat yli huomisen

Arkielämä on nykyään täynnä satelliittien tuottamaa tietoa – navigointi, sade-ennusteet ja Internet-sovellukset ovat esimerkkejä satelliittitiedon hyödyntäjistä.

Koska sovellukset ovat niin runsaslukuisia ja koskettavat lähes kaikkia, on erittäin tärkeää, että satelliitit toimivat moitteettomasti. Huldin tärkein oma osaaminen on juurikin näissä vaativissa avaruussovelluksissa, jotka liittyvät satelliittien hyötykuorman ja alustan reaaliaikaisiin ohjelmistoihin. Monimutkaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien, instrumenttitietosimulaattorien ja testauslaitteistojen suunnitteluprosessi muodostaa avaruusteollisen osaamisemme ytimen. Vuoden 1989 jälkeen olemme olleet mukana yli 150:ssä ESA:n hankkeessa nimellä Space Systems Finland (SSF) ja vuodesta 2020 lähtien nimellä Huld.

2

Sulautettu ohjelmistokehitys

Huld kiertää parhaillaan maata 15 eri satelliitin kyydissä ENVISAT ja kansainvälinen avaruusasema mukaan lukien. Toimitamme hankkeiden kannalta kriittisiä hallintajärjestelmiä satelliittialustoille sekä tieteellisiä tietojenkäsittelyratkaisuja ilmakehän luotaus- ja kuvantamishankkeisiin. Avainasemassa ovat turvallisuuden kannalta kriittiset, testatut ja validoidut ohjelmistot, jotka toimivat vuosia ankarissa avaruusolosuhteissa.

Huld on toimittanut avaruusinstrumentin ohjelmistoja aina ESAn Envisatista Kansainväliseen avaruusasemaan (ISS), ja alustaohjelmistoja GOCE-, Herschel-, Planck- ja Gaia-satelliitteihin. . Lisäksi ohjelmistomme on matkalla kohti Merkurius- ja Mars-planeettoja. Viimeisimmät sovellusohjelmistoalan referenssimme ovat MetOp-SG (ROIC, 3MI, SCA), ExoMars RSI, Euclid FGS, MTG FCI ICU ASW, Sentinel-4 ICU, Galileo ASW ja MetOp CFSW -satelliitit.

3

Tietojenkäsittelyn ja instrumenttien laadun työkalut

Olemme olleet mukana satelliittidatan käsittelyssä maan pinnalla vuodesta 1989 eli ENVISAT-hankkeen kehittämisestä saakka. Tämän jälkeen erilaisten satelliittidatatuotteiden luokittelu on johtanut siihen, että olemme erikoistuneet tiettyihin datatuotteiden vaiheisiin ja työkaluihin.

Huld on kehittänyt L1b-prototyypin tietojenkäsittelyohjelmiston eurooppalaiselle Copernicus-ohjelmalle osana Sentinel-4 ja Sentinel-5 -hankkeita. Lisäksi olemme olleen mukana työstämässä MTG-luotaimen ja kuvantimen L2-datan toiminnallista prosessoria. Instrumenttien laadun työkalu (Instrument Quality Tool, IQT) mahdollistaa MTG-luotain- ja -kuvantamissatelliittien kyydissä olevien instrumenttien geometrisen ja radiometrisen suorituskyvyn arvioimisen. Näin IQT toimii laadun ja suorituskyvyn työkaluna. Maaprosessorin prototyyppi (Ground Processor Prototype, GPP) toimii apuna toiminnallisen instrumenttiprosessorin kehittämisessä EUMETSAT:in maasegmentille. GPP:tä käytetään myös demonstroimaan instrumenttien ja 1b-tason algoritmien toimintaa maanpäällisissä ja kiertoratatesteissä.

4

Ohjelmistojen riippumaton varmennus ja validointi (Independent Software Verification and Validation, ISVV)

Pitkä kokemuksemme erittäin luotettavien ohjelmistojen kehittämisessä tarjoaa pohjan toiminnallemme ulkopuolisena konsulttina. Autamme yrityksiä varmistamaan ohjelmistoalihankkijoiden kehittämien ohjelmistotuotteiden laadun. Tällä hetkellä ISVV on yksi Huldin tärkeimmistä erityisosaamisalueista. Olemme suorittaneet ohjelmistojen riippumattoman varmennuksen ja validoinnin lukuisille sisäänrakennetuille avaruusohjelmistoille, kuten Euroopan tiedonvälityssatelliitti (EDRS), Meteosat Third Generation (MTG) -satelliitti mukaan lukien MTG:n Strat Tracker -instrumentit, ESA:n Merkurius-hankkeen BepiColombo-alustaohjelmisto, SGEO (Small Geostationary Earth Orbit) -satelliitti, Integral-ohjelma sekä Euroopan satelliittipaikannusjärjestelmä Galileon lentosegmentin viisi tärkeintä yksikköä.

5

New Space

Huldin New Space -valmiudet pohjaavat yrityksemme 30-vuotiseen kokemukseen ESA-toiminnassa avaruudesta yhdistettynä teollisuuden ohjelmistokehityksen aikataulutarpeisiin ja ketteryyteen, jatkuvaan integraatioon/kehitykseen (CI/CD) sekä järjestelmätekniikkaan. Huld on ollut mukana useissa CubeSat, SmallSat ja Space-based-Service -hankkeissa, joissa se on osallistunut ohjelmiston/järjestelmän arviointiin tai teknologiaselvitykseen tai toiminut ulkoistettuna ohjelmisto- tai laitteistosuunnittelijana. Tätä tarjoamme myös yrityksellenne: asiakkaalla on taustateknologia ja palveluidea, meillä on teknologia ja kyky auttaa!

6

Avaruuteen sijoitettavat MIL-järjestelmät

Huld Defence rakentuu vuosikymmenten aikana kertyneeseen järjestelmätekniikkakokemukseemme, joka perustuu hankkeiden kannalta kriittisten avaruusratkaisujen toteuttamiseen. Yhdessä data-analytiikan ja koneoppimisen asiantuntemukseemme kanssa tämä mahdollistaa maa-, ilma- ja meripuolustusjärjestelmävalmiuksien kehittämisen, toimittamisen ja ylläpidon.

Ydinosaamisemme avaruusteknologian ja puolustusjärjestelmien yhdistämisessä:

  • Erilaisten maanpuolustussovellusten ohjelmisto- ja järjestelmätekniikka
  • Datafuusion ja algoritmien kehittäminen testijärjestelmiä ja mittausinstrumentteja varten
  • Data-analytiikka tunnistussensoreille
  • Koneoppimisavusteinen tilannetietoisuus ja kohdennus, mukaan lukien maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän ulkopuolinen navigointivalmius

Huld on ollut mukana maanpuolustushankkeissa vuodesta 2007 ja sille on tehty yhteisöturvallisuusselvitys (FSC).

7

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Kimmo Kaario

Business Unit Director
Space and Defence
+358 44 386 5550
kimmo.kaario@huld.io

Kimmo Kaario
Yhteyshenkilösi

Dubravka Ilic

Director, Space
+358 400 466 612
dubravka.ilic@huld.io

Dubravka Ilic
Yhteyshenkilösi

Matti Anttila

Business Development Director, Space and Defence
+358 500 621 791
matti.anttila@huld.io

Matti Anttila