Testaukset ja mittaukset

Testaus- ja mittauslaitteet ovat usein toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä

Meiltä saat projektin kaikki vaiheet ensimmäisestä luonnoksesta valmiiseen tuotteeseen saakka

Testaus- ja mittauslaitteet ovat usein toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä. Mittauslaitteiden avulla fyysisiä ilmiöitä voidaan määrällistää. Kerätyn ja analysoidun tiedon avulla voidaan mm. ennustaa säätä tai varmistaa elintarvikkeiden kuljetusketjujen laatu.

Tehtaat ja laboratoriot ympäri maailman käyttävät testauslaitteita kehittäessään uusia tuotteita. Testauksen avulla myös varmistetaan, että valmistettu tuote todella vastaa suunniteltua. Testaus- ja mittauslaitteiden suunnittelu edellyttää, että fyysisten ilmiöiden ymmärtämisen lisäksi suunnittelijalla on myös erinomaiset taidot elektroniikassa ja ohjelmistosuunnittelussa – mikäpä sen parempi haaste juuri Huldille! Huld tarjoaa testaus- ja mittauslaitteiden kehityksen kaikki osa-alueet yhden katon alta.

Kaikki kehityspalvelut yhdeltä toimittajalta

Toimiva ratkaisu tilaan kuin tilaan

Käytettävissä olevan tilan määrä on keskeinen tekijä suunnittelua tehtäessä. Kun tila on rajallinen, suunnittelijan on kyettävä yhdistämään muotoilu ja käytettävyys kummastakaan tinkimättä. Huldin monialaiset suunnittelutiimit koostuvat mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistosuunnittelun ammattilaisista. Myös tilaan liittyvät haasteet ovat meille arkipäivää – kun valitset Huldin, voit luottaa siihen, että ongelmaasi löytyy toimiva ratkaisu.

Signaalin käsittely ja algoritmien kehittäminen

Signaalin eristäminen hälystä on mittauslaitteen tärkeimpiä ominaisuuksia. Huldilla on vuosien kokemus signaalin käsittelystä ja algoritmien kehittämisestä. Sen ansiosta asiakkaamme saavat tuotteensa nopeammin.

Koneoppiminen ja edge-analytiikka

Koneoppiminen (Machine learning, ML) on yhä tärkeämpi osa älykkäitä ohjausjärjestelmiä. Sovellusten avulla voidaan esimerkiksi hyödyntää kuvantunnistusta ja korvata perinteisiä ohjausjärjestelmiä haastavissa kohteissa. Koneoppimisen edge-sovellukset (reunalaskenta) ovat tarpeen tilanteissa, joissa laskutoimitusten suorittaminen erillisellä palvelimella tai pilvipalvelussa ei yksinkertaisesti ole käytännöllistä. Huldilla on kattava kokemus koneoppimisesta. Tunnemme koneoppimisen sovellukset ja osaamme optimoida algoritmien hyödyntämisen sulautetuissa ympäristöissä.

Tuotetestaus

Tuotetestaus on olennainen osa tuotannon laadunvarmistusta. Testauksemme perustuu käytännössä hyviksi havaittuihin toimintamenetelmiin. Käytämme myös valmiita laitteita tuotekehityksen nopeuttamiseksi. Monet käyttämistämme ratkaisuista pohjautuvat National Instrumentsin LabVIEW-ohjelmointiympäristöön tai johonkin muista yleisesti käytössä olevista ympäristöistä.

Tuotteen testattavuus on tärkeää ottaa huomioon jo tuotekehittelyvaiheessa, jotta testaustavan valinta ja itse testaus voidaan tehdä tehokkaasti, kattavasti ja kustannustehokkaasti. Huldin tuotekehitykseen sisältyy myös tuotteen testattavuuden suunnittelu.

Verkkoon yhdistetyt laitteet

Kyse ei ole vain mittauslaitteiden suunnittelusta, vaan tyypillisesti laite on liitettävä pilveen tarjotakseen palveluja eri sidosryhmille. Laitteen hallinta, omaisuuden hallinta ja tiedonkeruu ovat tyypillisiä käyttötapauksia, jotka edellyttävät laitteiden liitettävyyttä. Loppukäyttäjillä on pääsy laitteisiin, laitteilta kerättyihin tietoihin ja lisäarvoa tuottaviin palveluihin mobiili-, verkko- tai muiden käyttöliittymien kautta.

Menestystarinat

Valmet

Systemaattisen tuotekehityksen ansiosta Valmetin analysaattorit ja mittalaitteet ovat alansa globaaleja markkinajohtajia

Sartorius

Sujuvaa ja kaunista dokumentointia Sartoriukselle

ColloidTek Oy

ColloidTek tarjoaa uutta mittausteknologiaa ja koneälyä nesteiden analysointiin

HK Instruments Oy

HK Instruments panostaa tuotteiden joustavaan testaukseen

Keysight Technologies Finland Oy

Keysightille uuden sukupolven ratkaisu 5G -mobiiliverkkojen testaukseen

Idesco

Idesco: Access Touch 4.0

Aiheeseen liittyvät näkymykset