Lääkinnälliset laitteet

Lääkinnälliset laitteet pelastavat potilaiden henkiä

Autamme sinua varmistamaan lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden

Lääkinnällisten laitteiden avulla lääkärit mm. diagnosoivat tauteja ja pelastavat potilaiden henkiä. Lääkinnällisten laitteiden on tietenkin ennen kaikkea oltava luotettavia ja potilasturvallisia. Tuotetta lanseerattaessa laitteiden käytettävyys ja asiantunteva suunnittelutyö voivat kuitenkin olla ratkaisevia tekijöitä. Lääkinnällisissä laiteympäristöissä käytetään myös enenevässä määrin uusia teknologisia ratkaisuja kuten koneoppimista.

Kokemuksemme ja palvelumme

Sertifioitu laatu

Huldilla on ISO 13485 -sertifiointi ja merkittävä kokemus lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä standardeista, esimerkkeinä ohjelmistostandardi IEC 62304 ja laitestandardi IEC 60601-1. Lääkinnällisten laitteiden tuntemuksemme kattaa kaikki tuotekehityksen osa-alueet alkuvaiheen suunnittelutyöstä ja käytettävyyden arvioinnista tuotannon käynnistysvaiheen tukemiseen saakka.

Suunnittelu ja käytettävyys

Tuotteen onnistunut suunnittelu ja käytettävyys ovat ratkaisevia kilpailuvaltteja myös lääkinnällisten laitteiden tuotannossa. Huldin voitokas suunnittelutiimi auttaa yritystäsi tekemään tuotteestaan vieläkin paremman, tinkimättä kuitenkaan niiden standardinmukaisuudesta (esim. IEC 62366).

Verkkoon liitettävät lääkintälaitteet

Kyse ei ole pelkästään lääkinnällisten laitteiden suunnittelusta, vaan yhä useammin laitteet on liitettävä pilveen digitaalisten palvelujen tarjoamiseksi eri sidosryhmille, esim. lääkäreille, sairaanhoitajille, tutkijoille ja potilaille. Laitteen hallinta, omaisuuden hallinta ja tiedonkeruu ovat tyypillisiä käyttötapauksia, jotka edellyttävät laitteiden liitäntää verkkoon. Loppukäyttäjillä on pääsy laitteisiin, laitteilta kerättyihin tietoihin ja lisäarvoa tuottaviin palveluihin mobiili-, verkko- tai muiden käyttöliittymien kautta. On sanomattakin selvää, että verkkoon liitettävien lääkintalaitteiden kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota arkaluontoisimpien tietojen turvallisuuteen ja yksityisyyteen.

Uuden teknologian hyödyntäminen

Uudet teknologiset ratkaisut ovat saaneet jalansijaa myös lääkinnällisten laitteiden kehitystyössä. Huld toimii uusien teknologisten ratkaisujen etulinjassa myös silloin, kun kyse on lääkinnällisistä laitteista. Onko yrityksesi kiinnostunut kehittämään esimerkiksi konenäköä tai hyperspektrikuvantamisen sovelluksia? Huld auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Verkkoon liitetyt energiatehokkaat ratkaisut

Verkkoon liitetyiltä ohjausjärjestelmiltä vaaditaan usein hyvin pientä virrankulutusta. Energiatehokkuus on tärkeää varsinkin silloin, kun kyse on akkukäyttöisistä laitteista. Huldin asiantuntemus on tällöin kullanarvoista: tunnemme ja osaamme suunnitella niin pienitehoiset Bluetooth- kuin muutkin energiatehokkaat ratkaisut.

Menestystarinat

Biolin Scientific

Theta Flexin uusi design tuottaa lisäarvoa

9Solutions

Älykkäiden hoivaratkaisujen ansiosta hoitajilla on enemmän aikaa ihmisille

Aiheeseen liittyvät näkymykset