Terveydenhuolto

ICT-konsultointipalveluita terveydenhuollon digitalisaation tueksi

ICT-konsultointi tukee terveydenhuollon digitalisaatiota

Digitalisaatio on muutos, jonka toteuttamiseen ei aina löydy riittävän kokeneita tekijöitä organisaation sisältä. Ulkopuolinen apu digitalisaation tuomissa haasteissa auttaa hahmottamaan kokonaisuutta eri näkökulmista ja saattamaan muutosprojektit onnistuneesti maaliin. Teknologisten valintojen lisäksi on äärettömän tärkeää panostaa muutosprojektin johtamiseen, uusien teknologioiden käyttöönoton varmistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toiminnan muutoksen toteutumisen seurantaan. Me osaamme huomioida myös terveydenhuollon toimialan erityispiirteet ja viemme muutosprojektit läpi askel askeleelta.

Autamme terveydenhuollon organisaatioita:

 • Varmistamaan, että muutokset ovat hyödyllisiä liiketoiminnan näkökulmasta
 • Tunnistamaan toimialalle sopivat ratkaisut
 • Hankkimaan tai toteuttamaan oikeat tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
 • Integroimaan uudet tietojärjestelmät osaksi muita tietojärjestelmiä
 • Käyttöönottamaan uudet tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
 • Huolehtimaan uusien teknologioiden tuomista tietoturvahaasteista
 • Seuraamaan, että muutoksilla on toivottu vaikutus

Digitaalisten muutosten hallinnointi

Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset edellyttävät organisaation tietojärjestelmäarkkitehtuurin kartoitusta, tietojärjestelmien integrointia, uusia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä uusien älylaitteiden suunnittelua.

Meillä on kattava kokemus johtavista digitaalisista muutosprojekteista ja asiantuntemuksemme kattaa tietojärjestelmät ja niihin liittyvät ohjelmistot, erilaiset teknologiset ratkaisut ja automaatiosuunnittelun. Tunnemme myös IoT-järjestelmien ja sulautettujen järjestelmien mahdollisuudet. Näkökulmamme on siis laaja, minkä vuoksi pystymme tarjoamaan kullekin tuotannonalalle juuri sille parhaiten soveltuvat digitaaliset innovaatiot.

Pelkkä teknologia ei kuitenkaan tuo toivottuja muutoksia, jos uusia järjestelmiä ei oteta onnistuneesti käyttöön. Tämä edellyttää toimintamallien päivittämistä ja oikeaa asennetta.

Digitaalisten muutoshankkeiden onnistunut toteutus

Digitalisaatio edellyttää useiden haastavien muutosprojektien läpivientiä. Yrityksillä ei kuitenkaan aina ole osoittaa muutosprojektille tarvittavia resursseja. Ulkopuolinen apu digitalisaation asettamien haasteiden käsittelyssä auttaa yritystäsi näkemään koko projektin uudesta näkökulmasta ja viemään muutosprojektit onnistuneesti läpi. Teknologisten valintojen lisäksi on ratkaisevan tärkeää panostaa muutosprojektin hallinnointiin, uuden teknologian käyttöönottoon, tietotaidon kehittämiseen ja toimintoihin tehtyjen muutosten seurantaan. Toimimme projektissa ulkopuolisena ja puolueettomana asiantuntijana, palvelusuunnittelijana ja projektijohtajana. Kun digitalisaatioprojekti on meidän hallinnassamme, muutosten hyödyt näkyvät organisaation liiketoiminnassa mahdollisimman nopeasti.

Meidän avullamme organisaatiot voivat:

 • varmistaa, että tehdyt muutokset ovat järkeviä ja tuottavia liiketoiminnan kannalta
 • tunnistaa liiketoiminnalleen oikeat ratkaisut
 • hankkia ja toteuttaa itselleen soveltuvat tietojärjestelmät ja -ratkaisut sekä älylaitteet
 • yhdistää uudet tietojärjestelmät jo käytössä oleviin
 • ottaa käyttöön täysin uusia tietojärjestelmiä ja -ratkaisuja sekä älylaitteita
 • ratkaista uuden teknologian mukanaan tuomat tietoturvahaasteet
 • varmistaa, että tehdyillä toimenpiteillä saadaan aikaan halutut muutokset

Erityisosaamista terveydenhuollon laitteiden mekaniikan ja elektroniikan suunnittelusta

Kokonaisvaltainen osaamisemme terveydenhuollosta kattaa myös terveydenhuollon laitteiden suunnittelun muotoilusta mekaniikkaan ja elektroniikkaan. Olemme tottuneet huomioimaan tuotesuunnittelussa toimialan vaatimukset, ja asiantuntemuksemme kattaa myös toiminnallisen turvallisuuden ja tietoturvan palveluita. Ymmärrämme, kuinka kriittistä laitteiden toimintavarmuus ja niiden käsittelemän tiedon turvaaminen on terveydenhuollon toimialalla.

Toteuttamamme projektit ovat liittyneet laitteisiin, joilla hoidetaan mm. astman diagnostiikkaa, kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia mittauksia, molekyylipatogeenien havaitsemista, älykästä kulunhallintaa, hoivan tehokasta resurssointia ja hoitajakutsuja.

Käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja

Olemme toteuttaneet useita ohjelmistokehityksen projekteja terveydenhuollon organisaatioille sekä yrityksille, jotka tuottavat ohjelmistoja ja laitteita terveydenhuollon tarpeisiin.

Pikatiedote — tehokas pikaviestintäratkaisu informaation jakamiseen ja kohdentamiseen käyttäjäryhmittäin

Pikatiedote-ratkaisu välittää tiedotteet tehokkaasti käyttäjien Windows-työasemille tai virtualisoiduille työpöydille. Ratkaisun avulla viestitetään tyypillisesti käyttäjiä järjestelmiin liittyvistä häiriöistä tai poikkeustilanteista (tietohallinto/viestintä). Tiedotteita voi kohdentaa koko organisaatiolle, eri AD-käyttäjäryhmille tai yksittäisille käyttäjille.

Kerralla — tehokas työpöytävalikko keskitettyyn sovellusten hallintaan

Kerralla-ratkaisun avulla käyttäjän jokapäiväinen toiminta helpottuu, kun työpöytänäkymään tulee vain hänelle tarkoitetut sovellukset, jotka ovat nopeasti avattavissa Kerralla-ratkaisun kautta. Kerralla-ratkaisun avulla tietohallinto pystyy keskitetysti hallitsemaan käyttäjien työasemalla näkyviä sovelluskuvakkeita. Tietohallinto voi määritellä ja julkaista sovellukset käyttäjille roolipohjaisesti ja keskitetysti.

Luvalla — tehokas ratkaisu sitoumusten sähköiseen allekirjoittamiseen

Luvalla-ratkaisun avulla voi sähköisesti hallita sitoumusten keruuta, päivittämistä ja valvontaa. Sähköinen sitoumuslomake näytetään käyttäjälle sisäänkirjautumisen yhteydessä, jolloin se on nopea allekirjoittaa. Luvalla-ratkaisu kokoaa yhteen ajantasaisen sitoumusten tilannekuvan ja hoitaa sitoumusten valvonnan automaattisesti.

Menestystarinat

Mylab

Terveemmän elämän mahdollistaja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

Eksote varmistaa välittömän tiedonkulun Pikatiedote-ratkaisulla

9Solutions

Älykkäiden hoivaratkaisujen ansiosta hoitajilla on enemmän aikaa ihmisille

SOSTERI - Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Kerralla säästää Sosterin sairaalan tietohallinnon resursseja

Keski-Suomen Sairaala Nova

Keski-Suomen Sairaala Nova – Tulevaisuuden älykäs sairaala

PHHYKY

Digitaalisen turvallisuuden politiikalla tukea PHHYKY:n digimuutokseen

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Huld Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Jyväskylässä 9.-11.5.2022

Huld Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Jyväskylässä 9.-11.5.2022

Tapahtumien osalta vilkas toukokuu jatkuu! Tervetuloa tapaamaan meitä Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päiville Jyväskylään 9.-11.5.2022.

Huld on mukana terveydenhuollon kyberturvallisuuden kehittämisen ytimessä

Huld on mukana terveydenhuollon kyberturvallisuuden kehittämisen ytimessä

Yhteiskuntien muuttuessa älykkäämmiksi, erilaiset kyberturvallisuuteen liittyvät uhat kasvavat samanaikaisesti. Verkottuneissa toimintamalleissa kyberuhkien vaikutukset erilaisten toimialojen ja erityisesti julkishallinnon organisaatioiden toiminnalle voivat olla kriittisiä.