1

ICT-konsultointi terveydenhuollon digitalisaation tukena

Digitalisaatio on muutos, jonka toteuttamiseen ei aina löydy riittävän kokeneita tekijöitä organisaation sisältä.. Ulkopuolinen apu digitalisaation tuomissa haasteissa auttaa hahmottamaan kokonaisuutta eri näkökulmista ja saattamaan muutosprojektit onnistuneesti maaliin. Teknologisten valintojen lisäksi on äärettömän tärkeää panostaa muutosprojektin johtamiseen, uusien teknologioiden käyttöönoton varmistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toiminnan muutoksen toteutumisen seurantaan. Me osaamme huomioida myös terveydenhuollon toimialan erityispiirteet ja viemme muutosprojektit läpi askel askeleelta.

Autamme terveydenhuollon organisaatioita:

  • Varmistamaan, että muutokset ovat hyödyllisiä liiketoiminnan näkökulmasta
  • Tunnistamaan toimialalle sopivat ratkaisut
  • Hankkimaan tai toteuttamaan oikeat tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
  • Integroimaan uudet tietojärjestelmät osaksi muita tietojärjestelmiä
  • Käyttöönottamaan uudet tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
  • Huolehtimaan uusien teknologioiden tuomista tietoturvahaasteista
  • Seuraamaan, että muutoksilla on toivottu vaikutus
2

Erityisosaamista terveydenhuollon laitteiden mekaniikan ja elektroniikan suunnittelusta

Kokonaisvaltainen osaamisemme terveydenhuollosta kattaa myös terveydenhuollon laitteiden suunnittelun muotoilusta mekaniikkaan ja elektroniikkaan. Olemme tottuneet huomioimaan tuotesuunnittelussa toimialan vaatimukset, ja asiantuntemuksemme kattaa myös toiminnallisen turvallisuuden ja tietoturvan palveluita. Ymmärrämme, kuinka kriittistä laitteiden toimintavarmuus ja niiden käsittelemän tiedon turvaaminen on terveydenhuollon toimialalla.

Toteuttamamme projektit ovat liittyneet laitteisiin, joilla hoidetaan mm. astman diagnostiikkaa, kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia mittauksia, molekyylipatogeenien havaitsemista, älykästä kulunhallintaa, hoivan tehokasta resurssointia ja hoitajakutsuja.

3

Käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja

Olemme toteuttaneet useita ohjelmistokehityksen projekteja terveydenhuollon organisaatioille sekä yrityksille, jotka tuottavat ohjelmistoja ja laitteita terveydenhuollon tarpeisiin.

Pikatiedote — tehokas pikaviestintäratkaisu informaation jakamiseen ja kohdentamiseen käyttäjäryhmittäin

Pikatiedote-ratkaisu välittää tiedotteet tehokkaasti käyttäjien Windows-työasemille tai virtualisoiduille työpöydille. Ratkaisun avulla viestitetään tyypillisesti käyttäjiä järjestelmiin liittyvistä häiriöistä tai poikkeustilanteista (tietohallinto/viestintä). Tiedotteita voi kohdentaa koko organisaatiolle, eri AD-käyttäjäryhmille tai yksittäisille käyttäjille.

Kerralla — tehokas työpöytävalikko keskitettyyn sovellusten hallintaan

Kerralla-ratkaisun avulla käyttäjän jokapäiväinen toiminta helpottuu, kun työpöytänäkymään tulee vain hänelle tarkoitetut sovellukset, jotka ovat nopeasti avattavissa Kerralla-ratkaisun kautta. Kerralla-ratkaisun avulla tietohallinto pystyy keskitetysti hallitsemaan käyttäjien työasemalla näkyviä sovelluskuvakkeita. Tietohallinto voi määritellä ja julkaista sovellukset käyttäjille roolipohjaisesti ja keskitetysti.

Luvalla — tehokas ratkaisu sitoumusten sähköiseen allekirjoittamiseen

Luvalla-ratkaisun avulla voi sähköisesti hallita sitoumusten keruuta, päivittämistä ja valvontaa. Sähköinen sitoumuslomake näytetään käyttäjälle sisäänkirjautumisen yhteydessä, jolloin se on nopea allekirjoittaa. Luvalla-ratkaisu kokoaa yhteen ajantasaisen sitoumusten tilannekuvan ja hoitaa sitoumusten valvonnan automaattisesti.

4

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Juhana Suurnäkki

Senior Consultant
+358 44 223 1530
juhana.suurnakki@huld.io

Juhana Suurnäkki
5

Referenssit