Arvoista, humaanisti ja rohkeasti

Immanuel Kant hahmotteli Moraalin metafysiikan perustus -teoksessaan 1785 kuuluisan Kategorisen Imperatiivin – normin, joka ”sitoo kaikkia järkeviä olentoja”.

Kertauksen vuoksi niille, joilla filosofian opinnot ovat jääneet viime aikoina vähemmälle, Kant muotoili imperatiivinsa suunnilleen näin:

  1. Toimi vain sellaisen maksiimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi (maksiimi: henkilökohtaisia tekoja ja valintoja ohjaamaan valittu ohjesääntö)
  2. Toimi siten, että käytät ihmisyyttä, on se sitten omassasi tai jonkun toisen persoonassa, aina samaan aikaan päämääränä, ei koskaan pelkästään välineenä

Kantilaiset ajatukset asettavat toiminnan moraalin riman varsin korkealle. Näin myös yrityksen johtamisen kontekstissa, kun mietitään, mikä on yrityksen olemassaolon oikeutus. Mitkä ovat yrityksen moraaliset velvoitteet omistajia, asiakkaita, yhteiskuntaa ja työntekijöitä kohtaan? Mikä on se pohjimmainen syy, miksi kokoonnumme päivästä toiseen uurastamaan yrityksen kehittämisen, työyhteisön hyvinvoinnin, asiakkaiden kohtaamisen ja teknologisten ratkaisujen äärelle?

Yrityksen strategiassa perinteisesti hankalat aiheet kietoutuvat tarkoituksen, arvojen, vision ja mission ympärille. Ollakseen uskottava näillä helposti pehmeäksi taipuvaisilla, yrityksen identiteettiä ja suuntaa hahmottelevilla osa-alueilla on yritysjohdon ja omistajien pysähdyttävä tutkimaan aivan ensin omia moraalisia vaikuttimiaan. Menestyneissä yrityksissä omistajien, avainhenkilöiden ja henkilöstön arvopohja on samanlainen ja yritystä kehitetään samoista syistä samaan suuntaan.

Kun on päästy yhteisymmärrykseen kunnianhimon tasosta ja olemassaolon peruskysymyksistä keitetään kasaan strategian ydin: minne ollaan menossa, miten sinne päästään? Miten saadaan koko porukka mukaan elämään ja hengittämään yhteistä identiteettiä ja tekemään työtä ja joskus taikojakin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kantin ajatus ihmisyyden tarkastelemisesta päämääränä, ei välineenä, löytää hyvinkin tarttumapintaa yritystoiminnasta. Meillä Huldilla yksi keskeisistä arvoista on humaanius. Ihmisen kohtaaminen ja arvostaminen yksilönä, oli kyseessä sitten asiakas tai kollega, on keskeistä työyhteisön hyvinvoinnin rakentamisessa. Meillä kaikilla on meneillään elämä – eli vaihteleva määrä haasteita, huolia, suruja, iloja ja elämänmuutoksia – joista suurin osa ei näy ulospäin. Kuitenkin olemme ensisijaisesti ihmisiä, vasta toissijaisesti roolissamme työntekijöitä tai yrityksen edustajia. Tämän asian ymmärtäminen tuo syvyyttä, sisältöä ja laatua työarkeen ja jokapäiväisiin kohtaamisiin.

Toinen Huldin arvoista on rohkeus. Rohkeudella tarkoitetaan paitsi näkemyksellisyyttä teknologisen suunnittelun eri osa-alueissa, myös rohkeutta puhua suoraan haastavista asioista ja rohkeutta seisoa omien perusteltujen näkemysten takana. Rohkea ymmärtää omat heikkoutensa ja pyytää tarvittaessa apua; ja virheen sattuessa anteeksi. Rohkeutta on myös uskoa omaan tekemiseen ja työskennellä systemaattisesti kohti uskaliaitakin tavoitteita, yhdessä. Vain terveellä arvopohjalla seisova, toinen toisiinsa sekä itseensä luottava porukka, joka jakaa inspiraation samasta tavoitteesta, saa ihmeitä aikaan ja kykenee osiensa summaa suurempiin suorituksiin.


Veera Sylvius

Vice President, Strategy
Huld

 

Edellinen kirjoitus

AM nopeuttaa tuotekehitystä