Energiasektorin kuluttajakäyttäytymisen murros – miten vastaat haasteeseen?

Kirjoittaja: Teppo Ylä-Mella
Head of Business Design, Digital Services

Kuluttajat ovat entistä tietoisempia energian vaikutuksista ympäristöön ja omaan arkeensa, mikä luo tarpeen laadukkaalle ja personoidulle palvelulle. Nykypäivän energialiiketoiminnassa menestyminen edellyttää laaja-alaista osaamista, joka ulottuu perinteisen energiatuotannon lisäksi asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen. 

Nyky-yhteiskunnassa energia on keskeinen tekijä, jota ilman emme voi toimia. Ihmisten valveutuneisuus ja tietoisuus omasta energiankulutuksestaan on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vihreän siirtymän myötä kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu edelleen. Aikaisemmin toimineet liiketoimintamallit menettävät merkitystään, mutta murros luo myös valtavasti uusia mahdollisuuksia.  

Energiasektorilla tapahtuvat muutokset avaavat tilaisuuksia erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Tarvitaan kykyä ennakoida tulevia trendejä ja vastata niihin joustavasti. Asiakaslähtöinen ajattelu ja kuunteleminen ovat avaintekijöitä, kun luodaan digitaalisia ratkaisuja, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin.  

Nappaa talteen 3 onnistumisen edellytystä: 

  1. Luottamuksen rakentaminen on nyt entistä tärkeämpää. Kuluttajien odotukset ovat kasvaneet, ja he odottavat energiapalveluntarjoajiltaan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Energia-alan toimijoiden on päästävä lähemmäs asiakkaitaan ja ymmärrettävä heidän tarpeensa paremmin.
  2. Nopea tiedonkulku on avainasemassa. Asiakkaat odottavat tietoa häiriöistä ja muutoksista välittömästi, mieluiten ennen kuin ne vaikuttavat heidän energiapalveluihinsa. Proaktiivisuus on valttia.
  3. Kustannus ei ole ainoa merkittävä kriteeri kuluttajien tekemissä valinnoissa. Energiapalveluita valitessa asiakaskokemus, luotettavuus ja vihreät arvot ovat nousseet yhä tärkeämmiksi.  

Datalähtöisyys tarjoaa mahdollisuuden ennakointiin ja nopeampaan reagointiin häiriötilanteissa. Ymmärryksellä nopeasti muuttuvasta ympäristöstä pystytään ideaalitilanteessa mukautumaan proaktiivisesti ja ohjaamaan liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Dataa keräämällä ja siitä jatkuvasti oppimalla, voidaan kehittää parempia palveluja niin häiriövarmuuden, ennustettavuuden kuin tehokkuudenkin osalta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet vähentävät yllättävien häiriöiden vaikutuksia, parantaen asiakaskokemusta ja asiakaspitoa. Kehitystä ei pitäisi siis nähdä kertaluontoisena toimintona vaan oppimisen kautta jatkuvana osana liiketoimintaa, jolla luodaan kilpailuetua tulevaisuuteen.   

Kokonaisvaltainen menestys energialiiketoiminnassa vaatii siis laajaa näkemystä ja osaamista. Digitaalisten palveluiden kehittäminen, toimialan syvällinen ymmärtäminen, vahva asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ovat avaimia, jotka avaavat tien energialiiketoiminnan tulevaisuuteen.