Koneturvallisuuden tyypillisiä ongelmia – ISO 13849 -standardi

Koneturvallisuutta ja turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmien osia käsittelevä SFS-EN ISO 13849 -standardi on ollut käytössä konesuunnittelussa jo joitakin vuosia. Yllä mainittua standardia käytetään suunnittelun tukena, kun halutaan varmistaa kaikenlaisten suorittavien koneiden turvallisuus, oli sitten kyseessä laserleikkuri tai kivenmurskain. Suunnittelijat kohtaavat tietenkin työssään monenlaisia ongelmia, mutta tässä blogissa nostan esiin niitä erityishaasteita, joita me Huldilla olemme erityisesti joutuneet setvimään. 

”Yhdelle osista ei löydy luotettavuustietoa. Miten järjestelmälle määritetään keskimääräinen vioittumisaika (MTTF_d)? 

Hyvin tyypillinen ongelma on, että jollekin koneen osista ei löydy luotettavuustietoa. Tilanne on parantunut viime vuosina, mutta yhä vielä löytyy valmistajia, joiden tuotteista luotettavuustiedot puuttuvat kokonaan. Tällöin vaihtoehtoja on kaksi: lähteenä voi käyttää joko yllä mainitun standardin liitettä C, tai suunnittelun voi pohjata yleisempiin ohjeistuksiin ja niissä esiteltyihin vianmääritystietoihin, esimerkiksi MIL-HDBK 217 -käsikirjaan. Saatavilla on myös ohjelmistopaketteja, joihin on koottu tietokantoja useista vastaavista ohjekirjoista. Näiden ohjeiden tietoja käytettäessä on tärkeää varmistaa, että ympäristötekijöiden kuten lämpötilan vaikutus otetaan huomioon ja laskelmiin tehdään konservatiivisia mukautuksia tarvittavilta osin.   

Entä ohjelmistot turvatoiminnoissa – saako niitä käyttää? 

ISO 13849 -standardissa käsitellään myös ohjelmistoja, mutta siinä esitettyjä vaatimuksia on jokseenkin vaikea tulkita. Siksi monet konesuunnittelijat suhtautuvat varovaisesti ohjelmistojen käyttöön turvatoiminnoissa. ISO 13849 on kuitenkin kohtuullisen joustava mitä tulee turvatoimintojen toteuttamiseen ohjelmiston avulla. Usein onkin mahdollista valita kustannustehokas ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka on myös yksinkertaisempi toteuttaa ja käyttää kuin puhtaasti laitteistopohjainen toteutus. Koneelta vaadittava suoritustaso on tietenkin tärkeä seikka valittaessa sopivaa ratkaisua, mutta ohjelmistopohjaisten vaihtoehtojen sivuuttaminen suoralta kädeltä ei aina ole järkevintä.  

Täyttääkö suunnitelmani kategorian X vaatimukset? 

ISO 13849 -standardin kattamat kategoriat rajoittuvat standardissa esiteltyihin viitearkkitehtuureihin. Meiltä kuitenkin tiedustellaan usein, täyttääkö jokin tietty suunnitelma jonkin tietyn kategorian vaatimukset. Näin käy erityisesti silloin, kun suunnitelma ei täysin aukottomasti istu standardissa esitettyyn viitearkkitehtuuriin. Yllä olevaa ongelmaa tulee lähestyä tarkastelemalla täyttääkö suunnitelma kategorian päävaatimukset. Jotta tämä yleensä on mahdollista, ensin on ymmärrettävä suunnitelman turvallisuusperiaatteet ja tutkittava miten suunnitelma käyttäytyy vikatilanteissa sekä tarkistettava miten suunnitelman vianmääritys on toteutettu. Jos ja kun nämä seikat on selvitetty, on mahdollista määrittää täyttääkö järjestelmä tietyn kategorian vaatimukset. 

Lopuksi 

Toivon, että blogini auttoi sinua selventämään koneturvallisuuden alan pohdintojasi. Jos kaipaat lisää ideoita, tutustu ihmeessä Sisteman ”keittokirjoihin”. Herättikö blogi kysymyksiä tai onko sinulla aihe, jota toivoisit meidän käsittelevän tulevissa blogeissa? Ota meihin yhteyttä! 

Timo Latvala
timo.latvala@huld.io
+358 40 550 4414