Kuinka laskea pakkauksen hiilijalanjälki – Vihreämpää pakkaussuunnittelua

Kirjoittaja: Johanna Kotomäki
Manager, Packaging Design

Ilmastonmuutoksen vuoksi maailman luonnonvarojen suojelu on alati kasvava haaste. Yksi tekijä tuotteen ympäristörasituksen mittaamisessa on sen tuottama pakkausjäte.  

Useimmat toimitusketjun aikana käytetyt ja pois heitetyt pakkausmateriaalit eivät näy asiakkaalle mutta ovat silti osasyy alati kasvaviin kustannuksiin. Kun jätelainsäädäntöä tiukennetaan, ja materiaalipula ja logistiikkakustannukset ajavat hintoja ylös, materiaalin optimoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti.  

Vihreää pakkausta suunnittelemassa 

Uusia pakkausratkaisuja luodessa pakkauskonseptin ympäristörasituksen arviointi riippuu paljolti laskelmia varten kerätyn aineiston laajuudesta ja siitä, onko sopivaa pakkaussuunnittelun referenssiä olemassa.  

Jos ratkaisu on täysin uusi tai pakkauselementtien vaatimukset poikkeavat merkittävästi aiemmista, materiaalin valinta ja eri vaihtoehtojen toimivuuden ymmärtäminen on avainasemassa projektin loppuun viemiseksi tavoiteajassa.  

Voi olla vaikeaa perustella, miksi ratkaisu on optimaalinen, kun vertailukohteita ei ole, etenkin kun kilpailevien konseptien täytyy olla niin valmiita, että niiden perusteella voidaan tehdä arviolaskelmia.  

Pakkauksen hiilijalanjälkilaskuri 

Me ratkaisimme tämän ongelman suunnittelemalla työkalun, jonka avulla voidaan arvioida eroja eri pakkauskonseptien välisissä hiilijalanjäljissä. Sen avulla joudutetaan projektin loppuun vientiä ja saadaan konkreettista dataa pakkaussuunnitteluun valitun konseptin toimivuuden perustelemiseksi.  

Laskelmien laajuus on valittu kattamaan tyypillisimmät pakkausmateriaalivalinnat, ja aineistoa on kerätty ELCD-tietokannasta ja Y-HIILARI-projekteista, jotta ne vastaavat sellaisia skenaarioita, joita yleensä kohtaamme.  

Voimme verrata kertakäyttöisiä ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja keskenään vapaammin, kun on arvioitu, millainen määrä pakkauksia tuotteen elinkaaren aikana tarvitaan.  

Ohjelmoinnin ja UI-suunnittelun asiantuntijamme toteuttivat työkalun, jota kaikki voivat hyödyntää. Sinäkin voit suunnitella eri skenaarioita nähdäksesi, mitä positiivisia muutoksia pakkausratkaisujen optimointi voi tuoda!  

Käyttöliittymä on yksinkertainen ja tulokset ovat välittömästi tarkasteltavissasi yksinkertaisesti esitettynä. Helppokäyttöisyyttä lisää myös se, että voit tallentaa suunnittelusi ja pitää pakkausratkaisuista portfoliota rekisteröitymällä käyttäjäksi.  

Katso ja kokeile laskuria täältä! 

Kysyttävää? 

Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän jokaisen yhteinen tavoite, ja olemme iloisia, että olemme voineet luoda selkeän ja informatiivisen tavan viestiä pyrkimyksesi ympärilläsi oleville ihmisille.  

Jos sinulla on kysyttävää tai haluaisit tietää enemmän pakkauksista tai logistiikasta, suunnittelijamme jakavat mielellään osaamistaan kanssasi.