Ohjelmistosuunnittelu osana sähköistyvää koneteollisuutta

Kirjoittaja: Mika Sorri
Head of Electrification

Sähköistymisen myötä koneteollisuudessa on noussut tarve uudenlaiselle osaamiselle. Kun tuotteen ydin ei ole enää dieselmoottorin mekaaninen tai hydraulinen voima vaan puhdas sähkö, tarvitaan osaajia uusilta aloilta, jotka ymmärtävät niin sähköä kuin koneiden vaihtelevia käyttötarpeita.

Ohjelmistot ovat yksilöllisiä riippuen koneiden mekaanisesta rakenteesta ja eri komponenttien sovittamisesta osaksi ohjelmistoa. Yksilöllinen ohjelmisto antaa mahdollisuuden erottua kilpailijoista kasvattaen koneen lisäarvoa. Sähköiset komponentit ovat yleensä kaupallisia komponentteja, joiden suurin kate jää niiden valmistajalle. Ilman ohjelmistoja koneen valmistajalle jäisi helposti ainoastaan kilohinnoiteltava rauta ja kokoonpanotyön osuus.

Sähköistyminen ja ohjelmistosuunnittelu

Ohjelmistosuunnittelussa tarvitaan tietämystä siitä, miten itse kone toimii ja mitä sillä tehdään. Esimerkiksi jos harvesterin toimintaa ohjelmoiva koodari ei ole käynyt metsässä, voi olla vaikea sisäistää, mitä koneelta työssä vaaditaan. Tiedämme, että harvesterin täytyy kulkea metsässä sujuvasti ja katkaista, karsia sekä pinota puut taitavasti prosessin seuraavaa vaihetta varten, mutta tiedämmekö mitä tämä tarkoittaa koneen vaatimuksille epätasaisessa maastossa ja vaihtelevissa olosuhteissa?

Tämän lisäksi sähköistyminen vaatii myös koneen käytön helppoa oppimista ja opettamista. Enää kyse ei ole vain siitä, kuinka nopeaa harvesteri pystyy puut kaatamaan ja karsimaan. Suunnittelussa täytyy ottaa myös huomioon erilaisia muuttuvia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi kuljettajien välisten erojen minimoiminen koneen käyttötavassa tai tuotantotahdin tasaaminen kuljettajien välillä. Pulaa osaavista kuljettajista voidaan myös minimoida helppokäyttöisyydellä ja automaattisilla toiminnoilla.

Sähkökäyttöiset koneet käytössä

Vaikka sähkökäyttöisten koneiden hinta ei vielä ole täysin kilpailukykyisellä tasolla suurten volyymien polttomoottorikoneisiin verrattuna, on tapauksia, joissa sähkö vie jo voiton.

Sähkökäyttöisten koneiden etulinjassa muutosta tekee kaivosteollisuus. Maanalaisten kaivosten tuuletuksen kustannus on yksi kaivoksen suurimmista yksittäisistä kulueristä. Tuuletuksen tarvetta voidaan oleellisesti pienentää poistamalla polttomoottorikäyttöiset koneet kaivoksesta. Saavutettavat säästöt ovat suuremmat kuin niiden pitkän aikavälin kustannukset.

Kaupunkien kuorma-autoliikenne on myös sähköistymässä. Jakelu-, jäte- ja betoniautot ajavat hallittavissa olevaa reittiä ja palaavat yöksi varikolle. Akkukäyttöinen sähköistetty ajoneuvo sopii tämänkaltaiseen ajomatkaan erinomaisesti, kuten linja-autoliikenne on osaltaan todistanut.