Pakkaukset ja Logistiikka: Kustannustehokkuutta kestävin keinoin

Kirjoittaja: Johanna Kotomäki
Manager, Packaging Design

Materiaalien ja logistiikan hintojen noustessa monessa yrityksessä on päädytty karsimaan kustannuksia myös pakkauksista. Pakkauksista ja yleisemmin logistiikasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ympäristökuormitus ja kustannukset kulkevat usein käsi kädessä. Siten kustannussäästöjä voi tehdä vihreitä arvoja vaalien.

Pakkausmateriaalikenttä kehittyy juuri nyt nopeaa tahtia ja varsinkin kuitupohjaisisten materiaalien osalta valikoimiin tulee jatkuvasti uutuuksia, joiden hinnat tulevat laskemaan volyymien noustessa. Myös muovin kemiallinen kierrätys mahdollistaa kierrätysmateriaalien laajemman käytön ja tulee uudistamaan pakkausmuovien kenttää.  

Päästöt minimiin optimoiduilla pakkauksilla 

Puolillaan kulkevat rekat ja kontit ovat nousseiden kustannusten myötä hukkaan heitettyä rahaa, mutta myös kaikista yksinkertaisimmin ymmärrettävä päästöjen aiheuttaja. Tehokkuuden parannus ei kuitenkaan vaadi lähtötilanteekseen selkeästi tyhjää konttia, vaan parhaimmillaan rahtioptimointi tehdään jo yksittäis- ja lavapakkaustasolla kokoja tarkastelemalla. Ylimääräistä tilaa ei pyritä minimoimaan, vaan haetaan lavaukseltaan optimaaliset koot tuotteiden volyymitietoihin perustuen. Kun pystytään yhdistelemään erikokoisia laatikoita järkeviin, lavatilaa optimaalisesti hyödyntäviin kokonaisuuksiin, saadaan laatikkomäärä järkevöitettyä ja yksittäisten osien volyymia kasvattamalla kustannuksia tehokkaasti vähennettyä. Vähentynyt pakkausosien määrä pienentää myös tarvittavien varastopaikkojen ja pakkaamossa vaaditun hyllytilan määrää, jolloin tilasäästön lisäksi myös työteho kasvaa. Nimikemäärän ollessa iso, tai kun tuotteissa on paljon variaatiota, voidaan kokonaisuutta tarkastella menekkidatan kautta ja käsitellä tuotantoketjua koko sen laajuudelta.  

Materiaalikentässä kustannusten laskeminen ja ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin vaihtaminen ei aina käy aivan yhtä helposti. Esimerkiksi biopohjaiset tai kierrätysmateriaalia sisältävät muovit ovat edelleen lähtökohtaisesti kalliimpia. Näissä tapauksissa kustannusten nousua pystytään taittamaan järkevällä suunnittelulla. Monimateriaaliratkaisuilla, materiaalioptimoinnilla ja pakkauksen suojaustason oikealla määrittelyllä pystytään tehokkaasti karsimaan materiaalimenekkiä, jolloin uusien materiaalien hintavaikutus jää alhaiseksi tai parhaimmillaan negatiiviseksi.   

Tehokkuutta läpi toimitusketjun 

Lisähyötyä saavutetaan, kun katsotaan pakkauksia ja toimitusketjua myös tuotepakkausta laajemmin. Tuotannossa kustannuksia voidaan karsia minimoimalla sisälogistiikassa vahinkojen aiheuttamaa hukkaa, vaihtamalla kertakäyttöiset pakkaukset kiertäviin tai esimerkiksi luomalla ohjeistukset saapuville pakkauksille. Tämänkaltaiset muutokset vaativat aina hyvän lähtökohtien ja tavoitteiden ymmärryksen, jotta päädytään tavoiteltuihin tuloksiin, mutta tulokset myös näkyvät nopeasti jokapäiväisessä toiminnassa. Pakatessa ja purkaessa hyvin suunniteltu pakkaus myös tukee ergonomista käsittelyä vähentäen sairaspoissaoloja ja lyhentäen tuotannon läpikulkuaikaa. Lisäksi se laskee asennuksen kustannuksia, helpottaa tuotteiden tarkastamista ja purkua asennusjärjestyksessä sekä jätteiden jälkikäsittelyä työn päätteeksi.   

Reklamaatiot varsinkin isojen ja kalliiden laitteiden tapauksessa muodostavat myös isoja kustannuksia. Nopeasti voisi ajatella, että mahdollisimman tukevat pakkaukset tulisivat loppupeleissä kannattavaksi. Kuitenkin reklamaatiomäärien pienentämisessä on tärkeää löytää juurisyyt vahingoille, eikä tehdä pakkauksesta vain joka puolelta tukevampaa. Pahimmassa tapauksessa hinnat nousevat, mutta reklamaatiot pysyvät. Määrittämällä riittävän hyvä suojaustaso, testaussuunnitelma sen varmistamiseksi ja tutustumalla nykyisen pakkauksen toimintaan koko ketjussa, päästään tehokkaasti juurisyihin kiinni. Samalla voidaan keskittää lisätuki oikeisiin rakenteisiin, jolloin kustannuslisäys saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä. Tärkeää on myös muistaa, että kaikkiin kuljetusvaurioihin ei voi, eikä tule, varautua.   

Kustannuksia karsiessa ja vaihtoehtoisia ratkaisuja etsiessä toimittajariippumattomat valmistuspiirustukset voivat olla suurena apuna. Piirustusten tarkkuudessa kannattaa ottaa huomioon toimittajakohtaiset erot konekannassa tai materiaalivarastossa ja jättää pakkausvalmistajalle mahdollisuus viimeistellä tuotteet omalle tuotannolleen optimaalisiksi. Tällöin pakkaustoimittajan päässä muodostuva hukka ei siirry pakkausosien hintoihin.  

  

Me Huldin pakkaussuunnittelutiimissä olemme olleet vuosien saatossa mukana sadoissa erilaisissa pakkausten ja logistiikan kehittämisprojekteissa. Räätälöimme projektit aina vastaamaan asiakkaan tarpeita, joten kokemusta on kertynyt laajalla skaalalla. Kerromme mielellämme lisää menneistä projekteistamme, ja millaisiin tavoitteisiin niissä päästiin. Lue lisää ja ota yhteyttä!