Satelliittihavainnoista arjen työkaluiksi

Kirjoittaja: Matti Anttila
Business Development Director, Space and Defence

Avaruus on yksi toimiala Huldin tarjoamassa kirjossa, ja se on alati kasvava. Meillä on osaamista niin avaruuteen liittyvistä ohjelmistoista, järjestelmäsuunnittelusta kuin mekaniikasta.

Satelliittidatan parissa olemme tehneet töitä jo yli kolmekymmentä vuotta. Vuonna 1989 Euroopan Avaruusjärjestö ESA suunnitteli ympäristöä tutkivaa satelliittia. Tämä linja-auton kokoinen ENVISAT-satelliitti tutki muun muassa otsonikerrosta. Osallistuimme satelliitin otsoni-instrumentin ohjelmiston tekemiseen ja datan käsittelyyn maassa. Kartoitimme ilmakehän otsonipitoisuutta.

Sittemmin elektroniikka ja satelliittien laukaisu avaruuteen ovat tulleet halvemmaksi, ja satelliittipohjaisten palvelujen tarve on noussut. Olemme tehneet jos jonkinmoisia töitä satelliittien parissa.

Barentsinmeren merijään tutkaamista

Osallistuimme Anistiamo-hankkeeseen yhdessä Euroopan Avaruusjärjestön, norjalaisen Kongsbergin ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Kehitimme nettiportaalin, jonka avulla laivayhtiöt voivat suunnitella reittejään jäisellä Barentsinmerellä. Arktisten merialueiden käyttö on lisääntymässä, ja laivayhtiöt tutkivat mahdollisuutta käyttää Koillisväylää rahdin kuljetukseen. Jäätilanteen tietämys tuo turvallisuutta merenkulkuun.

Tutkasatelliitit havainnoivat merijään kattavuutta ja paksuutta Barentsinmerellä. Maa-asemat pohjoisella pallonpuoliskolla saavat satelliiteilta useamman kerran päivässä päivitetyn tilannekuvan jääpeitteestä. Data prosessoidaan ja siirretään nettiin asiakkaiden käyttöön. Portaalista voidaan tutkia myös arkistodataa.

Laivalle laituripaikka

Kuten parkkipaikan löytäminen autoille käy joskus työstä, niin myös laituripaikan etsiminen veneelle. Kehitimme koneoppivan algoritmin, joka etsii ja tunnistaa eurooppalaisesta Sentinel-2-satelliittikuvasta käyttäjän määrittelemiä kohteita, jotka tässä tapauksissa olivat satamien laiturirakennelmia.

Käyttäjä antaa tietokoneelle hahmon, jonka kaltaisia ohjelmisto etsii satelliittikuvasta. Käyttäjä voi esimerkiksi antaa Huldin ohjelmistolle alueen pääkonttorimme vierestä Espoon Keilasatamasta, jossa on rajattu laiturikompleksi. Ohjelma etsii sekunneissa kaikki vastaavan näköiset laiturit kuva-alasta ja listaa ne operaattorille.

Yhtä lailla kohteena voisi olla rakennuksia, autoja tai vaikka veneitä. Käyttäjän ei tarvitse tietää hahmojen tarkoitusta: riittää, että niiden ulkonäkö täsmää haettuun kohteeseen. Näin satelliittidatasta kartoitetaan haluttuja kohteita.

Avaruus arjessa

Avaruustekniikan käyttö on arjessamme paljon luultua yleisempää. Todennäköisesti aloitat aamusi herätyskellolla, joka synkronoi aikansa kännykkätukiaseman kautta GPS-satelliiteista. Säätiedot tulevat kaukokartoitusdatan avulla saatavillemme ja auton navigaattori toimii satelliittipaikannuksella. Esimerkkejä riittää. Me Huldilla olemme ylpeitä siitä, että olemme mukana yhteiskunnan toimintojen turvaamisessa avaruusteknologian avulla.


Kirjoittaja on Huldin Space & Defence -liiketoiminnan kehitysjohtaja, TkT Matti Anttila, joka on kerryttänyt vankkaa kokemusta alalta jo yli 20 vuoden ajan.

Picture © contains modified Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO.

Jos satelliitti- ja dronehavaintojen yhdistäminen kiinnostaa, lue lisää visuaalisesta navigaatiosta täältä.