Tunnetko nämä UX- ja UI-suunnittelun hyödyt?

Kirjoittaja: Suvi Saari
Senior UX/UI Designer

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden on tarkoitus tuoda konkreettista hyötyä niiden käyttäjille, omistajille ja sidosryhmille. Esimerkiksi fyysisen kohteen sensoridataa lukeva ja analysoiva järjestelmä voi auttaa ennakoimaan huoltotarpeita, tai ruokavaliosta saatuja ravintoarvoja monitoroiva digitaalinen ruokapäiväkirja mahdollistaa ruokavalion optimoinnin käyttäjän tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi.

Erilaisia digitaalisia ratkaisuja toteutettaessa, sujuvan ja miellyttävän käyttökokemuksen tuottaminen ei tapahdu automaattisena tuotekehityksen sivutuotteena, vaan se saavutetaan systemaattisen UX- ja UI-suunnittelun ja testaamisen menetelmillä.

Tunnistatko tuotekehityksen riskejä, joita huolellisella suunnittelulla on mahdollista minimoida? Listasimme UX- ja UI-suunnittelun tuomia konkreettisia hyötyjä:

Sopiva ratkaisu oikeaan ongelmaan
Ennen varsinaista järjestelmän suunnittelu- ja toteutustyötä, tulee olla selvillä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja minkä tyyppisellä ratkaisulla. On hyvä varmistaa, että kaavailtu ratkaisumalli on liiketoiminnan kannalta järkevä, käyttäjilleen sopiva, sekä tarkoituksenmukaisella panostuksella toteutettavissa oleva tuote, järjestelmä tai palvelu.

Yhteinen fokus säästää aikaa
Huolellinen tutkimus ja määrittely luo asiakkaan, projektitiimin ja sidosryhmien välille yhteisen ymmärryksen siitä mitä ollaan tekemässä, ja näin vähentää aikaa vieviä väärinkäsityksiä ja korjausliikkeitä. On myös tärkeää määritellä selkeät rajaukset toiminnallisuuden laajuuden, sekä sen yksityiskohtaisuuden suhteen.

Vähemmän kalliita muutoksia
Kun olennaiset käyttäjävaatimukset on tunnistettu ja validoitu, sekä niiden avulla määritelty tarvittavat toiminnallisuudet, tarve muutosten tekemiselle toteutusvaiheessa minimoituu. Tärkeää on myös luoda ymmärrys kehityskaaren eri tuoteversioista toiminnallisuuksineen, sekä tavoiteltava käyttökokemuksen vaikuttavuus. Onko tavoitteena tuottaa ensimmäinen tuoteversio riittävällä perustoiminnallisuudella, vai tavoitellaanko ns. wow-efektiä loppuun asti hiotun käyttäjäkokemuksen avulla?

Hyvä käyttäjäkokemus luo tyytyväisiä käyttäjiä
Hyvän käyttäjäkokemuksen rakentaminen pala palalta hyväksi todettujen työkalujen avulla nostaa asiakastyytyväisyyttä ratkaisevasti ja tuo kilpailukykyä. Turhautunut käyttäjä helposti joko lopettaa käyttämisen, tekee virheitä tai tulkitsee esimerkiksi järjestelmän tarjoamia tuloksia väärin. Käyttäjän tehtäviä aidosti tukeva järjestelmä taas vapauttaa voimavaroja itse tehtävään.

Selkeät ja riittävät määrittelyt nopeuttavat toteutusta
Riittävien ja ymmärrettävien määrittelyjen avulla toteutus on suoraviivaista. Suunnittelijan tuella myös voidaan varmistaa, että lopputulos on määrittelyjen mukainen. UI-suunnittelija tuottaa mm. interaktiivisia käyttöliittymäprototyyppejä, layout-malleja, UI komponenttimäärittelyjä ja visuaalisia elementtejä toteutuksen tarpeisiin. Hän myös varmistaa, että ratkaisuissa on huomioitu valitun toteutusteknologian erityispiirteet.

Jatkuva validointi varmistaa laadun
Esimerkiksi heuristisen analyysin, käytettävyystestien ja kyselyiden avulla voidaan varmistaa, että ratkaisu todella on käyttäjilleen sopiva ja mieluisa. Turvallisuuskriittisissä järjestelmissä jatkuva validoiminen sekä käytettävyystestaus on erityisen tärkeää. Todellista käyttöympäristöä vastaavassa ympäristössä tapahtuvan käytettävyystestauksen avulla voidaan varmentaa, että haitallisten virhetilanteiden mahdollisuus on suunnittelun keinoin minimoitu.

Kiinnostuitko UX- ja UI-suunnittelun hyödyistä? Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä niin kerromme lisää.

Tuomas Martin
+358 40 711 6935