Valitse SDL varmistaaksesi ohjelmistosi erottumisen joukosta

Kirjoittaja: Musa Jallow
Consultant

Keskustelu tietoturvasta ja turvallisuudesta yleensä käy nykyään kuumana. Ohjelmistoja tuottavien organisaatioiden on varmistettava, että heidän tuotteensa ja ohjelmistonsa ovat heidän asiakkaidensa, lainsäätäjien sekä muiden sidosryhmien tietoturvavaatimusten mukaisia. Me Huldilla uskomme, että turvalliset ohjelmistot saavutetaan luomalla organisaatioon tietoturvallisen kehittämisen kulttuuri!  

Tietoturvallisen kehittämisen kulttuurin luominen voi vaikuttaa monimutkaiselta, aikaa vievältä ja vaativalta prosessilta. Siinä auttaa Secure Development Lifecycle (SDL, tietoturvallisen kehityksen elinkaari). SDL on prosessi, joka takaa, että tietoturvallisuus otetaan huomioon kaikissa ohjelmistokehityksen vaiheissa. 

Kuinka lähestyä SDL-prosessia?

SDL-prosessin toteuttamisessa ei ole kyse pelkästään teknologiasta. Se on ajattelutapa, joka organisaation tulee omaksua. 

SDL-prosessissa on kyse siitä, että organisaation eri tiimit saadaan ymmärtämään riskit ja tekemään ennakoivia toimenpiteitä organisaation arvokkaan omaisuuden, kuten asiakastietojen, aineettoman omaisuuden ja tuotemerkin maineen, suojelemiseksi. SDL-prosessia tulisi ajatella tapana toteuttaa tietoturvaa organisaation kaikilla tasoilla. Tästä syystä tietoturvallisen kehittämisen kulttuurin luomiselle organisaatiossa on kolme tärkeää tekijää: 

 • Tiimien välinen kommunikaatio  
 • Tietoturvatietoisuuden lisääminen koko henkilökunnassa  
 • Tietoturvan tärkeys ja turvallisuudenhallinta tunnistetaan kaikilla tasoilla 

Oikein toteutettuna SDL luo turvallisuuden kulttuuria ja toimii ikään kuin turvaverkkona, joka suojelee organisaatiota ja sen arvokasta omaisuutta kyberuhilta. Aivan kuten taloakaan ei rakennettaisi ilman tukevia perusteita tai autoa ilman turvavöitä, ohjelmistojakaan ei tulisi kehittää ilman turvallisuustoimenpiteitä.  

SDL voidaan jakaa viiteen pääkategoriaan.  

 • Hallinto- ja vaatimusvaiheessa painotetaan kehittämisen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, koulutuksen avulla saatavia turvallisuusosaamisen tarpeita ja miten eri kokoisten organisaatioiden tulee järjestää turvallisuuteen liittyvää toimintaa.  
 • Valmistelu- ja suunnitteluvaihe keskittyy vahvasti uhkien mallintamiseen ja jatkuvaan integraatioon. 
 • Toteutusvaiheessa kirjoitetaan tietoturvallista koodia, jossa ei ole haavoittuvuuksia. Organisaatiot voivat saavuttaa tämän työkalujen ja komponenttien asianmukaisella käytöllä, identiteettiin perustuvalla tunnistautumisella ja vähimpien oikeuksien periaatteella sekä noudattamalla parhaita tietoturvallisen koodaamisen käytäntöjä. 
 • Testaus- ja todentamisvaiheessa on kyse toimenpiteistä, jotka varmistavat, että turvallisuuden valvonta toimii toivotulla tavalla ja haluttu turvallisuustaso saavutetaan. Tämä saavutetaan yleensä kattavalla testauksella, kuten läpitunkeutumiskokeella, vaatimustenmukaisuuden tarkastuksella ja laadunvarmistusprosessin luomisella. 
 • Valvonta ja vastareaktio. Myös parhaimmissa ja tietoturvallisimmissa sovelluksissa tapahtuu tietoturvan häiriöitä. Vastatakseen odottamattomiin tilanteisiin organisaatioilla täytyy olla harkittu suunnitelma poikkeustilanteisiin vastaamista varten sekä perusteellinen valvontajärjestelmä. 

Huld haluaa toimia edelläkävijänä

Huld on luonut SDL-prosessille rungon, joka kostuu SDL-palveluista, jotka auttavat kaikenkokoisia organisaatioita pääsemään askeleen lähemmäs tietoturvallisempaa maailmaa. Huldin SDL-palveluihin kuuluvat:

 •  tutkimus organisaation tämänhetkisistä tietoturvakäytännöistä ja turvallisuustasosta 
 • arvio parhaista käytännöistä tietoturvallisuuden toteuttamiseen ohjelmistokehityksessä 
 • kattava kuva toimenpiteistä, valvonnan keinoista ja työkaluista, jotka organisaation tulisi ottaa käyttöön
 • Huldin asiantuntijat ja osaaminen valittujen SDL-toimien toteuttamisen apuna 

SDL-prosessin käyttöönotto on erityisen tärkeää, jos organisaatiosi tavoite on suojata omaisuus mahdollisilta turvallisuusuhilta. Huld SDL:n avulla voidaan vähentää haavoittuvuuksia kaikenkokoisissa organisaatioissa ja erilaisissa kehittämisen muodoissa sekä minimoida mahdollisten kyberhyökkäyksien vaikutukset. Älä siis odota, kunnes on liian myöhäistä, vaan ota meihin yhteyttä tänään ottaaksesi SDL-prosessin käyttöön ja turvataksesi ohjelmistokehitysprosessinne.