ColloidTek tarjoaa uutta mittausteknologiaa ja koneälyä nesteiden analysointiin

”Huldin ehdottomia vahvuuksia ovat olleet systeemisuunnittelu, avoin kommunikaatio ja ongelmien ratkaisukyky”, sanoo tuotekehitysprojektia vetämässä ollut ColloidTekin teknologiajohtaja Teemu Yli-Hallilla.

Jatka lukemista

ColloidTek auttaa asiakkaitaan kehittämään tehokkaampia prosesseja nesteiden analysointiin. Yritys innovoi yhdessä asiakkaidensa kanssa uusia seurantametodeja prosessiteollisuudelle. ColloidTek on kehittänyt prosessiteollisuudelle uudenlaisen ratkaisun nesteiden analysointiin. Huld on ollut mukana tuotteistamassa innovaatiota markkinoille.

”Tuotteistuksella saavutimme asiakkaillemme mahdollisimman helposti toimitettavan ja asiakkaan prosessiin soveltuvan Collo® -ratkaisukokonaisuuden, joka sisältää sensorin, datan analysoinnin sekä integroinnin asiakkaan tarvitsemiin järjestelmiin”, kommentoi ColloidTekin teknologiajohtaja Teemu Yli-Hallilla.

Reaaliaikaisia sormenjälkiä nesteistä

Ratkaisun innovatiivisuus perustuu kahteen asiaan: mittausteknologiaan, jossa radiotaajuus-anturin avulla havainnoidaan tutkittavan nesteen sähköisiä ominaisuuksia sekä mittausdatan analysointiin koneoppimista hyödyntävällä ColloidTekin kehittämällä analyysillä.  Collo® mahdollistaa online -analyysit myös erittäin paksuihin nesteisiin, jotka eivät ennen olleet mahdollisia. Sensorista on saatavilla sauvamaista ColloProbea, joka voidaan upottaa suoraan nestesammioon. Kehitteillä on myös ColloPlate, joka voidaan kiinnittää sammion seinämään tai putkeen.

ColloidTekin kehittämän ratkaisun vahvuuksia on sen monipuolisuus. Sillä voidaan tunnistaa eri faasien keskinäisiä määriä sekä niiden välisiä reaktioita olipa sitten kyse nesteestä, kaasumaisesta, öljymäisestä tai kiinteästä faasista. Lisäksi voidaan tunnistaa kemikaalien liukeneminen jonkin faasin joukkoon tai erottuminen (kiteytyminen) faasista. Teknologian avulla voi tunnistaa vaikkapa öljyn määrän muuttumisen veden joukossa tai mikroskooppisen pienen nesteen seassa olevan kiintoaineen tarttumisen toisiinsa, mitä hyödynnetään mm. kaivosteollisuudessa tai veden puhdistuksessa.

Collo® -teknologia tuo monipuolisia hyötyjä prosessiteollisuuden asiakkaille

Prosessiteollisuudessa laboratorio- ja sivuvirtanäytteet ovat aikaa vieviä ja tulokset edustavat tietyn ajanhetken analyysiä prosessista. Collo® -teknologialla saadaan tarkka mittaustulos reaaliajassa suoraan prosessista, eli mittaustulokset vastaavat todellista tilannetta. Ratkaisu sietää hyvin tuotekertymiä, eli sensorin pinnalle ajan myötä mahdollisesti kertyvän lian vaikutus mittaustulokseen on vähäinen.

Collo® teknologian tuomat hyödyt:

  • Tuotannon tehostaminen
  • Laadun parantaminen
  • Raaka-aineiden, ajan ja energian säästäminen

Huld auttoi kehittämään innovaatiosta tuotteen

ColloidTekilla oli hallussaan ainutlaatuista osaamista anturi- ja analysointipuolelta, mutta innovaation tuotteistamiseen tarvittiin kumppani. Huldilta löytyi vahvaa erityisosaamista teollisten mittalaitteiden toteuttamisesta sekä näkemyksiä innovaation tuotteistuksesta.

”Huldin ehdottomia vahvuuksia ovat olleet systeemisuunnittelu, avoin kommunikaatio ja ongelmien ratkaisukyky”, sanoo tuotekehitysprojektia vetämässä ollut ColloidTekin teknologiajohtaja Teemu Yli-Hallilla.

Prosessiteollisuuden asettamat ympäristövaatimukset huomioitiin tuotteen muotoilussa, mekaniikassa ja elektroniikassa. Reaaliaikaisuus näkyi keskeisenä vaatimuksena elektroniikka- ja ohjelmistopuolella, esimerkiksi suunniteltaessa piiriratkaisuja ja valittaessa datan siirtoprotokollia. Huldin monipuolinen osaaminen eri osa-alueilta vauhditti projektin onnistunutta läpivientiä.

”Asiakasprojekteissa eteen tulleisiin räätälöintitarpeisiin on myös reagoitu nopeasti ja saatu tarvittava apu Huldilta”, kiittelee Yli-Hallilla.