Meteosatin kolmas sukupolvi: Kaikille parempaa säätietoa

Huld on mukana kehittämässä Meteosat-ohjelmalle maanpäällistä prosessointiohjelmistoa. Tämä sisältää kunkin satelliitin sisältämän jokaisen instrumentin simulaattoritietojen tulostuksen.

Jatka lukemista

Kolmannen sukupolven Meteosat MTG -ohjelma korvaa Euroopan sääsatelliittien nykyisen sukupolven uusilla satelliiteilla. Se koostuu neljästä kuvaavasta ja kahdesta ääntä luotaavasta satelliitista, joissa kussakin on kahdentyyppisiä instrumentteja sään ja ilmakehän tarkkailuun. Näistä satelliiteista saadaan meteorologista dataa koko Euroopan alueelta loppuvuoteen 2030 asti.

Laitteiston laatu

Huld on mukana kehittämässä ohjelmalle maanpäällistä prosessointiohjelmistoa. Tämä sisältää kunkin satelliitin sisältämän jokaisen instrumentin simulaattoritietojen tulostuksen. Keskeisimmät alueet ohjelmiston kehityksessä sisältävät algoritmien kehittämisen ja graafisen käyttöliittymän työkalut datan analysointia varten. Suorituskyky on projektin kriittisiä osatekijöitä, koska satelliiteista tulevan datan päivittäinen suuruusluokka liikkuu sadoissa teratavuissa.

Satelliitissa oleva ohjelmisto

Ohjelman sisällä Huld, OHB System Ag ja Thales Alenia Space France tekevät yhteistyötä kehittääkseen luotaaville ja kuvaaville laitteille instrumenttien ohjausyksikön (Instrument Control Unit) ohjelmistoa. TAS-F toteuttaa suoritusalustan (Execution Platform) ja Huld  sovellusohjelmiston (Application Software), jolla toteutetaan laitekohtaiset toiminnot. Näihin toimintoihin kuuluu laitetilan hallinta, laitteiston konfiguraatio, laitteen työsuunnitelman hallinta, lisätietojen luonti ja operatiivinen lämmön kontrollointi.

Molemmat komponentit toteutetaan Ada-ohjelmointikielellä mahdollistaen näin hyvän kerroksellisen arkkitehtuurin. Arkkitehtuuri koostuu irrallisista moduuleista, joilla on vahva moduulirajapintojen ohjelmakäännösten testaus. Reaaliaikainen arkkitehtuuri yhdistää sykliset ja satunnaiset tehtävät käyttäen prioriteettivetoista OSTRALESIN ennaltaehkäisevää aikataulutusta. Osa ohjelmistosta kehitetään ohjelmistokriittisyystason B (Software Criticality Category) kategorian mukaisesti.

Satelliitissa tapahtuvat kontrollitoimenpiteet

OBCP-projekti koostuu satelliitissa sijaitsevan ohjelmistolaitteiston ja kehitysympäristön suunnittelusta, kehityksestä, verifioinnista ja validoinnista. OBCP tarjoavat käytännöllisen tavan toteuttaa toiminnallisia ja operatiivisia lentoaliohjelmia (mm. hyötykuorma päälle/pois ja avaruusaluksen toimintatilan hallinta), joita voidaan muokata tarvittaessa jopa tehtävän aikana. OBCP:t on kirjoitettu erikoiskielellä nimeltään On-board Command Language (OCL) ja suoritetaan satelliitin päätietokoneen softaan asennetulla virtuaalikoneella.  Ennen lähetystä OBCP:t implementoidaan ja testataan maan päällä  varta vasten tähän suunnitellussa OBCP-kehitysympäristössä. OCL:n ominaisuuksien ja OBCP:n operatiivisen lähestymistavan ansiosta OBCP:n käyttö voi auttaa parantamaan avaruusaluksen luotettavuutta, kykyä autonomiseen toimintaan ja kestävyyttä ympäristön muutoksia vastaan.

Lopputuotteiden prosessointi

MTG Level-2 prosessointilaitos (Processing Facility) vastaa meteorologisen datan konvertoinnista. Data vastaanotetaan kahden satelliitin laitteista virtana erityyppisiin (pilvet, tuuli, ilmakehän kemialliset elementit ym.) tietokokonaisuuksiin. Tieteellisen datan prosessointi toteutetaan algoritmien prosessointielementeillä (Algorithmic Prosessing Elements), jotka on upotettu prosessoinnin infrastructuuriin. PI ja APE:t on implementoitu laitteistoalustalle ja tarjoavat haasteellisen päivittäisen suoritustason, luotettavuutta jatkuvaan prosessointiin, skaalautuvuutta vastaamaan jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin ja yli 20 vuoden toiminta-ajan.