Metso Outotec hyödyntää virtauslaskentaa tuotekehityksen tukena

”Simulointi näytti kyllä antavan luotettavia tuloksia, joten hyvä tietää, että tätä kannattaa hyödyntää jatkossakin”, kommentoi Metso Outotecin Engineering Manager Jukka-Pekka Rantanen.

Jatka lukemista

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Vastuullisuus on yrityksen ydinarvoissa, joten he kehittävät jatkuvasti tuotteita ja palveluitaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. 

Metso Outotecin kivimurskaimet ovat päästörajoitusten vaikutuspiirissä. Huldin virtauslaskennan asiantuntijoiden avulla Metso Outotecin kivenmurskaimia päivitettiin vastaamaan uudistuneita eurooppalaisia päästönormeja. Samalla päivityksellä tehtiin myös isompaa muokkausta ympyröiviin rakenteisiin, muun muassa jäähdytin ratkaisuun. Tavoitteena oli saada aikaan kustannustehokas tapa päivittää tuotteet vastaamaan vaatimuksia niin, ettei tuotteen kehityksen ja valmistuksen kustannustehokkuus kärsi. 

Virtauslaskennan analyysien tuloksilla varmuutta liiketoiminnan päätöksiin 

Projektin kehitystyön osana jäähdytysjärjestelmä uudistettiin. Testeissä havaittiin, että jäähdytysteho ei kuitenkaan vastannut tarvetta. Syyksi tunnistettiin jäähdytyskennolle tulevan virtauksen epätasaisuus. Todettiin, että mikäli jäähdytystehoa ei saataisi parannettua, jouduttaisiin tuotteen markkina-aluetta rajoittamaan merkittävästi. Tällä olisi suuri merkitys projektin takaisin maksuaikaa laskettaessa. Huldin asiantuntijoiden tavoitteena oli parantaa jäähdytystehoa ilman suuria rakenteellisia muutoksia, jotta tuote pysyisi mahdollisimman kustannustehokkaana. 

Virtausanalyysien avulla löydettiin parempi puhallintyyppi ja optimoitiin sen paikka jäähdytinjärjestelmässä. Uudella puhaltimella suoritetut testit varmistivat simulaatioiden ennusteen, ja jäähdyttimen toiminta täytti sille annetut vaatimukset ilman suurempia muutoksia muihin rakenteisiin. Metso Outotec oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja kokivat, että virtauslaskennan analyysejä voisi ehdottomasti hyödyntää jatkossakin. 

Simulointi näytti kyllä antavan luotettavia tuloksia, joten hyvä tietää, että tätä kannattaa hyödyntää jatkossakin”, kommentoi Metso Outotecin Engineering Manager Jukka-Pekka Rantanen. 

Kuvat: Metso:Outotec