Prodacapo: Maantieteellistä analytiikkaa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen

”Huldin toimiala- ja teknologiaosaamisen yhdistelmä teki heistä meille luonnollisen valinnan kumppaniksemme”, kommentoi Prodacapon COO Marko Holmavuo.

Jatka lukemista

Prodacapo on osa Euroopan johtavaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuslaskennan sekä arvopohjaisen suorituskyvyn mittaamisen ratkaisuja toimittavaa Logex Groupia, jonka pääkonttori on Amsterdamissa. Hollannin ja Suomen lisäksi konsernilla on yhtiöitä Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britannissa, Tsekissä sekä Ranskassa. Prodacapo Region on sosiaali- ja terveyden huollon palvelutuotannon alueelliseen analytiikkaan kehitetty edistyksellinen ohjelmistoratkaisukokonaisuus. Prodacapo on kehittänyt yhteistyössä Huldin kanssa Prodacapo Regioniin tiedon maantieteelliseen visualisointiin (GIS) liittyvän ohjelmistoratkaisun.

Prodacapon Region on tuotteistettu sote-palveluverkoston suorituskyvyn johtamisen ja suunnittelun ratkaisu. Se mahdollistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien arvioinnin ja kehittämisen sekä kustannusten ja tuloksellisuuden seurannan. Tietopohja tarjoaa alueen palveluverkostoa koskevat keskeiset palvelutuotannon tiedot jatkuvan tiedolla johtamisen tarpeisiin: määrä, laatu, kustannukset ja resurssit. Näin päästään mm. hyödyntämään ja levittämään parhaita käytäntöjä esim. yksiköiden tai kuntien välillä sekä autetaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan alueellisessa yhteensovittamisessa.

Tiedon visualisointia ja analysointia karttapohjalla

Sosiaali- ja terveysalan haastavassa toimintaympäristössä vaaditaan jatkuvasti parempaa tilannekuvaa ja ennustettavuutta päätöksenteon tueksi. Prodacapo haluaa tarjota sosiaali- ja terveysalan toimijoille uusia moderneja tapoja tiedolla johtamiseen ja olemassaolevan tiedon analysointiin.

Huldin toteuttama Region GIS -lisäosa (GIS = Geographical Information System) mahdollistaa Prodacapon Region-järjestelmän tietojen visualisoinnin ja analysoinnin karttapohjaisella selainkäyttöliittymällä. Region GIS:in avulla voidaan tarkastella ja analysoida mm. terveydenhuollon kustannus-, asiakasdemografia- ja diagnoositietoja.  Tarkastelutasona voi käyttää kuntaa, postinumeroaluetta, väestöruutua, toimipaikkaa tai toimiyksikköä. Visualisointi tehostaa tietopohjaista päätöksentekoa ja mahdollistaa myös tietojen riippuvuuksien tarkastelun. Region-järjestelmän tietojen lisäksi ratkaisussa on hyödynnetty myös avointa dataa, kuten OpenStreetMapin pohjakarttoja ja Tilastokeskuksen väestöruutuaineistoa ja Paavo-tietokannan avointa tietoa postinumeroalueittain.

”Huldin toimiala- ja teknologiaosaamisen yhdistelmä teki heistä meille luonnollisen valinnan kumppaniksemme”, kommentoi Prodacapon COO Marko Holmavuo.

Huldin vastuulla on ollut Region GIS-lisäosan suunnittelu, toteutus ja testaus. GIS Versio 1.0 on nyt valmis ja ensimmäiset käyttöönotot käynnistyivät alkuvuodesta 2019.

Huldin sote-toimialan tuntemus vahvisti yhteistyöpäätöstä

Huldilla on pitkä tausta erilaisten paikkatietojen visualisointijärjestelmien toteuttamisesta asiakkaiden tarpeisiin. Tämä osaaminen yhdistettynä sote-toimialan tuntemiseen mahdollisti nopean etenemisen Region GIS -laajennuksen toteuttamisessa.

”GIS-laajennus on loistava esimerkki ratkaisusta, jossa yhdistyy Huldin vahva ohjelmistokehitysosaaminen toimialan osaamiseen. Pääsimme nopeasti esittelemään ratkaisua asiakkaille ja kehittämään sitä yhteistyössä heidän kanssaan”, toteaa Kimmo Kaario Huldilta.

Region GIS:in teknologiat

  • Frontend: React 16, Redux, OpenLayers 5
  • Backend: Node, Express, PostgreSQL, PostGIS, pgRouting, GeoServer, NGiNX
  • Testaus: Jest, Enzyme
  • Toimitus: Docker + Docker Compose