Vaisala luottaa Huldin näkemyksiin pakkaussuunnittelussa

”Totesimme, että keskittäminen on taloudellisesti järkevä tapa toimia. Tärkeä valintakriteeri oli myös se, että Huld on pakkausmateriaalivalmistajista riippumaton, neutraali suunnittelutoimisto. Riippumattomia, isoja ja teollisen pakkaamisen hallitsevia toimistoja ei Suomessa ole kovin montaa”, Vaisalan mekaniikkasuunnittelusta vastaava kehityspäällikkö Arto Nivala sanoo.

Jatka lukemista

Vaisala tuottaa yli 150 maassa toimiville asiakkailleen monipuolisia tuotteita ja palveluita sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksiin. Monet laitteet ovat hyvin arvokkaita ja herkkiä, mikä tekee pakkaussuunnittelusta erittäin kriittisen osan onnistunutta toimitusprosessia. Vaisala on jo vuosikymmen ajan luottanut Huldin asiantuntijoihin pakkaussuunnittelussa sekä prosessien kehittämisessä.

Vuosikymmen sitten Vaisalan pakkaukset suunniteltiin projektikohtaisesti eri pakkausvalmistajien toimesta. Tarve pakkaussuunnittelun keskittämisestä nousi esille, kun eri toimittajien pakkaussuunnittelussa oli paljon vaihtelua ja erilaisia käytäntöjä. Vaisala halusi yhtenäistää pakkaukset sekä pitää jatkossa myös pakkaussuunnitteludokumentit ja näin pakkausten oikeudet itsellään. Vaisala koki, ettei pakkaussuunnittelu ole heidän ydinosaamistaan, johon haluttaisiin resursoida omaa henkilöstöä, joka jätti oven auki ulkopuoliselle partnerille.

”Totesimme, että keskittäminen on taloudellisesti järkevä tapa toimia. Tärkeä valintakriteeri oli myös se, että Huld on pakkausmateriaalivalmistajista riippumaton, neutraali suunnittelutoimisto. Riippumattomia, isoja ja teollisen pakkaamisen hallitsevia toimistoja ei Suomessa ole kovin montaa”, Vaisalan mekaniikkasuunnittelusta vastaava kehityspäällikkö Arto Nivala sanoo.

”Vaisalan tuotepäällikkö Juhani Lehto ja Huldin pakkaussuunnittelija Mikko Eskola tarkastelevat HMT370EX -laitteen pakkausta. Pakkausmateriaalina käytetyn ePP Oceanin raaka-aineesta 15% on valtameristä kerättyä ja kierrätettyä kalanverkkoa.”

 

 

Hyötynä laajan pakkaussuunnittelutiimin näkemykset eri toimialoilta

Huldin valikoituminen kumppaniksi oli usean tekijän summa: Iso suunnittelutalo pystyi tarjoamaan joustavat resurssit vaihtuviin tarpeisiin ja toimistojen läheisyys mahdollisti suunnittelijoiden vierailut usein ja lyhyellä varoitusajalla. Oli myös tärkeää, että partnerilla oli kokonaisvaltaista tuntemusta pakkauksista ja logistiikasta globaalisti, sekä laaja-alaista osaamista multimateriaalisesta pakkaussuunnittelusta,  pienenpienistä antureista merikontteihin. Huld oli myös valmis ottamaan pakkaukset haltuun kokonaisvaltaisesti, kerryttäen tietoja aiemmista tuotepakkauksista ja harmonisoiden tulevia pakkauksia, auttamaan pakkausohjeistuksien ja prosessien luomisessa, ja integroitumaan Vaisalan PDM järjestelmään. Vuosien myötä yhteistyö on syventynyt luottamukselliseksi asiakassuhteeksi. Tänä päivänä Huldin asiantuntijalla on täysi vastuu Vaisalan pakkaussuunnittelusta ja sen kehittämisestä.

”Yhteistyömme on hyvin saumatonta ja koen olevani vahva osa Vaisalan tiimiä. Huldin muun pakkaussuunnittelutiimin kanssa seuraamme alan trendejä ja sitä kautta voin valjastaa parhaimmat käytännöt eri toimialoilta myös Vaisalan tarpeisiin”, kertoo pakkaussuunnittelija Mikko Eskola Huldilta.

Vaisalan pakkauksissa korostuu laatu ja ympäristönäkökulmat

Pakkausten ympäristö- ja laatuvaatimukset ovat olleet Vaisalan pakkaussuunnittelun kulmakiviä jo pitkään. Koska herkkiä laitteita kuljetetaan ympäri maailmaa hyvin erilaisissa olosuhteissa, niiden pakkaamiselle on asetettu tiukat vaatimukset. Vaisala on määritellyt ympäristö- ja anturiasiantuntijoidensa avustuksella kaikkia pakkauksia koskevat pakkaussuunnitteluvaatimukset. Vaisala kokee tärkeäksi jatkuvasti kehittää pakkaussuunnittelua vastaamaan ajankohtaisia vaatimuksia. Hyvä laatu on tärkeää, onhan pakkaus kiinteä osa asiakaskokemusta. Pakkausten materiaalien laadun ja määrän optimoinnilla pystytään vaikuttamaan suuresti paitsi pakkausten suojaavuuteen, myös niiden hiilijalanjälkeen. Oikealla vaatimustason määrittelyllä ja hyvällä suunnittelulla pakkauksen hiilijalanjälkeä pystytään vähentämään kustannustehokkuudesta tinkimättä.

”Meille on hyvin tärkeää myös se, että kumppanimme ymmärtää tuotteemme, toimialamme ja sen, miten logistiikka vaihtelee eri puolilla maailmaa. Huldilla on vankkaa kokemusta teollisuuspakkausten suunnittelusta, logistiikasta ja pakkauksia koskevasta lainsäädännöstä”, Arto Nivala kertoo.