Valmet ja materiaalia lisäävän valmistuksen potentiaali

”Yhteistyö Huldin kanssa on ollut helppoa ja vasteajat ovat olleet nopeita. Huld on tuonut omatoimisesti ja aktiivisesti tukittavaksi uusia ideoita, joita ei olla alun perin osattu ajatellakaan. Annan vahvan suositukseni Huldille – etenkin kehitysprojektien läpivientiin”, sanoo Sampo Immonen, Head of line R&D, Valmet.

Jatka lukemista

Valmet on jo pitkään ymmärtänyt materiaalia lisäävän valmistuksen (Additive Manufacturing – AM) mahdollisuudet liiketoiminnalleen. Yhdessä Huldin kanssa Valmet on panostanut uusien käyttökohteiden kartoittamiseen sekä henkilöstön AM -osaamisen kehittämiseen. Yhteistyön tuloksena on löytynyt monia uusia käyttökohteita paperi- ja kartonkikoneiden osista ja varaosista. Useissa tapauksissa kokoonpanojen nimikemääriä on saatu laskettua merkittävästi ja 3D-tulostukseen valittujen osien toimintaa parannettua.

Henkilöstön AM -osaaminen kasvoi merkittävästi

Valmetilla AM -menetelmiä on käytetty menestyksekkäästi esimerkiksi prototyypeissä, työkaluissa, asennustarvikkeissa ja näköismalleissa. Nyt oli aika ottaa askel kohti AM -menetelmien käyttöä lopputuotteena ja varaosina. Yhteistyön tuloksena syntyi myös lisää ehdotuksia sopivista kohteista, mikä luo pohjan kehityksen jatkuvuudelle.

”Yhteistyö Huldin kanssa on ollut helppoa ja vasteajat ovat olleet nopeita. Huld on tuonut omatoimisesti ja aktiivisesti tukittavaksi uusia ideoita, joita ei olla alun perin osattu ajatellakaan. Annan vahvan suositukseni Huldille – etenkin kehitysprojektien läpivientiin”, sanoo Sampo Immonen, Head of line R&D.

”AM tarjoaa suunnittelijoille suuren potentiaalin ja samalla haasteen. Kappaleiden toimintaa pitää miettiä täysin uudelleen, ja vaatii merkittävää ajattelutavan muutosta, mikä ei tapahdu automaattisesti. Tämä muutos vaatii kouluttamista, tapausesimerkkejä, keskustelua asiantuntijoiden kanssa sekä onnistuneita kehityshankkeita.”, jatkaa Sampo Immonen.

AM -menetelmillä parannettiin osien toimivuutta

Sekä muovi-, että metalliosia suunniteltiin uudelleen pyrkien aina hyödyntämään AM -menetelmien mahdollisuuksia. AM -suunnittelun avulla mahdollistettiin sellaisten osien tekeminen, jotka olisivat muilla menetelmillä olleet haastavia valmistaa. Projektin aikana suunniteltiin lukuisia työkaluja ja komponentteja joko täysin alusta alkaen tai vanhaan osaan perustuen.

Projektin aikana soveltuvia kohteita kartoitettiin paperikoneen märästä- ja kuivasta päästä sekä varaosaliiketoiminnan valituista tuotteista. Kehityskohteiden kartoituksessa käytettiin apuna Valmetin tuoteasiantuntijoita sekä numeerista dataa. Yhdistämällä numeerista tietoa sekä Valmetlaisten asiantuntemusta saatiin kerättyä riittävät pohjatiedot kehitystyölle.

”Kehitysprojektin onnistumisen lähtökohtana oli se, että olemassa olevaa vanhaa komponenttia ei lähdetty sellaisenaan suoraan korvaamaan 3D-tulostamalla, vaan idean rakentaminen lähti kauempaa tarkastelemalla, mitä mahdollisuuksia 3D tulostaminen antaa. Tällaisella hybridivalmistuksella onnistuttiin hyödyntämään sekä perinteisten valmistusmenetelmien tarkkuutta, että 3D-tulostuksen kykyä tuottaa vapaampaa geometriaa”, summaa Sampo Immonen.

Lisätietoja:

Jasperi Kuikka,

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.