Turvallisuus

CyberSafety -konsepti

CyberSafety -konsepti auttaa huomioimaan ja toteuttamaan kyberturvallisuuden ja toiminnallisen turvallisuuden samanaikaisesti turvallisuuden ja toiminnan kannalta kriittisissä projekteissa.

CyberSafety -konsepti on yhdistelmä digitaalista ja toiminnallista turvallisuutta

Yhteiskuntamme koostuu erilaisista kyberfyysisistä ympäristöistä. Toisin sanoen meitä ympäröivän todellisuuden digitaalinen ja fyysinen puoli muodostaa yhä useammin yhden laajan yhteen toimivan kokonaisuuden. Esimerkiksi koneita ja laitteita ohjaavat nykyään ohjelmistot ja automaatio. Tästä johtuen sekä digitaaliset että toiminnalliset turvallisuusriskit nivoutuvat yhä enemmän toisiinsa – joskus ne jopa vahvistavat toisiaan riskienhallinnan kannalta.

Kyberfyysisen turvallisuuden konsepti sisältää:

  • yhteinen digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden hallinta
  • yhteiset digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden riskinarviointimenetelmät ja -prosessit
  • digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden standardoinnin yhteinen asiantuntemus, kuten
  • IEC 61508, ISO 26262, EN 5012X
  • ISO 27001, IEC 62443, TS 50701

Varaa asiantuntijaltamme aika konseptin esittelyyn saadaksesi lisätietoja!