Turvallisuus

Järjestelmäarviot

Järjestelmäarviot – turvallisuustiimimme tekee turvallisuusarviointeja teknisillä aloilla, joilla toiminnallisen turvallisuuden arviointi on tärkeää. Näitä ovat esimerkiksi autoteollisuus, ydinvoimalaitokset, rautatieteollisuus sekä lääketieteen tuotannonalat.

Toiminnallisen turvallisuuden järjestelmäarviot tehdään kahdesta pääasiallisesta syystä. Toisaalta niillä varmistetaan, että kaikki tiettyä turvallisuuselinkaaren vaihetta koskevat toimet ja dokumentaatio on suoritettu vaatimusten mukaisesti (turvallisuusarvion esittäminen). Toisaalta arvioinnit auttavat myös ehkäisemään järjestelmästä johtuvia virheitä. Teemme toiminnallisen turvallisuuden arviointeja esimerkiksi seuraavien asiaankuuluvien standardien mukaisesti: ISO 26262, IEC 61508, EN 5012X.

Riippumattomien turvallisuusarviointipalvelujen (ISA) lisäksi teemme myös muita arviointeja ja kuiluanalyyseja, joilla tuemme asiakkaitamme seuraavilla toiminta-aloilla:

 • yleisteollisuus aloilla, joilla sovelletaan IEC61508-standardia
 • ydinvoimalaitokset (sääntely ja standardit: YVL, IEC 61513 / 60880 / 62138 / 60987 / 60780),
 • koneet ja laitteet (sääntely ja standardit: ISO 13849),
 • lääketiede (sääntely ja standardit: Direktiivi lääkinnällisistä laitteista 93/42/EEC, Direktiivi 80/181/EEC, ISO 14971, ISO 13485, IEC 62304, EN IEC 62366-1, IEC 60601-1, EN 1041),
 • autoteollisuus (sääntely ja standardit: ISO 26262, Automotive SPICE)
 • traktorit sekä maa- ja metsätalouskoneet (sääntely ja standardit: ISO25119)

Asioita, joissa olemme hyviä:

 • turvallisuuteen ja sertifiointeihin liittyvien riskien hallinta ja tuotteen teknisen laadun, eliniän ja arvon lisääminen
 • puuteanalyysit toiminnallisen turvallisuuden standardeihin nähden (IEC 61508, ISO 26262, ISO 61511 jne.)
 • järjestelmän vikatilanteiden ja riskien analyysit
 • suunnittelun arvioinnit
 • koodianalyysit
 • todentamisten ja validointien arvioinnit