Turvallisuus

Kyberfyysinen turvallisuusjohtaminen

Kyberfyysinen turvallisuusjohtaminen – tarjoamme tukea turvallisuuskriittisten järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuussisältöjen määrittelyyn ja dokumentointiin.

Palvelumme kattaa koko projektin konseptoinnista teknisten yksityiskohtien suunnitteluun saakka. Kyberfyysinen turvallisuusjohtaminen tapahtuu toiminnallisen turvallisuuden elinkaaren vaiheita noudattaen. Varmistamme, että tuotteen tai prosessin kaikki toiminnot on määritelty ja niitä koskevat määräykset on otettu huomioon niin, että kyberturvallisuuden ja kunkin turvallisuustason (SIL) vaatimukset täyttyvät.

Kyberfyysisen turvallisuuden johtajina toimiessaan tiimimme ohjaavat turvallisuuskriittisten järjestelmien kyberturvallisuussuunnitelman laadintaa sekä kyberturvallisuuden kehitystyöhön kuuluvia toimintoja.

Asioita, joissa olemme hyviä:

  • Turvallisuusvaarojen ja -uhkien kokonaisvaltainen riskinarviointi
  • Toiminnallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuusstandardien monialainen asiantuntijuus
  • Turvallisuuskriittisten teollisuusjärjestelmien tekninen ymmärtäminen