Turvallisuus

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointi

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointi – autamme sinua varmistamaan, että tiettyihin turvallisuuden elinkaaren vaiheisiin liittyvät toiminnot ja dokumentaatio on kokonaisuudessaan laadittu vaatimusten mukaisesti.

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointi on mahdollista toteuttaa niille asiakkaille, joiden toiminnoissa turvallisuuskehityksen elinkaari on eriytetty. Yhdistetty arviointimallimme auttaa asiakasta muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan turvallisuuden nykytilasta. Arvioinnin jälkeen järjestelmien kehitystä on helppo jatkaa kohti kyberturvallista toimintatapaa.

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointipalvelumme kattavat turvallisuusjohtamisen, tuotekehityksen turvallisuusnäkökohdat ja teknisen turvallisuuden arviointipalvelut. Arvioinnit tehdään kaikkien asianmukaisten turvallisuus- ja tietoturvastandardien mukaisesti, esimerkkeinä mm. IEC 61508, EN 5012X, ISO 26262, ISO 13849, IEC 62443 ja ISO 27001.

Asioita, joissa olemme hyviä:

  • Integroidut ja standardinmukaiset turvallisuus- ja tietoturva-arviointikehykset
  • Turvallisuuden ja tietoturvan yhdistävät menetelmäopit ja työskentelytavat