Turvallisuus

Turvallisuusperiaatteet

Turvallisuusperiaatteet – otamme tarvittaessa täyden vastuun järjestelmänne turvallisuusperiaatteiden suunnittelusta. Kokemuksemme erilaisista standardeista on kattava (esim. IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262).

Suunniteltaessa ja kehitettäessä turvallisuuden kannalta kriittistä tuotetta tai palvelua – esimerkiksi jos tuotteen on täytettävä standardin IEC 61508 vaatimukset – hankkeelle tulee ensimmäiseksi luoda niin sanottu toiminnallisen turvallisuuden konsepti. Toiminnallisen turvallisuuden konsepti määrittelee tärkeimmät turvallisuusperiaatteet ja -vaatimukset, ylemmän tason laite- ja ohjelmistoarkkitehtuurin sekä diagnostisen lähestymistavan.

Tiimimme ottaa tarvittaessa täyden vastuun järjestelmänne turvallisuusperiaatteiden suunnittelusta. Kokemuksemme erilaisista standardeista on kattava (esim. IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262). Noudatamme konseptin kehittämisessä standardoitua toimintatapaamme. Siksi voimme taata, että valmis toiminnallisen turvallisuuden konsepti täyttää kaikki sille asetetut kriteerit ja myös muut asiakkaan asettamat mahdolliset vaatimukset.

Asioita, joissa olemme hyviä:

  • Toiminnallisen turvallisuuden konsepti: Toiminnallisen turvallisuuden konseptin luominen ja hiominen asiakkaan tarpeiden ja riskien arvioinnin tulosten pohjalta, tarvittavien turvallisuuden eheystasojen (SIL) määritys
  • Teknisen turvallisuuden konsepti: systeemi-, laitteisto- ja/tai ohjelmistoarkkitehtuurien laadinta; laitteistojen, ohjelmistojen ja diagnostiikan yksityiskohtaisten vaatimusten selvitys vaadittavien turvallisuustasojen (SIL) saavuttamiseksi
  • IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262