Huld HackdayHuld järjesti yhteistyössä kel0 -hakkeriryhmän kanssa Huld Hackdayn Huldin Jyväskylän toimipisteen tiloissa. Hackdayn tavoitteena oli lisätä yhteistyötä Jyväskylän alueella toimivien tietoturvaihmisten välillä. RD Velhon teknisiä tietoturva-asiantuntijoita osallistui tapahtumaan yhdessä kel0n tiimin kanssa.

Huldilla arvostetaan tietoturvaa niin asiakasprojekteissa kuin sisäisessä toiminnassakin. Tämän tyyppiselle yhteistyölle on yrityksen ylimmän johdon vahva tuki, toteaa Huldin digitaalisen turvallisuuden palveluista vastaava ja itsekin tietoturvakonsultti Tarmo Kellomäki.

Osaamisen kehittämistä ja hauskanpitoa

Huld hackdayssä kel0 -tiimin johdolla testattiin järjestelmiä ja ohjelmaan kuului myös workshop -henkinen esittely erilaisista tietoturvatyöhön liittyvistä osa-alueista, kuten hyvän testausraportoinnin periaatteet. kel0 -tiimin jäsen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden lehtorina toimiva, Pasi Hakkarainen oli tyytyväinen päivän antiin.

Vaikka joitain testaukseen liittyviä haasteita tuli eteen, päivä oli todella antoisa. kel0:n toiminnassa meillä on kaksi periaatetta: oman osaamisen kehittäminen ja hauskanpito kaveriporukalla. Näihin kumpaankin tavoitteeseen päästiin ja yhteistyö Huldin asiantuntijoiden kanssa oli saumatonta, toteaa Hakkarainen.

Periaatetasolla organisaatiot suhtautuvat positiivisesti tietoturvaan liittyvään toimintaan, mutta kun puhutaan hakkereista, tahtoo organisaatioilla nousta karvat pystyyn. Hakkereilla on vielä hieman pelottava ja negatiivinen klangi. Huld näkee yhteistyön hakkereiden kanssa positiivisena asiana.

Näkisin, että hackday muodostaa win-win -tilanteen meidän ryhmän ja Huldin välille. Samalla kun Huld saa konkreettisia hyötyjä liiketoimintaansa ajatellen, me saamme hyvää kokemusta ja pääsemme harjoittelemaan ryhmänä. Tarkoituksenamme on kehittää kel0 -hakkeriryhmäämme ja kiertää muissakin hakkeritapahtumissa sekä kilpailuissa, Hakkarainen kertoo.

Huld etsii digitaalisen turvallisuuden osaajia

Huldin digitaalisen turvallisuuden liiketoiminta on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Suuren kysynnän myötä Huldille etsitään jatkuvasti teknisesti kyvykkäitä tietoturva-asiantuntijoita. Hackday on erinomainen tapa esitellä tietoturvaosaajille Huldin toimintaa ja uramahdollisuuksia. Samalla Huldin asiantuntijat pystyvät kehittämään omaa osaamistaan osallistumalla hackdayn aikana tehtäviin testauksiin.

Nyt järjestetty Huldin ensimmäinen hackday ei Kellomäen mukaan tule jäämään viimeiseksi.

Ehdottomasti tälle hackdaylle tulee jatkoa. kel0:n kanssa sovittiinkin jo uudesta sessiosta, kommentoi Kellomäki.