Huld on uuden Finnish Additive Manufacturing -ekosysteemin perustajajäsen

Suomen valmistavan teollisuuden johtava innovaatioalusta DIMECC Oy käynnistää 3D-tulostusta lisäävän ja alan suomalaiset toimijat kokoavan teollisen ekosysteemin. FAME-ekosysteemi (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) luo Vaasaan Smart Technology Hubiin kaikille avoimen 3D-tulostuksen kokeilukeskuksen, Lappeenrantaan modulaarisen 3D-tulostuskoulutuksen insinööritasosta tohtoritasolle saakka sekä nostaa Suomen maailman johtavien maiden tasolle 3D-tulostuksen hyödyntämisessä, myynnissä ja osaamisessa. FAMEssa on mukana yli 20 yritystä perustajajäseninä ja Huld on yksi niistä.

”Suomalaisen teollisuus ottaa FAME-synergioilla kilpailijamaiden etumatkan nyt kiireesti kiinni ja hankkii maailmalta vahvan markkinaosuuden, koska on käynyt selväksi, että tulostusvolyymit teollisuudessa kasvavat räjähdysmäisesti”, korostaa DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Ainetta lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöaste on ollut Suomessa vähäistä ja yksi syy on se, että teollisuus ei ole ollut yhtenäinen ja yhteydessä toisiinsa. Tarvitaan lisää tietojen jakamista ja yhteistyötä, jotta ainetta lisäävää valmistusta hyödynnettäisiin tehokkaasti. Olen varma, että FAME:n avulla voimme nyt nostaa Suomen yhdeksi johtavista Additive Manufacturing-maista ”, sanoo Huldin 3D-tulostuksesta vastaava Jasperi Kuikka.

Ainetta lisäävä valmistus tarjoaa ratkaisuja, joilla osien valmistus muuttuu ympäristöystävällisemmäksi. Samalla insinöörit voivat todella suunnitella osia optimaalista toimintaa varten sen sijaan, että arvaavat ja miettivät valmistusrajoituksia. FAME:n avulla saamme nostettua ainetta lisäävän valmistuksen hyödyntämisen teolliseen mittakaavaan”, Kuikka jatkaa.

FAME edistää digitalisaation laajamittaista hyödyntämistä teollisuudessa

Nyt käynnistyvän FAME-ekosysteemin avaintoimijoita ovat alojensa johtavat yritykset. Ekosysteemissä yritykset yhdistävät voimansa ja jakavat kokemuksensa, kehitysresurssit, kokeilujen kulut ja osan laitteistaan sekä luovat 3D-tulostukselle infrastruktuurin, johon kuka tahansa tällä teknologialla liiketoimintaansa kehittävä ja laajentava toimija voi kiinnittyä.

”Tällä avoimella ja yrityslähtöisellä ekosysteemillä on selkeitä liittymäpintoja hallituksen politiikkatavoitteisiin ja talouden elvytykseen. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöllä kehitetään ja hyödynnetään uutta teknologiaa, minkä pohjalta syntyy investointeja, uudenlaista liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Pidemmällä aikavälillä tämä edistää myös vihreää taloutta ja digitalisaation laajamittaista hyödyntämistä teollisuudessa”, kuvaa Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikkö Petri Räsänen.

Yksi FAMEn keskeisistä tavoitteista on vaikuttaa koulutukseen

FAME-ekosysteemin yritysten tavoitteena on saavuttaa 5% maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten 3D-tulostus nähdään mahdollisuutena ja vaihtoehtona nykyisille valmistusmenetelmille. FAMEn eräs keskeisistä tavoitteista onkin vaikuttaa koulutukseen sekä valmistuvien suunnittelijoiden asenteisiin siten että 3D-tulostus otetaan mekaanisessa suunnittelussa tasavertaiseksi lähtökohdaksi valamisen tai koneistamisen rinnalle.

”Luomme uutta ajattelua modulaarisen koulutuksen kautta. Koulutus liittyen 3D-tulostukseen laajenee ja monipuolistuu sekä insinööri-, DI- että tohtoritasolla. Aiomme tarjota opiskelijoille aiempaa joustavamman tavan erikoistua opinnoissaan 3D-tulostukseen”, toteaa LUT-yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström ”FAME tuo aikanaan Lappeenrannan ja Lahden kampuksillemme uutta osaamista, projekteja ja laitteistoa”.

FAME tuo yhteen johtavat laitevalmistajat, materiaalitoimittajat, suunnittelu- ja tulostusosaajat, sekä valmistusteknologiaansa 3D-tulostuksen suuntaan kääntävät koneenrakentajat. Ekosysteemin käynnistymisen ja toiminnan rahoittavat jäsenyritykset sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

FAMEn perustajajäsenet (lista täydentyy lopulliseksi 16.11.2020)

3D-Step, Andritz, CITEC, Danfoss, DBE Core, Delva, Elomatic, EOS Finland, Etteplan, Huld, Lillbacka Powerco, MiniFactory, Origo Engineering, Patria, Raute, Vossi, Wärtsilä

 

Lisätietoja:
Jasperi Kuikka
jasperi.kuikka@huld.io
+358 45 349 0665