Internet of Things vaatii tietojärjestelmän

Keskustelen paljon asiakkaiden kanssa esineiden internetistä, IoT:sta. Usein keskustelu käynnistyy siitä, millaisen mittauspurkki haluttaisiin johonkin kohteeseen mittaamaan jotain parametria. Kun asiaa syventää hieman paremmin, osoittautuu monesti, että yrityksellä ei myöskään ole tietojärjestelmää, johon uusi laite luontaisesti kytkeytyisi. Helpoin ratkaisu olisi käyttää jotain valmista alustaa, johon juuri kyseinen mitattava suure laitettaisiin ja sitä sieltä ihailtaisiin. Näin voi tehdä, mutta ei käyttäjä oikeasti halua käyttää useita erilaisia järjestelmiä ja katsoa jokaisesta yhtä asiaa.

Mittausdatan saaminen pilveen on yksinkertainen tehtävä osaavalle tekijälle. Valitaan sopivat komponentit tai laitteet ja yhdistellään näitä sopivasti, jotta haluttu tieto saadaan mitattua ja siirrettyä palvelimelle. Useisiin käyttökohteisiin löytyy valmis purkki, mutta vaativimpiin jouduttaneen tekemään oma. Työläs vaihe alkaa vasta tämän jälkeen, kun kerätty data pitäisi saada osaksi yrityksen liiketoimintaa.

Datan ja automatiikan lisääminen liiketoimintaan on ennen kaikkea tietojärjestelmähanke

 Työ lähteen parhaiten käyntiin määrittämällä ensin, millaisia käyttäjäprofiileja on ja tämän jälkeen määritellään, millaista tietoa kukin käyttäjäryhmä tarvitsee. Kun nämä tiedot on kerätty, voidaan tutkia, millainen järjestelmä tarvitaan palvelemaan käyttäjiä. Järjestelmän valinnassa tulee huomioida, miten data saadaan eri lähteistä alustalle ja miten sitä voidaan jalostaa käyttäjien tarpeiden mukaan. Useimmiten valinta kohdistuu johonkin suureen IoT-alustaan, joka on jatkuvuuden kannalta turvallinen ja tarjoaa tarvittavat ominaisuudet.

Alustan valinta on kauaskantoinen päätös

Alustaa valittaessa tulee huomioida, missä järjestelmissä tarvittavaa dataa on jo valmiina. Usein tarvitaan integraatioita erilaisiin olemassa oleviin järjestelmiin. Hankkeen läpiviennin kannalta on tehokasta, jos järjestelmissä olisi valmius integraatioihin. Kun antureilta kerättävä data yhdistetään muista tietolähteistä kerättävään dataan, saadaan dataa jalostamalla helpotettua käyttäjien työtä.

Suurin päätös on, minkä alustan päälle järjestelmä rakennetaan. Kun työ on aloitettu, on tämän päätöksen muuttaminen työlästä ja kallista. Toisaalta sitten kun järjestelmä on olemassa, saadaan siihen liitettyä erilaisia anturointeja pienellä vaivalla. Yritys ei siis ole voimakkaasti sidoksissa IoT-laitetoimittajiin, vaan alustan tarjoajiin.

Teksti: Lassi Sutela