Käytettävyystutkimuksesta saatiin arvokasta tietoa kehitystyöhön

Tampereen yliopiston teknisen viestinnän erikoistumisohjelman toteuttama käytettävyystutkimus Valloxin MyVallox-ilmanvaihtokoneista on valmistunut. Huld on tuottanut käyttäjätutkimuksessa testatun dokumentaation Valloxille.

Vallox ja Huld halusivat selvittää yliopistoyhteistyön avulla, miten sujuvaa ilmanvaihtokoneiden ohjeiden käyttäminen on. MyVallox-ilmanvaihtokoneita ohjataan koneeseen liitetyn ohjaimen avulla tai MyVallox Cloud -pilvipalvelun avulla. Asennus- ja käyttöohjeet toimitetaan koneen mukana, ja ohjeet ovat myös ladattavissa Valloxin verkkosivuilla.

– Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat käytettävyystestit, jotka suoritettiin Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratoriossa. Käyttäjälle annettiin ilmanvaihtokoneen käyttöön liittyviä tehtäviä, ja opiskelijat havainnoivat käyttäjien toimintaa ja koostivat raportit testeistä. Tutkimuksen avulla saatiin selville, miten sujuvasti käyttäjät lukevat koneiden ohjeita, ja miten ilmanvaihtokoneiden ohjaaminen onnistuu pilvipalvelun kautta, kertoo Huldin teknisen dokumentoinnin osaamisaluevetäjä Emmi Helanne.

Monenlaisia etuja opiskelijayhteistyöstä

Huld ja Vallox ovat tehneet yhteistyötä jo viitisen vuotta. Opiskelijayhteistyö tarjosi hyötyjä kaikille osapuolille.

– Opiskelijat saivat mahdollisuuden harjaannuttaa työelämätaitojaan ja samalla oppia lisää käytettävyystestauksesta, Helanne toteaa.

Hän kiittelee myös Tampereen yliopiston teknisen viestinnän erikoistumisohjelman vastuuhenkilöä Tytti Suojasta, joka osasi valita sopivat laadulliset menetelmät tutkimustuloksia ajatellen.

– Tunnemme teknisen viestinnän erikoistumisohjelman entuudestaan ja se on luonut pohjan teknisen viestinnän osaamiselle Suomessa. Opiskelijayhteistyön avulla me Huldilla pääsemme myös kartoittamaan tulevaisuuden osaajia rekrytointimielessä.

Miten tekninen dokumentaatio toimii käytännössä?

Opiskelijayhteistyön lisäksi Huldia kiinnosti tutkimuksessa luonnollisesti se, miten Valloxin tekninen dokumentaatio toimii käytännössä, ja onko siinä mahdollisesti jotain kehitettävää. Nyt käytettävyystestien avulla löydettiin konkreettisia asioita käyttötilanteista, esimerkiksi miten ja mistä käyttäjä lähtee ensimmäisenä etsimään vastausta kysymykseensä.

– Käytettävyystutkimuksesta saatu tieto oikeista käyttötilanteista on meille arvokasta, emmekä vain oleta asioita käyttäjien puolesta. Opiskelijayhteistyö oli kaikin puolin miellyttävä kokemus, Helanne päättää tyytyväisenä.

Lisätietoja:

Vallox Oy on Loimaalla sijaitseva PK-yritys, joka suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ilmanvaihtokoneita erityisesti koteihin ja pieniin toimitiloihin. Vallox-ilmanvaihtokoneet on suunniteltu nykypäivän asumistottumukset huomioiden ja ne mahdollistavat terveellisen sisäilmaston. Vallox-ilmanvaihtokoneissa teknologia yhdistyy yksinkertaisen tyylikkääseen muotoiluun ja helppokäyttöisyyteen.

Tampereen yliopisto on vahva erityisesti tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksessa ja opetuksessa. Keskiössä ovat huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen, monitieteinen oppiminen ja elinikäinen kumppanuus sekä ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soventamisosaaminen.