Mitä tulisi huomioida nostoapuvälineen suunnittelussa?

Yleensä tuotantoon ja asennuksiin liittyvät nostot pyritään tekemään ilman erillisiä nostoapuvälineitä. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Etenkin asennuksissa seuraava vaihtoehto on käyttää yleiskäyttöisiä nostoapuvälineitä kuten nostopalkkeja, nostoristikoita tai nostokehikoita.

Nykyisten suunnittelutrendien seuraaminen ajaa usein tilanteeseen, jossa joudutaan suunnittelemaan erillinen nostoapuväline. Näitä trendejä ovat muun muassa tuotteen ulkomittojen ja levynpaksuuksien pienentäminen. Näistä ensimmäinen vähentää vapaasti käytössä olevien nostopisteiden määrää ja jälkimmäinen vaatii nostosta syntyvien paikallisten kuormien rajoittamista, jottei nostettavaa tuotetta epähuomiossa vaurioiteta.

Nostoapuvälineen helppokäyttöisyys ja ergonomia

Tarkoitusta varten suunnitelluissa nostoapuvälineissä lähdetään liikkeelle helposta ja ergonomisesta käytöstä. Jo nostoapuvälineen konseptissa huomioidaan, että käyttäjä pystyy tekemään välineen kiinnittämiseen ja irrottamiseen tarvittavat toimenpiteet mukavista asennoista ja mieluiten siten, että hän näkee käsiteltävän kohteen. Helppokäyttöisyys on tyypillinen ominaisuus, joka parantaa sekä noston turvallisuutta että tuottavuutta, joten häviäjiä on vähän.

Nostoapuvälineen oikeaoppinen varastointi

Suunnittelussa on huomioitava oikeaoppisen noston lisäksi myös muitakin käyttötilanteita. Ensinnäkin apuväline ei tyypillisesti voi olla nosturin koukussa koko ajan. Tällöin nostoapuväline pitää varastoida jonnekin, mikä edellyttää vakaata varastointiasentoa. Varastointitapoja on monia ja niiden asettamat vaatimukset erilaisia. Esimerkiksi parvella tai vastaavalla säilytettävään nostoapuvälineeseen voidaan suunnitella jalat, joiden varassa se seisoo tukevasti. Jos jalat häiritsevät käyttöä, voidaan nostoapuvälineelle suunnitella erillinen teline. Sopivasti muotoiltu teline mahdollistaa myös nostoapuvälineen varastoimisen trukkihyllyyn, mikä säästää lattiapinta-alaa varsinaiseen tuottavaan työhön.

Toisekseen mikään käyttöympäristö ei ole täysin yksittäisen ihmisen hallittavissa, mistä johtuen noston aikana voi tapahtua yllättäviä asioita. Esimerkiksi sähköjen katkeaminen nosturilta saattaa aiheuttaa äkkinäisen pysähdyksen. Näiden poikkeustilanteiden huomioimisessa onneksi auttaa kansainvälisten standardien asettamien testiohjeistuksien noudattaminen.

Nostoapuvälineen lujuus

Kokeneet suunnittelijat pystyvät suunnittelemaan riittävän lujan nostoapuvälineen, joka on sekä kevyt että jäykkä. Liian joustava apuväline vaikeuttaa asennusta, kun taakka jää pomppimaan nosturin liikkeen jo lakattua, ja kevyempää nostoapuvälinettä on helpompi käsitellä. Sitä kiinnitettäessä riski sormen tai käden väliin jäämisestä on pienempi – myös nostettavat tuotteet saavat vähemmän ja pienempiä kolhuja. Näin kevyemmän nostoapuvälineen käytössä sairaslomakulut ja tuotteiden korjauskulut pysyvät tyypillisesti pienempinä.