1

Mekaniikkasuunnittelupalvelut

Mekaniikkasuunnittelussa toteutamme suunnittelun kaikki osa-alueet: teknologiaselvitykset, konseptoinnin, rakennesuunnittelun, tuotannollistamisen ja dokumentoinnin. Kohteet ovat yleensä koneenrakennuksen ja elektromekaniikan sovelluksia koostuen hitsatusta mekaniikasta, ohutlevyrakenteista ja valuista. Työssä hyödynnämme 3D-suunnittelumenetelmiä ja suunnitteluautomaatiota.

2

Suunnittelu materiaalia lisäävälle valmistukselle (DFAM)

AM (additive manufacturing) tarjoaa täysin uuden tavan lähestyä suunnittelua. Toiminnallisuuden optimointi, osamäärän vähentäminen ja räätälöitävät tuotteet onnistuvat AM -asiantuntijoidemme avulla.

DFAM:a tehdään meillä aina valmistettavuus ja kustannusten hallinta huomioiden. Työkaluina työssä hyödynnämme topologian optimointia, FEM-analyysejä ja “generative design” -ohjelmistoja. Laajan yhteistyöverkoston ansiosta pystymme toimittamaan myös osat projektien yhteydessä.

3

Suunnitteluautomaatio

Suunnitteluautomaatiota hyödynnämme, kun toimitussuunnittelua halutaan tehostaa. Kun käsityövaltainen prosessi muutetaan automaattiseksi, säästetään merkittävästi suunnittelun läpimenoaikaa.

4

Koneenrakennus

Meillä on laaja osaaminen koneiden mekaniikkasuunnittelusta. Yhdistämme tehokkaasti teollisen muotoilun ja teknisen laskennan mekaniikan suunnitteluun.

Erikoisosaamisemme koneenrakennuksessa: ajoneuvot ja työkoneet, konesuunnittelu, työvälinesuunnittelu, nostoapuvälineet, kuljettimet ja nosturit, teräsrakenteet, hoitotasot

5

Elektromekaniikka, elektroniikan kotelointi

Sulautettujen elektroniikkalaitteiden suunnittelussa voimme yhdistää elektroniikkasuunnittelun, teollisen muotoilun, elektroniikan koteloinnin ja käytettävyyden suunnittelun. Otamme suunnittelussa huomioon valmistuskustannukset ja optimoimme materiaalivalinnat.

Erikoisosaamisemme elektromekaniikassa: vesi- ja pölytiiviit ratkaisut, kuluttajatuotteet, optomekaniikka, muovimekaniikka ja ruiskuvalutuotteet, tarkkuusmekaniikka, ATEX-tuotteiden suunnittelu

6

Valut, ohutlevy- ja hitsatut rakenteet

Erilaisten valmistus- ja materiaalitekniikan lisäksi meillä on paljon kokemusta tuotteiden mallintamisesta. Minimoimme hitsaukset, optimoimme rakenteet, suunnittelemme valut ja toteutamme innovatiiviset mekaniikkaratkaisut.

Erikoisosaamisemme valuissa ja ohutlevymekaniikassa: ohutlevymekaniikka ja -rakenteet, valut ja takeet, laitesuojat ja jakokaapit, kotelorakenteet.

7

Tekninen laskenta

Teknisessä laskennassa tutkitaan rakenteiden lujuuksia, jäykkyyksiä ja värähtelyominaisuuksia, mekanismien liikeratoja sekä mekanismin osissa ja nivelissä vaikuttavia kuormia. Voimme analysoida myös lämmönsiirtymistä ja jakautumista rakenteessa sekä nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä näissä tapahtuvia paineen ja tiheyden muutoksia.

Teknisen laskennan avulla voidaan saavuttaa monia etuja tuotekehitysprosessissa, muassa kustannussäästöjä, syvällisemmän ymmärryksen tuotteesta ja tuen päätöksenteolle.

8

Lujuuslaskenta (FEM), FEM-analyysit

Lujuuslaskennassa tutkitaan rakenteessa esiintyvät jännitykset, siirtymät ja värähtelyt. Selvitysten perusteella rakenne optimoidaan niin, että se on turvallinen ja kestää tarvittavat kuormat, mutta on valmistuskuluiltaan mahdollisimman edullinen.

Voimme suorittaa kaikki mekaaniset testit (ylikuorma-, ROPS-, FOPS- tai pudotustesti) myös virtuaalisesti.

9

Virtauslaskenta (CFD), CFD-analyysit

Analysoimme nesteiden ja kaasujen liikkeen, ja tutkimme niiden käyttäytymistä virtauksessa tai lämpötilaerojen aiheuttamia liikkeitä ja painevaihteluita. Saat meiltä myös aerodynaamiset ja hydrodynaamiset analyysit esimerkiksi kulkuneuvoille sekä analyysit palamiseen tai vaahtojen muodostumiseen liittyvistä ilmiöistä.

Virtauslaskennan avulla voidaan optimoida esimerkiksi jäähdytysilman liikuttamiseen tarvittavan energian määrä ja pienentää sopivilla ratkaisuilla virtauksen painehäviötä.

Virtauslaskentaa käytämme myös lämpölaskennan yhteydessä, jolloin saamme tarkemmin selvitettyä lämpömäärän siirtymisen huomioiden johtumisen, konvektion ja säteilyn.

10

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Ville Westerlund

Manager, Mechanical Engineering
+358 40 573 4795
ville.westerlund@huld.io

Ville Westerlund
11

Referenssit

Ajankohtaista

Katso kaikki

Kilpailukykyä älykkään suunnittelun ja tuotannon avulla

3D Formtech ja Huld tekevät yhteistyötä AM-suunnitteluun ja 3D-tulostukseen liittyen. Yhteistyö mahdollistaa paremmat palvelut kummankin…

Lue lisää

Turvallinen nostoapuväline tuo säästöjä

Perinteisesti Suomessa valmistetaan suuria ja raskaita tuotteita, jotka koostuvat suuresta määrästä komponentteja. Näiden tuotteiden komponentitkin…

Lue lisää

Ennaltaehkäisevä ylläpito vai kuntoon perustuva ylläpito?

Tärkeänä lähtökohtana huollon menetelmäsuunnittelulle voidaan pitää ylläpitostrategian tai filosofian valintaa, sillä tämä vaikuttaa siihen, millaisia…

Lue lisää