Prodacapo: Maantieteellistä analytiikkaa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen

Prodacapo on osa Euroopan johtavaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuslaskennan sekä arvopohjaisen suorituskyvyn mittaamisen ratkaisuja toimittavaa Logex Groupia, jonka pääkonttori on Amsterdamissa. Hollannin ja Suomen lisäksi konsernilla on yhtiöitä Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britannissa, Tsekissä sekä Ranskassa. Prodacapo Region on sosiaali- ja terveyden huollon palvelutuotannon alueelliseen analytiikkaan kehitetty edistyksellinen ohjelmistoratkaisukokonaisuus. Prodacapo on kehittänyt yhteistyössä Huldin kanssa Prodacapo Regioniin tiedon maantieteelliseen visualisointiin (GIS) liittyvän ohjelmistoratkaisun.

Prodacapon Region on tuotteistettu sote-palveluverkoston suorituskyvyn johtamisen ja suunnittelun ratkaisu. Se mahdollistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien arvioinnin ja kehittämisen sekä kustannusten ja tuloksellisuuden seurannan. Tietopohja tarjoaa alueen palveluverkostoa koskevat keskeiset palvelutuotannon tiedot jatkuvan tiedolla johtamisen tarpeisiin: määrä, laatu, kustannukset ja resurssit. Näin päästään mm. hyödyntämään ja levittämään parhaita käytäntöjä esim. yksiköiden tai kuntien välillä sekä autetaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan alueellisessa yhteensovittamisessa.

Tiedon visualisointia ja analysointia karttapohjalla

Sosiaali- ja terveysalan haastavassa toimintaympäristössä vaaditaan jatkuvasti parempaa tilannekuvaa ja ennustettavuutta päätöksenteon tueksi. Prodacapo haluaa tarjota sosiaali- ja terveysalan toimijoille uusia moderneja tapoja tiedolla johtamiseen ja olemassaolevan tiedon analysointiin.

Huldin toteuttama Region GIS -lisäosa (GIS = Geographical Information System) mahdollistaa Prodacapon Region-järjestelmän tietojen visualisoinnin ja analysoinnin karttapohjaisella selainkäyttöliittymällä. Region GIS:in avulla voidaan tarkastella ja analysoida mm. terveydenhuollon kustannus-, asiakasdemografia- ja diagnoositietoja.  Tarkastelutasona voi käyttää kuntaa, postinumeroaluetta, väestöruutua, toimipaikkaa tai toimiyksikköä. Visualisointi tehostaa tietopohjaista päätöksentekoa ja mahdollistaa myös tietojen riippuvuuksien tarkastelun. Region-järjestelmän tietojen lisäksi ratkaisussa on hyödynnetty myös avointa dataa, kuten OpenStreetMapin pohjakarttoja ja Tilastokeskuksen väestöruutuaineistoa ja Paavo-tietokannan avointa tietoa postinumeroalueittain.

”Huldin toimiala- ja teknologiaosaamisen yhdistelmä teki heistä meille luonnollisen valinnan kumppaniksemme”, kommentoi Prodacapon COO Marko Holmavuo.

Huldin vastuulla on ollut Region GIS-lisäosan suunnittelu, toteutus ja testaus. GIS Versio 1.0 on nyt valmis ja ensimmäiset käyttöönotot käynnistyivät alkuvuodesta 2019.

Huldin sote-toimialan tuntemus vahvisti yhteistyöpäätöstä

Huldilla on pitkä tausta erilaisten paikkatietojen visualisointijärjestelmien toteuttamisesta asiakkaiden tarpeisiin. Tämä osaaminen yhdistettynä sote-toimialan tuntemiseen mahdollisti nopean etenemisen Region GIS -laajennuksen toteuttamisessa.

– GIS-laajennus on loistava esimerkki ratkaisusta, jossa yhdistyy Huldin vahva ohjelmistokehitysosaaminen toimialan osaamiseen. Pääsimme nopeasti esittelemään ratkaisua asiakkaille ja kehittämään sitä yhteistyössä heidän kanssaan, toteaa Huldin ohjelmistokehityspalveluista vastaava Kimmo Kaario.

Region GIS:in teknologiat

Frontend:

React 16, Redux, OpenLayers 5

Backend:

Node, Express, PostgreSQL, PostGIS, pgRouting, GeoServer, NGiNX

Testaus:

Jest, Enzyme

Toimitus:

Docker + Docker Compose