Kiertotalous ja teknologia

Kuten aiemmassa blogikirjoituksessa tuli ilmi, kiertotaloutta voi edistää monella eri tavalla. Meillä Huldilla vaikuttavin tapa on valjastaa uusia teknologioita kiertotalouden vahvistamiseksi. Tässä blogissa esitellään niistä muutamia ja kerrotaan miten niitä voi soveltaa sekä mitkä ovat niiden keskeisimmät haasteet. 

Muistutuksena kiertotalouden liiketoimintamalleja ovat: 

 • tuote palveluna (esim. suorituskyky palveluna tai laite palveluna) 
 • uusiutuvuus
 • jakamisalustat 
 • tuote-elinkaaren pidentäminen 
 • resurssitehokkuus 
 • kierrätys 

Mitä teknologioita tarvitaan kyseisten liiketoimintamallien toimimiseen? 

Digitaalisuus ja datan kerääminen ovat olleet pinnalla jo monta vuotta teollisuudessa. Erilaiset anturoinnit ovat mahdollisia toteuttaa ja monipuolista dataa saadaan kerättyä paljon. Suurimmaksi haasteeksi on muodostunut datan analysointi ja hyödyntäminen. Resurssitehokkuuden varmistaminen materiaalivirtoja seuraamalla on välttämätöntä, jotta useamman yrityksen symbioosit voisivat toimia. Pelkästään datan kerääminen ja säilyttäminen eivät tuo maksimaalista etua liiketoiminnalle. Tulevaisuudessa yritykset, jotka pystyvät tekemään datan jakamiseen soveltuvia jakamisalustoja, tulevat kasvamaan. Jakamisalustojen kautta datasta tulee arvokkaampaa, sillä sitä voidaan hyödyntää myös yhteiskäytössä kannattavasti. 

Tekoälyn avulla suurtakin määrää dataa voidaan käsitellä ja optimoida nopeasti. Jotta palvelusta saadaan kehitettyä globaalia bisnestä, tarvitaan muutakin kuin yksi data-analyytikko ja suuri määrä dataa. Esimerkiksi algoritmit on saatava toimimaan mahdollisimman luotettavasti ja liiketoimintaidean on oltava kunnossa. 

Konenäköä sen sijaan voidaan käyttää materiaalien lajitteluun, kunhan tämä on otettu huomioon tuotesuunnittelussa. Tuotteet pitää pystyä purkamaan ja pitää olla tarkka tieto siitä, missä laitteessa mitäkin materiaalia on. Esimerkiksi tämänhetkinen resurssipula elektroniikassa hyödynnetyistä mineraaleista ja arvometalleista voisi parantua huomattavasti, jos vanhoista laitteista saataisiin materiaalit paremmin talteen ja kiertoon. 

Kiertotalouden kannalta on tärkeää: 

 • tietää missä materiaalit/laitteet sijaitsevat (materiaalien jäljitettävyys) 
 • ennustaa milloin tuotteita tarvitsee huoltaa 
 • ennustaa milloin tuotteet ovat elinkaarensa lopussa 
 • järjestää materiaalivirtojen logistiikka optimoidusti ja kustannustehokkaasti 
 • lajitella materiaalit 
 • jakaa tietoa mitä laitteita/palveluita/materiaaleja on saatavilla 

Uusien teknologioiden käyttöön liittyy aina myös riskejä. On tehtävä tarkkoja laskelmia, jotta muutos saadaan kannattavaksi. Vaikka maailman tilanne on vakava, yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa. Voiton tekeminen on monelle yritykselle suurin eteenpäin vievä voima. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tulevaisuudessa resurssien vähyys johtaa väistämättä muutokseen. Toinen riski, varsinkin datan käyttöön liittyen, on tietoturvaan liittyvät asiat. IoT/IoE laitteet yleistyvät kovaa vauhtia ja yritykset tekevät enemmän yhteistyötä datan jakamisen puolella, joten on erittäin tärkeää pitää huolta riittävästä tietoturvasta. Yritys-symbioosien välillä tiedon jakaminen on välttämätöntä, mutta mikäli takaovi jätetään auki, on vaarana, että sitä käytetään väärin rikollisten toimesta. 

Ovatko uudet teknologiat vain isojen yritysten mahdollisuus? 

Uskallan väittää, että monet yritykset ovat vielä aika alussa kiertotaloustaipaleellaan. Toki kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden puolesta on tehty suunnitelmia, mutta investoinnit kiertotalouden toimintatapoihin ovat vielä melko pieniä. Kuten aiemmin kirjoitin, suurin osa vaikutuksista määräytyy jo tuotteen/palvelun suunnitteluvaiheessa, joten kiertotalousajattelun tuominen tuotekehitykseen on kaiken lähtökohta. 

Investointien ei aina tarvitse olla päätähuimaavia. Pienemmätkin start-upit tai pk-yritykset voivat tuotekehityksessään ottaa huomioon näitä asioita. Tärkeintä on huomata kiertotalouden tuomat mahdollisuudet liiketoimintaan ja olla rohkeasti edelläkävijänä muuttamassa maailmaa. 

Teksti: Jenni Tähtinen

Kiinnostaako kuulla lisää?

Torstaina 23.9. klo 9:00 Huld TV:ssä käsitellään kiertotalouden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia Jenni Tähtisen ja Ira Hanfin kanssa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan jaksoon täällä. 

 

Edellinen kirjoitus

Työkoneet sähköistyvät